Χαρδούβελης(ΕΕΤ): Εστίαση των τραπεζών στον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό για να μειωθεί η εξαπάτηση

 23/06/2024    01 : 45 : 00
70 / 100

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) διοργάνωσε -στις 16 Απριλίου 2024- ημερίδα αφιερωμένη στον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό και οι εργασίες ξεκίνησαν με την πρωινή Έκθεση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Μικρού Χρηματιστηρίου.

Η έκθεση περιελάμβανε δράσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των Μελών της, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω των οποίων, οι μαθητές ήρθαν, με τρόπο διαδραστικό και ευχάριστο, σε επαφή με τις θεματικές της ιστορίας των νομισμάτων, της αποταμίευσης, της διαχείρισης των προσωπικών οικονομικών τους, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την εισαγωγή σε βασικούς οικονομικούς όρους. Στον χώρο της έκθεσης οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και περιηγήθηκαν στα περίπτερα, στα οποία είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά παιχνίδια, να παρακολουθήσουν σύντομα βίντεο καθώς και να λάβουν απαντήσεις από ειδικούς σε ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από τη διαχείριση των προσωπικών τους οικονομικών.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν στο Μέγαρο Καρατζά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου έγινε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΤ και της Εθνικής Τράπεζας, καθηγητή κ. Γκίκα Χαρδούβελη, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στη χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάταξη της Ελλάδος, στον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό, έλλειψη που φάνηκε κυρίως στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας. Υπογράμμισε, ακόμη, τη σταδιακή υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και από την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο εθνικό, όσο και σε επίπεδο Τραπεζών, ώστε να καλυφθούν οι καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η ΕΕΤ, ώστε να συνδράμει αφενός την Εθνική Στρατηγική, αφετέρου τις αντίστοιχες δράσεις των μελών της, ιδίως σε ένα περιβάλλον ραγδαίως εξελισσόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού, που έχει μεν ενισχύσει σημαντικά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, παράλληλα, όμως, έχει δημιουργήσει λειτουργικές δυσκολίες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος, επεσήμανε, ότι οι διαρκώς εντεινόμενες δράσεις χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των τραπεζών, που διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά σε επενδύσεις, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, έχουν ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, παρά τη γεωμετρική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών να είναι αμελητέα και διαρκώς μειούμενα τα περιστατικά εξαπάτησης των συναλλασσομένων.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Χριστίνας Παπακωνσταντίνου που μεταξύ των άλλων τόνισε ότι: “Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση έχει αναδειχθεί σε αναγκαίο εφόδιο και θεμελιώδη δεξιότητα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης και ηλικίας. Στο σημερινό περιβάλλον των ραγδαίων αλλαγών και της διάχυτης αβεβαιότητας παγκοσμίως, οι δεξιότητες του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού καθίστανται ακόμη πιο απαραίτητες και η ανάγκη διαρκούς αναβάθμισής τους επιβεβλημένη”.

Στο ίδιο πνεύμα και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θεώνη Αλαμπάση, η οποία έχει επωμιστεί και το έργο του Συντονισμού και Ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό, αναφέρθηκε στα σημαντικά ευρήματα εθνικής έρευνας που έχει γίνει για τις χρηματοοικονομικές γνώσεις του γενικού πληθυσμού και το σύνολο της οικονομικής του δραστηριότητας (φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις και γενικότερα συναλλακτική συμπεριφορά).

Οι εργασίες του Συνεδρίου, τη ροή του οποίου επιμελήθηκε και κάλυψε η κα Σοφία Ζιάκου, Επικεφαλής του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου & Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ, επικεντρώθηκαν στην ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση και τη σημερινή κατάσταση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στο σύνολό του. Εκπροσωπήθηκαν, είτε με συντονιστές της συζήτησης είτε με ομιλητές στις επιμέρους θεματικές, οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν στις εργασίες του συνεδρίου τόσο οι εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, όσο και οι εκπρόσωποι καταναλωτών και επιμελητηρίων.

Ειδικότερα: στο πρώτο πάνελ, υπό τον τίτλο «Διεθνής & Ευρωπαϊκή Διάσταση του Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού», το οποίο συντόνισε ο κ. Κώστας Τσαλίκης, Αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ / Southern Europe & Benelux CHRO, Citi, και συμμετείχαν ως ομιλητές οι: 1) Andrea Grifoni, Senior Policy Advisor, Financial Consumer Protection, Education, Inclusion Unit, Directorate of Financial and Enterprise Affairs, OECD

