Στη “δίνη” πλειστηριασμών οι Έλληνες κλωστοϋφαντουργοί

 19/06/2024    01 : 39 : 16
πλειστηριασμοι1
63 / 100

Για πολλές δεκαετίες η ελληνική υφαντουργία αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής προόδου της χώρας. Αποτέλεσε τον πρώτο από τους κλάδους που αναπτύχθηκαν μετά την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή του κλάδου στη βιομηχανική παραγωγή της χώρας υποχώρησε, ενώ μια σειρά από δραματικές μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, όπως η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος και αθέμιτος ανταγωνισμός από ασιατικές χώρες με χαμηλότερα κόστη εργασίας, επιδείνωσαν την κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η είσοδος της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2001.

Με την οικονομική κρίση της Ελλάδας τα πράγματα επιδεινώθηκαν δραματικά για τον κλάδο, με πολλές βιομηχανίες να μην μπορούν να αντέξουν το βάρος και να βάζουν “λουκέτο” στα εργοστάσιά τους.

Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Ακόμα και σήμερα οι προκλήσεις για την ελληνική υφαντουργία παραμένουν εξαιρετικά σοβαρές. Η εκτίναξη του κόστους ενέργειας και η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών δημιουργούν πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας νέα εμπόδια στον δρόμο της ανάκαμψης. Όλα αυτά τα εμπόδια έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα για τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες βλέπουν τα εργοστάσιά τους να “αργοπεθαίνουν”. Πολλά από αυτά έχουν περιέλθει εδώ και καιρό στη δίνη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, παραμένοντας εδώ και χρόνια στα… αζήτητα.

Κλωστήρια Θράκης
Οι πλειστηριασμοί για ακίνητα άλλοτε κραταιών ελληνικών κλωστοϋφαντουργιών ξεκίνησαν φέτος με μια μονάδα της Κλωστήρια Θράκης, της γνωστής οικογένειας Ακκά, να βγαίνει στο “σφυρί” τον περασμένο Γενάρη. Σημειωτέον πως ο όμιλος Ακκά είχε δει πριν από λίγα χρόνια να πλειστηριάζονται ακίνητα και της Ελληνικής Υφαντουργίας, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές indigo-denim στην Ευρώπη. Η Ελληνική Υφαντουργία ιδρύθηκε το 1974 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Το εργοστάσιο της Κλωστήρια Θράκης, θυγατρικής της Εκκοκκιστήρια Θράκης, στην Κομοτηνή βγήκε στο “σφυρί” τρεις φορές φέτος, με τιμή πρώτης προσφοράς στον πρώτο πλειστηριασμό τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο και στις τρεις περιπτώσεις η διαδικασία δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον και οι πλειστηριασμοί ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθεί πλειοδότης. Η Κλωστήρια Θράκης ιδρύθηκε στις αρχές του 1998 και είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στον Νομό Ροδόπης. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, η χρήση 1/7/2019 έως 30/6/2020 έκλεισε με ζημίες μετά φόρων ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, από 1,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30ή Ιουνίου 2020 ήταν αρνητικά, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 39,2 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται πως “η παγκόσμια οικονομική ύφεση που έπληξε με ιδιαίτερη ένταση τη νηματουργία ανάγκασε τη Διοίκηση της εταιρείας να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Την τρέχουσα χρήση, όπως και τις προηγούμενες χρήσεις, η αδυναμία πλήρους παραγωγικότητας και λειτουργίας του εργοστασίου σε καθημερινή βάση για όλο το 24ωρο οδήγησε σε περαιτέρω ζημίες και σε σημαντικά κόστη υποαπασχόλησης λόγω παύσης της παραγωγικής δραστηριότητας για αρκετό διάστημα στη χρήση”.

