«Τέλος εποχής» για τα δίκτυα χαλκού στις τηλεπικοινωνίες

 11/12/2023    12 : 30 : 48
ιντερνετ
67 / 100

«Τρέχει» η επίσπευση της κατάργησης του απαρχαιωμένου δικτύου χαλκού στην χώρα μας και η αντικατάστασή του από δίκτυα οπτικών ινών αλλά και δίκτυο 5G φέρνοντάς την Ελλάδα στην επόμενη «ψηφιακή» μέρα.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη χάραξης στρατηγικής για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού (copper switch-off)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή μελέτης χάραξης στρατηγικής για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού (Copper switch-off).

Υπενθυμίζεται ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για σταδιακή κατάργηση του χαλκού έως το 2030. Στην χώρα μας το δίκτυο χαλκού είναι εγκατεστημένο από τον ΟΤΕ σε όλη τη χώρα και η αντικατάσταση του που έχει ξεκινήσει απαιτεί χρόνο αλλά και χρήμα όχι μόνο από τον ΟΤE αλλά και τους άλλους παρόχους που ήδη έχουν εξαγγείλει πρόγραμμα εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών (FTTH) με στόχο σε μία τετραετία, ως το 2027, να έχουν καλύψει την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των επενδύσεων που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν εκτιμάται σε, περίπου, 5 δισ. ευρώ.

Ήδη σε πολλές περιοχές η οπτική ίνα εγκαθίσταται, προσφέροντας σημαντικά αυξημένες ταχύτητες στους χρήστες του internet ενώ σταδιακά θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση όλου του δικτύου χαλκού.

Η διαδικασία για την πλήρη κατάργηση του δικτύου του χαλκού ξεκίνησε στο τέλος Μαρτίου 2022 με την έναρξη διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ. Το θέμα τέθηκε σε διαβούλευση καθώς από την αλλαγή θα προκύψει και υποχρεωτική αναβάθμιση των γραμμών των συνδρομητών, μια και οι παλιές τους γραμμές θα καταργηθούν.

ΠΗΓΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}