Άλλαξε το έργο: Κόπηκε το 65% των φορολογούμενων που έψαχνε λύση με την Εφορία το 2022

Δευτέρα 03/03/2024    02 : 34 : 57
ααδε
69 / 100

Ελάχιστοι εκ των φορολογούμενων που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) το 2022, προκειμένου να ακυρώσουν αποφάσεις των φορολογικών αρχών που επιβλήθηκαν σε βάρος του,ς κατάφεραν να βρουν το δίκιο τους.

Το ποσοστό των υπόχρεων που δικαιώθηκε ήταν χαμηλό, καθώς μόλις τρεις στους δέκα κατάφεραν να σβήσουν το λογαριασμό για τις φορολογικές παραβάσεις που είχαν εκδώσει οι ελεγκτές.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα οποία, επί συνόλου 7.862 προσφυγών που υποβλήθηκαν:
-Εκδικάστηκαν οι 7.363
-Απορρίφθηκαν οι 4.778 ή ποσοστό 64,9%
-Δικαιώθηκαν οι 1.970 περιπτώσεις ή ποσοστό 26,8%,
-21 τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων
-594 απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέταση των προσφυγών.
Συνολικά, από το 2013, που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 81.682 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 77.892 υποθέσεις.
Σε 18.607 υποθέσεις η ΔΕΔ διαπίστωσε λάθη στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους.

Στα διοικητικά δικαστήρια

Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που «κόπηκαν» από την ΔΕΔ προσέφυγαν και στα διοικητικά δικαστήρια.
Συγκεκριμένα 4.132 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους.
Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές υποθέσεις είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πριν φθάσουν στα δικαστήρια

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Κάθε φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή, οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

Ψηφιακή υποβολή

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αλλά η υποχρέωση υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής αποκλειστικά μέσω διαδικτύου δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής.
Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.
Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:
– τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου,
– την προσβαλλόμενη πράξη,
– τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,
– τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}