Χιονοστιβάδα πλειστηριασμών και στη Κρήτη

 21/06/2024    04 : 22 : 34
πλειστηριασμοι
66 / 100

Χιονοστιβάδα πλειστηριασμών και στη Κρήτη

Διαβάστε την επιστολή της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννας Μελάκη, στην εφημερίδα  «Χανιώτικα Νέα» 

Κύριε διευθυντά,

χιονοστιβάδα οι πλειστηριασμοί, στην Χώρα μας και στο υπερήφανο νησί μας, ακόμα και της πρώτης κατοικίας, χωρίς κοινωνική και οικονομική διάκριση, από Τράπεζες και funds, μετά την κατάργηση του ν.3869/2010, (ν. Κατσέλη) με τους καταναλωτές να ψάχνουν εναγωνίως, να βρουν σανίδα σωτηρίας, με τους καταναλωτές, να ψάχνουν τα λιγοστά ευρώ, που χάθηκαν από τον προϋπολογισμό τους, τον τελευταίο καιρό λόγω καλπάζοντος πληθωρισμού και ανεξελεγκτης ακρίβειας.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, φανερά προβληματισμένη, αφενός καλεί την Κυβέρνηση, να πάρει άμεσα μέτρα αποπληθωρισμού, μηδενίζοντας τον Φ.Π.Α., σε είδη άμεσης λαϊκής κατανάλωσης και να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα αν θέλει να ανακουφίσει τον λαό, που στενάζει κάτω από το ανελέητο κύμα της ακρίβειας, που εξανεμίζει τα ευρώ, από τον μισθωτό και τον συνταξιούχο.
Αφετέρου, καλεί κάθε καταναλωτή, να έρθει πιο κοντά στη Συλλογικότητα που του ανήκει (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης), ώστε να ενημερωθεί πλήρως και επιμελως, για τα νόμιμα δικαιώματα του, ώστε να πάψει να φοβάται, εάν θα χάσει το κεραμίδι του. Διότι στον φόβο του καταναλωτή ποντάρουν, ώστε να τον λυγίσουν πνευματικά και συναισθηματικά, να του πάρουν και τα τελευταία ευρώ

Παρακάτω η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενημερώνει τους οφειλέτες γενικά, τι είναι κατάσχεση και τι πλειστηριασμός και ποια είναι τα νομικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει:

Για τον πλειστηριασμό: Για να ξεκινήσει ο πλειστηριασμός, θα πρέπει ο δανειστής να έχει αποκτήσει και κοινοποιήσει στον οφειλέτη τον λεγόμενο εκτελεστό τίτλο, ο οποίος μπορεί να είναι τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής κ.λπ.
Η επίδοση αυτή (διά δικαστικού επιμελητή) αντιγράφου του απογράφου του εκτελεστού τίτλου μαζί με επιταγή προς εκτέλεση/πληρωμή, αποτελεί την εναρκτήρια πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κατάσχεση: Αφού μας κοινοποιηθεί ο εκτελεστος τίτλος, μετά από 3 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της επίδοσης, ο δανειστής μπορεί να επιβάλει κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, κινητά ή ακίνητα.
Με την κατάσχεση οδηγούμαστε στην υλική και νομική δέσμευση του πράγματος, χάνουμε δε την εξουσία διάθεσής του έκτοτε (δηλ. δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε πλέον). Επίσης, αν το ακίνητο νοικιαστεί από τον οφειλέτη μετά την κατάσχεση, αυτός που το αποκτά μετά τον πλειστηριασμό μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση μέσα σε δύο μήνες από την απόκτησή του.
Για την κατάσχεση, συντάσσεται η κατασχετήρια έκθεση από το δικαστικό επιμελητή, Η κατασχετήρια έκθεση επιδίδεται στον οφειλέτη είτε την ίδια στιγμή είτε το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση, πρέπει να επιδοθεί αντίγραφο της έκθεσης στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) της περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο.
Προσοχή!!!: Επιτρέπονται περισσότερες της μίας κατασχέσεις του ίδιου ακινήτου, η κάθε διαδικασία δε, κινείται παράλληλα και ξεχωριστά.
Η ημερομηνία του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά στην κατασχετήρια έκθεση μέσα σε επτά (7) μήνες και πάντως όχι μετά από οκτώ (8) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης. Αν η ημερομηνία αυτή πέσει τον Αύγουστο, τότε μεταφέρεται για τον επόμενο μήνα.
Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάσχεση, πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης που περιέχει, μεταξύ άλλων, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου, μνεία των υποθηκών που υπάρχουν σε αυτό, την τιμή πρώτης προσφοράς κλπ.
Προσοχή!!! Μπορεί ο οφειλέτης, δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό να ασκήσει ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης ζητώντας τη διόρθωσή της ως προς την περιγραφή του ακινήτου, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. μπορεί να ανασταλεί η διενέργεια του πλειστηριασμού έως έξι (6) μήνες από την αρχική ημερομηνία του, εφόσον προσδοκάται ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει σε αυτό το διάστημα τον δανειστή ή ότι τότε θα επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηρίασμα.

Τέλος, καλούνται οι καταναλωτές δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2821092306 και στο
[email protected]

H πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}