2) Nathalie Berger, Director for Support to Member States’ Reforms, DG REFORM, European Commission 3) Wim Mijs, CEO, European Banking Federation (EBF) 4) Igor Lazzaroni, Head of Communication and Media Relation, Foundation for Education on Finance & Savings (FEduF), δόθηκε μία πανοραμική διάσταση στις προτεραιότητες του ΟΟΣΑ, της ΕΕ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, όπως και άλλων εθνικών τραπεζικών ενώσεων, σε ζητήματα χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού. Τονίστηκε, μεταξύ άλλων, κυρίως η στήριξη και τεχνογνωσία, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα από την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί σε επίπεδο Ευρώπης. Στόχος είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης, συμπεριφοράς και στάσης των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίσουν την ατομική τους ευημερία, αλλά και να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Το δεύτερο πάνελ με τον τίτλο «Ο Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός στην Ελλάδα», συντόνισε η κ. Φραγκίσκη Μελίσσα, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ /Chief Human Resources Officer, Alpha Bank με ομιλητές τους: 1) Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών 2) Ευάγγελο Μαυρικάκη, Σύμβουλο Α΄, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 3) Κατερίνα Σπύρου, Διευθύντρια, Μονάδα Επικοινωνίας, Τράπεζα της Ελλάδος και 4) Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Οι τοποθετήσεις ξεκίνησαν με την παρουσίαση από την κ. Αλαμπάση της δομής και του σχεδιασμού υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και με αναφορά στις πολλαπλές δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, με βάση όσα έχει εισηγηθεί και υλοποιήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Παρουσιάστηκαν οι πολλές πρωτοβουλίες της ΤτΕ, ιδίως στο πλαίσιο του Global Money Week, και τέλος η μακρά σε εθελοντική βάση ενασχόληση της ΕΕΤ σε θέματα χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού. Οι ομιλητές που εκπροσώπησαν τους φορείς τους αποτύπωσαν ρητά τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη δράση τους, αλλά παράλληλα να ενώσουν δυνάμεις, πρωτοβουλίες και δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής, την οποία απόλυτα επιδοκιμάζουν και στηρίζουν.

Στο τρίτο πάνελ με τον τίτλο «Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός και ο κύκλος ζωής ενός ανθρώπου. Προκλήσεις και προοπτικές για τα Πιστωτικά Ιδρύματα και την ΕΕΤ», υπό τον συντονισμό του κ. Ιωάννη Πάρνη, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ / Head of Human Resources, Optima Bank, συμμετείχαν ως ομιλητές οι: 1) Ντέμη Γκουντούφα, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνική Τράπεζα 2) Γεώργιος Γεωργόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής – Group Chief Human Resources Officer, Τράπεζα Πειραιώς 3) Γιώργος Τερζής, Διευθυντής Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, Alpha Bank 4) Νατάσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου (Group CHRO), Eurobank και 5) Κωνσταντίνος Τσουρής, Senior Relationship Manager, Corporate Banking, Citi. Οι ομιλητές παρουσίασαν τις προτεραιότητες των επιμέρους Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που εκπροσωπούν, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται (μαθητές, σπουδαστές, διαφορετικά φύλα, πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας). Αναφέρθηκαν στη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι εκπρόσωποι καθεμίας ηλικιακής ομάδας, στην προσαρμοστικότητα και στις απαιτήσεις των νέων, αλλά και στη βοήθεια που παρέχεται σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν στο ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών.

Τέλος, στο 4ο πάνελ με τον τίτλο «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Καταναλωτές και Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός: Προκλήσεις και προοπτικές», υπό τον συντονισμό της κ. Εύης Χατζηιωάννου, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της ΕΕΤ / Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας & Ομίλου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ακούστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των καταναλωτών και παραγωγικών τάξεων, σε συνδυασμό με την τραπεζική δράση καθώς συμμετείχαν ως ομιλητές οι: 1) Κωνσταντίνος Φρυδάκης, Chief Retail & Digital Officer, Attica Bank 2) Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Χάρης Λαμπρόπουλος Μέλος ΔΣ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (EBEA) / Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων AE (EATE, πρώην ΤΑΝΕΟ) και Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Από τη συζήτηση προέκυψαν οι προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων στις τραπεζικές συναλλακτικές σχέσεις, η πολυπλοκότητα που υπάρχει λόγω του δεσμευτικού εποπτικού πλαισίου στις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά και η σύγκλιση που μπορεί να επιτευχθεί, όσο διαμορφώνεται συναντίληψη μεταξύ τραπεζών, επιχειρήσεων, καταναλωτών, μέσω του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού.

Τα πορίσματα του συνεδρίου συνόψισε ο κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής της ΕΕΤ, αποτιμώντας τις απόψεις που ακούστηκαν και την ουσιαστική ανταπόκριση που είχε το συνέδριο.

Η ΕΕΤ και η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού, εξέφρασαν τη βαθιά τους ικανοποίηση για τη μεγάλη προσέλευση στο συνέδριο, απηύθυναν τις θερμές ευχαριστίες τους σε συντονιστές και ομιλητές για τη στήριξη των εργασιών του συνεδρίου, και ανέλαβαν τη δέσμευση να συνεχίσουν και τις δράσεις της ΕΕΤ, αλλά και τη συλλογική δράση της Εθνικής Στρατηγικής, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία της ΕΕΤ.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}