Φοροδιαφυγή: Φουλ απάτης και τριγωνικών συναλλαγών

 23/06/2024    02 : 08 : 57
ααδε
64 / 100

Τα εικονικά τιμολόγια καλά κρατούν και όπως φαίνεται αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελεγκτικών αρχών στην Ε.Ε. Τριγωνικές συναλλαγές με στόχο την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ και οφέλη εκατομμυρίων ευρώ αποκομίζουν οι επιτήδειοι που στήνουν κομπίνες με κινέζικα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και σε αρκετές περιπτώσεις μαϊμού προϊόντα.

Έλληνες, Ούγγροι και Κινέζοι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ υφάρπαξαν τον ΦΠΑ τα έτη 2016 και 2017 με το ελληνικό Δημόσιο να ζημιώνεται καθώς χάθηκε σχεδόν το 40% της αξίας των αναγραφόμενων στα παραστατικά ποσών. Συγκεκριμένα, τρεις ατομικές επιχειρήσεις με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ρούχων, κατά τα έτη 2016-2017, έλαβαν 860 και εξέδωσαν 1321 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 5,5 εκατ. €. Οι επιχειρήσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κυκλώματος λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από ανύπαρκτες οντότητες με έδρα στην Ουγγαρία και έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων σε επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ, κυρίως εμπορίας κινεζικών ειδών, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ των ληπτών.

Συνολικά το 2022 ολοκληρώθηκαν 932 έρευνες που αφορούσαν υποθέσεις που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, κλπ., έρευνες με αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ και ειδικές έρευνες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανέρχεται σε 86,8%. Επιπλέον, προέκυψαν συνολικά διαφυγόντα έσοδα και πρόστιμα ύψους 498,9 εκατ., με τη μέση αποδοτικότητα ανά έρευνα να ανέρχεται σε 535,3 χιλ. € καθώς και 1,098 δισ. € αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν κυρίως σε:

– Εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε λογισμικό παραποίησης των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.

– Έρευνες Εντοπισμού Κυκλωμάτων Έκδοσης και Λήψης Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων.

– Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή – έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας.

– Έρευνες φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

– Έρευνες μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

– Περιπτώσεις ανίχνευσης υποθέσεων φοροδιαφυγής με τη χρήση της εφαρμογής “Εν τάχει” από τις ΥΕΔΔΕ

Προφανώς, έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων εντοπίστηκαν και εντός των τειχών της επικράτειας, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να κρατά τα σκήπτρα της απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Για παράδειγμα, προσωπική εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες, στο κέντρο της Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2019 και 2020 εξέδωσε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 16,4 εκατ. € και έλαβε 116 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 16 εκατ. €.

Σε άλλη περίπτωση φυσικό πρόσωπο, υποκρυπτόμενο στην έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρεις επιχειρήσεις στη Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα, εξέδωσε 1.906 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 13,9 εκατ. € και έλαβε 256 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11,6 εκατ. €.

Οι απάτες
– Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Μαρούσι Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, κατά τις χρήσεις 2019 και 2020 εξέδωσε και έλαβε 252 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 91,9 εκατ. ευρώ. Μέσα σε 2 χρόνια από την ΕΠΕ αυτή το Δημόσιο θα έχανε φόρους εισοδήματος 20 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ 12,6 εκατ. ευρώ

– Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο από 1 ευρώ και έδρα στη Γλυφάδα, δήλωνε ως αντικείμενο δραστηριότητας “υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας”. Τα έτη 2019 και 2020 εξέδωσε και έλαβε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία, η καθαρή αξία των οποίων ανήλθε σε 21,5 εκατ. ευρώ. Το Δημόσιο έχανε έτσι πάνω σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ από φόρους εισοδήματος και 5,1 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ.

– ΕΠΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο προϊόντων τεχνολογίας, το 2018 και 2019 εξέδωσε και έλαβε 133 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 22,9 εκατ. ευρώ, αποκρύπτοντας ΦΠΑ 2,7 εκατ. ευρώ και φόρους εισοδήματος 4,5 εκατ. ευρώ.

– Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με έδρα στην Ελευσίνα Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 εξέδωσε και έλαβε 225 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 37,4 εκατ. €. Ο διαφυγών ΦΠΑ ανέρχεται σε 2,4 εκατ. ευρώ.

− Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 εξέδωσε 2.523 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 10,9 εκατ. €.

− Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Κόρινθο και αντικείμενο δραστηριότητας χωματουργικές εργασίες, κατά τα έτη 2016-2017, εξέδωσε 1.044 εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 6,7 εκατ. € πλέον ΦΠΑ 1,6 εκατ. €. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κυκλώματος, λήψης, έκδοσης και διακίνησης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

− Ιδιωτική κεφαλαιουχική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας Χωματουργικές εργασίες, κατά τα έτη 2016-2019, εξέδωσε 1.651 και έλαβε 152 εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 27,6 εκατ. € πλέον ΦΠΑ 6,6 εκατ. €. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κυκλώματος, λήψης, έκδοσης και διακίνησης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

− Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο προϊόντων τεχνολογίας κατά τις χρήσεις 2018 και 2019 εξέδωσε και έλαβε 133 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 22,9 εκατ. € πλέον ΦΠΑ 2,7 εκατ. €.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}