Τα funds βλάπτουν φορολογικά χιλιάδες επιχειρήσεις!

Πέμπτη 06/12/2023    07 : 11 : 30
fund
69 / 100

Σοβαρά προβλήματα που απειλούν χιλιάδες επιχειρήσεις με άδικη επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων σε επικείμενους φορολογικούς ελέγχους προκαλεί η άρνηση των funds-servicers να ενημερώνουν τους επιχειρηματίες μέσω των λογιστών τους, για τα ποσά των τόκων που πλήρωσαν και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων τους.

Η άρνηση αυτή έχει ως συνέπεια να μην μπορούν οι λογιστές των επιχειρήσεων να καταγράψουν με ακρίβεια τις δαπάνες των επιχειρήσεων για την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίων δανείων στα βιβλία των επιχειρήσεων αλλά και να μην μπορούν να τις απεικονίσουν στην πλατφόρμα myData, όπως έχουν υποχρέωση.

Έτσι χιλιάδες επιχειρήσεις μένουν εκτεθειμένες στον κίνδυνο να υποστούν άδικους καταλογισμούς πρόσθετων φόρων και προστίμων σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, καθώς δεν είναι δυνατή η υποβολή των στοιχείων για τις δαπάνες αποπληρωμής δανείων στην πλατφόρμα myData και η μη καταχώρηση των δαπανών εξυπηρέτησης δανείων στην πλατφόρμα αυτή θα έχει ως συνέπεια να μην αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές ως εκπιπτόμενες σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή θα είναι οι επιχειρήσεις, όταν ελεγχθούν φορολογικά, να κληθούν να καταβάλουν άδικα φόρους και πρόστιμα για καθαρά κέρδη που δήθεν απέκρυψαν, ενώ στην πραγματικότητα τα κέρδη αυτά είναι ανύπαρκτα και ο καταλογισμός τους θα οφείλεται στη μη ύπαρξη επαρκούς τεκμηρίωσης για τις εκπιπτόμενες δαπάνες αποπληρωμής δανείων.

Τα προβλήματα αυτά τα οποία οφείλονται στην τακτική που ακολουθούν τα funds-servicers, αποτυπώνονται σε επιστολή-βόμβα που έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς (ΕΣΠ) στον διοικητή ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή: «Δεδομένου ότι δεχόμαστε συνεχώς διαμαρτυρίες από πολλά μέλη του συλλόγου μας, που έχουν συνάψει επιχειρηματικά τραπεζικά δάνεια, τα οποία έχουν εκχωρηθεί σε funds-servicers, επανερχόμαστε σε προγενέστερη επιστολή μας, θέτοντας εκ νέου υπόψη σας τα εξής:

Οι ως άνω εταιρείες αποφεύγουν συστηματικά να απαντήσουν εγγράφως σε αιτήματα των δανειοληπτών, τα οποία κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω των πλατφορμών επικοινωνίας, προκειμένου να τους αποστείλουν εγγράφως στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την αιτιολόγηση λογιστικών εγγραφών δαπανών σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο και ειδικότερα αποφεύγουν να παράσχουν κάθε πληροφορία που αφορά στα εξής:

1) Βεβαίωση καταβληθέντων τόκων.

2) Αναλυτική καρτέλα δανειακών λογαριασμών.

3) Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου δανείου.

Η μόνη πληροφόρηση που είναι στη διάθεσή τους, υπάρχει στην αρχική σύμβαση του κάθε δανείου όπου αναφέρει το επιτόκιο επιβάρυνσης των τόκων.

Ωστόσο, η εν λόγω πληροφορία δεν είναι η επαρκής ώστε να γίνουν οι κατάλληλες εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, καθώς και η αποστολή των εξόδων αυτών στην πλατφόρμα my DATA.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν λάθος εγγραφές εξόδων στα λογιστικά βιβλία με επακόλουθο και την λανθασμένη αποστολή του εντύπου «Ν» για την φορολογία εισοδήματος της εκάστοτε εταιρείας.

Παρακαλούμε πολύ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επιλυθούν το συντομότερο τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκεκριμένη τακτική».

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}