Επίσης, επισημαίνεται πως “λαμβανομένου υπόψη της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ρυθμίστηκαν όλες οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της Εταιρείας, καθώς και οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Όμως, με δεδομένο ότι η Εταιρεία δεν υλοποιεί το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο της τόσο το 2019-2020 καθώς και στην επόμενη περίοδο και με δεδομένο την καταγγελία της συμφωνίας εξυγίανσης από τη μια συμβαλλόμενη τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης για την αποπληρωμή του συνόλου των δανειακών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και συνεπώς ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές της Εταιρείας, κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας”.

Κλωστήρια Κιλκίς
Στο “στόχαστρο” των πλειστηριασμών βρέθηκε φέτος και η Κλωστήρια Κιλκίς, επίσης της οικογένειας Ακκά. Τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για την Κλωστήρια Κιλκίς αφορούν τη χρήση 2015. Όπως αναφερόταν τότε στις οικονομικές καταστάσεις, “η πτώση των πωλήσεων της µητρικής εταιρείας “Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.”, καθώς και τα σηµαντικά προβλήµατα σε κεφάλαια κίνησης που αντιµετώπισε η εταιρεία, επηρέασε αρνητικά και τη δραστηριότητά της, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της παραγωγής πολύ κάτω της προγραµµατισµένης δυναµικότητας, που οδήγησε σε περιορισµό του κύκλου εργασιών σε 1,43 εκατ. ευρώ, µειωµένο κατά 51,9% σε σχέση µε το 2014.

Η ∆ιοίκηση προσάρµοσε σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία του εργοστασίου στις µειωµένες πωλήσεις του έτους, αλλά και σε αυτό που επέτρεπαν τα κεφάλαια κίνησης, µε τη σύµπραξη των εργαζοµένων. Όµως, παρά τη µείωση ωρών λειτουργίας του εργοστασίου, η µεγαλύτερη µείωση της παραγωγής είχε σαν αποτέλεσµα να απεικονιστούν στις οικονοµικές καταστάσεις του έτους έξοδα υποαπασχόλησης ποσού 2,20 εκατ. ευρώ που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα”. Το καθαρό αποτέλεσμα είχε διαμορφωθεί σε ζημίες 3,4 εκατ. ευρώ, από ζημίες 3,6 εκατ. το 2014, ενώ αρνητικά ήταν και τα ίδια κεφάλαια.

Η Κλωστήρια Κιλκίς “είδε” τον περασμένο Μάρτιο να περνούν σε νέα χέρια οι εγκαταστάσεις της στη Νέα Σάντα του Κιλκίς. Στον πλειστηριασμό, το βιομηχανικό ακίνητο κατακυρώθηκε στη βορειοελλαδίτικη εταιρεία παραγωγής επίπλων ALMECO έναντι του ποσού των 2.060.001 ευρώ, μόλις ένα ευρώ παραπάνω σε σχέση με την τιμή εκκίνησης. Τον Ιούνιο άλλαξαν χέρια και τα πάγια της εταιρείας Κλωστήρια Κιλκίς που βρίσκονταν εγκατεστημένα στο βιομηχανοστάσιο στη Νέα Σάντα. Όπως σημειωνόταν στην έκθεση του εκτιμητή, το σύνολο του εξοπλισμού απαρτίζει μια παραγωγική κλωστοϋφαντουργική μονάδα παραγωγής νήματος, που σταμάτησε την παραγωγική δραστηριότητά της το 2018.

Τεξαπρέτ
Με την περιπέτεια των πλειστηριασμών βρέθηκε προς στιγμήν αντιμέτωπη και η Τεξαπρέτ, που “είδε” να αναρτάται στην πλατφόρμα “σφυρί” για τον βιομηχανικό της χώρο στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 4,2 εκατ. ευρώ, ωστόσο η διαδικασία έχει τεθεί σε αναστολή. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία παρουσίασε για τη χρήση 1/7/2019 έως 30/6/2020 μηδενικό κύκλο εργασιών (από 27.079,80 ευρώ το 2019) και ζημίες μετά από φόρους 30.803,94 ευρώ.

