Φορολογικές δηλώσεις: Όλες οι μεγάλες αλλαγές

 13/04/2024    09 : 41 : 15
forologikes dilwseis
62 / 100

Έρχεται “λίφτινγκ” φέτος στα έντυπα του Ε3 και του Ε1 των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Όπως είπε πρόσφατα ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, από φέτος οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση. Αυτό που αλλάζει είναι ότι προστίθενται στα έντυπα αυτά νέοι κωδικοί και αποσκοπούν στον προσδιορισμό με βάση το νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων του ν. 5073/2023 των καθαρών εισοδημάτων 735.720 ατομικών επιχειρήσεων εμπορίας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ελευθέριων επαγγελμάτων. Αναλυτικά:

Το έντυπο Ε1
Οι υπόχρεοι δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσουν φέτος τα στοιχεία τους στο έντυπο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης απλώς θα πρέπει να ελέγξουν εάν τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα όπως μισθοί, συντάξεις, αποδείξεις, δάνεια, κατοικίες, αυτοκίνητα.

Μάλιστα οι πολίτες (μισθωτοί και συνταξιούχοι) έχουν τρεις επιλογές αναφορικά με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης:

Είτε θα πρέπει να απευθυνθούν στον λογιστή τους που θα κάνει τον έλεγχο και θα οριστικοποιήσει την υποβολή.
Είτε θα πρέπει να ελέγξουν μόνοι τους ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα και να κάνουν κλικ στο κουμπί της υποβολής της δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση θα εκκαθαριστεί αυτόματα και θα εκδοθεί άμεσα το εκκαθαριστικό σημείωμα.
Και η τρίτη επιλογή είναι να μην κάνουν καμία απολύτως ενέργεια και στις 30 Ιουνίου η δήλωση τους να υποβληθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδοθεί αυτόματα το εκκαθαριστικό σημείωμα.
Υπενθυμίζεται δε πως προς τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων .

Έντυπο Ε3
Και φέτος θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να συμπληρώσει στο έντυπο Ε3 της φορολογικής της δήλωσης της τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό φορολογητέο εισόδημά της. Σημειώνεται δε πως από φέτος θα ισχύσουν οι κανόνες του νέου φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή το νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2023 και θα βασίζεται στη λογική ότι το ελάχιστο ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου που ασκεί ατομικά για 6 έτη εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από τις ετήσιες μικτές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) ενός υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 780 ευρώ.

Δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 10.920 ευρώ το ελάχιστο αποδεκτό όριο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο που έχει συμπληρώσει 6 έτη άσκησης του επαγγέλματός του.

Συνεπώς:

Δεν θα ισχύει κανένα ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος για όσους ασκούν το επάγγελμα για λιγότερα από 4 έτη. Δηλαδή δεν θα εφαρμόζεται το νέο σύστημα φορολόγησης στα 3 πρώτα έτη λειτουργίας κάθε επιχείρησης ή γραφείου.
Στο 4ο έτος λειτουργίας της επιχείρησης θα ισχύει το ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος. Δηλαδή το όριο αυτό θα είναι μειωμένο κατά 67% (στα 3.620 ευρώ) σε σχέση με το ποσό των 10.920 ευρώ.
Στο 5ο έτος λειτουργίας της επιχείρησης θα ισχύει το ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος, Δηλαδή το όριο αυτό θα είναι μειωμένο κατά 33% ( στα 7.280 ευρώ) σε σύγκριση με το ποσό των 10.920 ευρώ.
Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 6 και μέχρι 9 έτη, το ελάχιστο ποσό ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος των 10.920 ευρώ θα υπολογίζεται προσαυξημένο κατά 10%, . Δηλαδή θα διαμορφώνεται στα 12.012 ευρώ.
Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 9 και μέχρι 12 έτη, το ποσό των 10.920 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 20% και θα ανέρχεται στα 13.104 ευρώ.
Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 12 έτη το ποσό των 10.920 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 30% και θα διαμορφώνεται στα 14.196 ευρώ.

Εάν όμως αυτοαπασχολούμενος έχει υπαλλήλους τότε ισχύουν τα εξής:

-Το εκάστοτε ισχύον ποσό ελάχιστου ετήσιου κέρδους θα συγκρίνεται με το ποσό του ανώτερου ετήσιου μισθού που καταβάλλεται στο προσωπικό. Το ποσό σύγκρισης δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερο των 30.000 ευρώ.

-Το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, όπως αυτό θα διαμορφώνεται με βάση τη σύγκριση της προηγούμενης παραγράφου, θα προσαυξάνεται περαιτέρω με 2 τρόπους, σωρευτικά:

κατά το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού (στο οποίο περιλαμβάνονται μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) της επιχείρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης τα 15.000 ευρώ,
κατά το 5% της τυχόν επιπλέον διαφοράς του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης από τον μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που ασκούν την ίδια δραστηριότητα βάσει ΚΑΔ.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}