Στους μεγάλους “όλο το χαρτί” του Ταμείου Ανάκαμψης!

 25/02/2024    06 : 59 : 04
λεφτα πολλα
63 / 100

ΔΕΗ, Ελληνικός Χρυσός και ΟΤΕ ανάμεσα στους μεγαλύτερους αποδέκτες…

Oι ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρομεσαίες, σχηματίζουν… ουρές για τα φθηνά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, που δίνονται με μέσο επιτόκιο περίπου 2%, όταν το μέσο επιτόκιο των δανείων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ξεπερνά το 6%.

Από το businessdaily.gr

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν υποβληθεί ήδη περισσότερα από 20.000 επενδυτικά σχέδια, ο προϋπολογισμός των οποίων, που περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και των τραπεζών, όπως και ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, προσεγγίζει τα 21 δισ. ευρώ.

Μπροστά σε αυτή την ανταπόκριση που έχει υπερβεί τις αρχικές προσδοκίες και, εν μέρει, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων έχει αυξήσει πολύ το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τις στρέφει σε αναζήτηση φθηνότερων λύσεων, η κυβέρνηση ζήτησε -και έχει ήδη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες, μεγάλη αύξηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αρχικά, είχαν κατανεμηθεί 12,73 δισ. ευρώ στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ για την περίοδο 2021 – 2026, αλλά το ποσό έχει ήδη αυξηθεί κατά 5 δισ. ευρώ, στα 17,73 δισ. ευρώ, με βάση την έγκριση που δόθηκε τον Νοέμβριο από την Κομισιόν στο σχετικό, ελληνικό αίτημα.

Όπως φαίνεται από τα νεότερα σχετικά στοιχεία που παραθέτει στην τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η ζήτηση για δάνεια είναι πολύ μεγάλη:

  • Στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ, από την ελληνική πλευρά έχουν κατατεθεί 20.575 επενδυτικά σχέδια με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αγγίζει τα 20,9 δισ. ευρώ. Τα σχέδια αυτά προέρχονται τόσο από μεγάλες (43%) όσο και από μικρές και πολύ μικρές (42%) επιχειρήσεις.
  • Από αυτά 8,6 δισ. ευρώ αφορούν δανεισμό από το ΤΑΑ, 7,2 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δάνεια από τις εγχώριες τράπεζες και 5,1 δισ. ευρώ θα αντληθούν από ίδια κεφάλαια.
  • Έχουν εγκριθεί 248 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 9,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τα 244 εγκεκριμένα σχέδια, το μέσο επιτόκιο δανεισμού είναι 2,3% και η περίοδος αποπληρωμής τα 14 έτη.

Το ΓΠΚΒ σημειώνει μάλιστα ότι όχι μόνο οι επιχειρήσεις εκδηλώνουν μεγαλύτερη ζήτηση από το αναμενόμενο, αλλά και οι τράπεζες επιδιώκουν να δανείσουν περισσότερα από τα ποσά που τους αναλογούν με βάση τη σχέση που έχει καθορισθεί για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων (50% Ταμείο Ανάκαμψης, 30% τράπεζες, 20% επιχειρήσεις). Όπως αναφέρει το ΓΠΚΒ,

  • Η απορρόφηση του σκέλους των δάνειων του ΤΑΑ είναι εξαιρετική, με τη ζήτηση για αυτά τα δάνεια να είναι πολύ ισχυρή, και το συνολικό χρηματοδοτικό μείγμα να προσελκύει περισσότερα, του ελαχίστου ποσοστού, κεφάλαια από τον τραπεζικού τομέα.
  • Συγκεκριμένα, το μείγμα περιέχει, 42,06% δάνεια ΤΑΑ (αντί 50%), 24,09% ίδια κεφάλαια (αντί 20%), και 33,84% (αντί 30%) συγχρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα.

Το μείγμα των δανείων, όπως τονίζεται, είναι επίσης σύμφωνο με τη σχετική βαρύτητα που δίνεται στους επιμέρους πυλώνες, αφού τα εγκεκριμένα σχέδια αφορούν κατά 43,5% τον πυλώνα της πράσινης μετάβασης (ελάχιστο απαιτούμενο συνολικά 37%), κυρίως μέσα από την ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατά 23% τον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού (ελάχιστο απαιτούμενο 20%).

Ενθαρρυντικό προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας, όπως επισημαίνει το ΓΠΚΒ, είναι το γεγονός ότι τα εγκεκριμένα δανειακά σχέδια αφορούν μεγάλες (53%), αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (46%).

Επίσης, αφορούν πληθώρα κλάδων της ελληνικής οικονομίας (29% αφορά την παραγωγή ενέργειας, 26% σχετίζονται με τον τουρισμό, 20% με τη βιομηχανία, 11% αφορά εμπορικές δραστηριότητες, 2% τηλεπικοινωνίες και 12% άλλες υπηρεσίες).

Ποιοι έχουν πάρει τα μεγαλύτερα δάνεια
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών για τους μεγαλύτερους αποδέκτες επιχορηγήσεων και δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης (μέχρι τις 30/6/2023), κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας έχει ήδη εγκριθεί να λάβουν πολύ μεγάλα δάνεια.

Το μεγαλύτερο από αυτά (χωρίς να υπολογίζονται και σχετικές επιχορηγήσεις, τις οποίες το υπουργείο αθροίζει συνολικά στον σχετικό πίνακα), έχει εγκριθεί για τη ΔΕΗ και τη θυγατρική της, Οπτικές Επικοινωνίες, δηλαδή την εταιρεία που θα «στήσει» το δίκτυο τηλεπικοινωνιών οπτικής ίνας της ΔΕΗ. Μαζί με τις επιχορηγήσεις, τη μεγαλύτερη συνολική χρηματοδότηση θα λάβει ο ΑΔΜΗΕ.

Μετά τη ΔΕΗ, ακολουθεί σε ύψος δανεισμού η Ελληνικός Χρυσός, με 200 εκατ. ευρώ. Μεγάλα δάνεια για την ανανέωση του στόχου των οχημάτων τους (200 και 150 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα), έχουν εξασφαλίσει οι Olympic (AVIS) και η Autohellas. Ανάμεσα στα επιχειρηματικά ονόματα που έχουν ήδη λάβει δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης συγκαταλέγονται, επίσης κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας από τους τομείς της ενέργειας και των φαρμάκων.

Οι αποδέκτες μεγάλων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Φορέας Δράσεις  Προϋπολογισμός ΤΑΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 16870-Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς
16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                         303.063.301
ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                          290.929.000
OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                          200.000.000
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                          200.000.000
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                          150.048.428
ΤΕΡΝΑ FIBER ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                          129.602.605
DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                         109.949.544
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            93.750.000
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            67.923.634
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            59.676.620
ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            58.070.392
HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            49.593.623
SOLARLAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            49.317.921
SUNRIDER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            40.925.950
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            37.900.000
SUNLIGHT TECHNOSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            37.800.279
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            34.000.000
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            33.900.000
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΞΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            29.740.932
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            29.677.692
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            28.500.000
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  ΕΛΛΑΣ  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            25.807.500
Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            25.642.840
FULGOR  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            25.175.000
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            24.603.389
MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            23.453.003
ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                           23.270.000
OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            23.072.030
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            22.882.754
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            22.366.038
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            21.320.000
HELLENIC PETROLEUM DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            20.894.500
NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS TWO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            20.839.483
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            18.735.908
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            18.425.043
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENEPHARM Α.Ε. 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                           18.026.038
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                            17.740.129

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}