Η Τεξαπρέτ ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο το 2018 διεγράφη. Όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση της εταιρείας τότε, “λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης για οκτώ και πλέον χρόνια που συνεχίζεται στη χώρα μας η εταιρεία μας πιστεύει ότι δεν θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο μέλλον για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχρονικά κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες −μετά την παύση της παραγωγικής δραστηριότητας– να βρει διάφορες επενδυτικές λύσεις, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν προσφέρθηκαν αξιόπιστες προτάσεις για να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει η εταιρεία με σκοπό την ανάκαμψήτης. (…) H εταιρεία, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης, δεν θα υποβάλει αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της”.

Τα επόμενα “σφυριά”
Ακόμα μία γνωστή εταιρεία που έχει βρεθεί φέτος στο “στόχαστρο” των πλειστηριασμών είναι η Κλωστήρια Πλεκτήρια Αθηνών της οικογένειας Δοντά, που διαθέτει εισηγμένη την Επίλεκτο.

Για τις 22 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί επαναληπτικός πλειστηριασμός και για τις εγκαταστάσεις της Κλωστήρια Πλεκτήρια Αθηνών στις Αχαρνές, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα ενιαίο αγροτεμάχιο, εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης, στη θέση “Σπηλιά Γκατζάνα”. Το άνω ενιαίο αγροτεμάχιο, συνολικής επιφάνειας 15.961,91 τ.μ., προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων επιμέρους όμορων αγροτεμαχίων. Εντός του γηπέδου έχει ανεγερθεί τμηματικά βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής κλωστών και πλεκτών, αποτελούμενο από τρία ανεξάρτητα κτίρια εν σειρά και μικρότερες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (φυλάκιο, στέγαστρα κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία εμφάνισε για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2022 μηδενικό κύκλο εργασιών και καθαρά κέρδη 16,81 χιλ. ευρώ (από 17,04 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, “για την ασφάλεια τραπεζικών δανείων και πιστώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2022 ποσού 4.754.113,59 ευρώ έχει εγγραφεί Α’ προσημείωση υποθήκης ποσού 3.522.000 ευρώ, σ’ ένα αγροτεμάχιο συνολικής 15.961,91 τ.μ., μετά του επ’ αυτού ανεγερθέντος βιομηχανικού κτηρίου επιφάνειας 8.613 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος, και Β’ προσημείωση υποθήκης ποσού 1 εκατομμυρίου ευρώ, σ’ ένα αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 15.961,91 τ.μ., μετά του επ’ αυτού ανεγερθέντος βιομηχανικού κτηρίου επιφάνειας 8.613 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος”.

Τον Νοέμβριο σειρά θα πάρει εκ νέου η ΕΛΦΙΚΟ, που κάποτε αποτελούσε μία από τις πιο δυνατές ελληνικές εταιρείες στον χώρο των βαφείων-φινιριστηρίων. Η ΕΛΦΙΚΟ, με έδρα το Σχηματάρι, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 αρχικά με την επωνυμία “Αφοί Κουκουλία Α.Ε.Ε.” και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε. Η εταιρεία αρχικά δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά στην παραγωγή βαμβακερών και συνθετικών υφασμάτων, ωστόσο το 1976 επέκτεινε τη δραστηριότητά της στον τομέα βαφής και εξευγενισμού των υφασμάτων. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η ΕΛΦΙΚΟ ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ειδών ένδυσης για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση τα τελευταία δέκα χρόνια. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο ανακοινώθηκε πως αποφασίστηκε παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης για πέντε έτη, ήτοι μέχρι τις 3/7/2027, “λόγω της πιθανότητας εκποίησης των ακινήτων της εταιρείας και καλύψεως των οφειλών της εταιρείας στο μεγαλύτερο και δυνατό επίπεδο, εν μέσω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα”.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό στο ΓΕΜΗ για το ένατο έτος εκκαθάρισης της εταιρείας (χρήση από 4/7/2021 έως 3/7/2022), η ΕΛΦΙΚΟ παρουσίασε κύκλο εργασιών 650 ευρώ, έναντι μηδενικού τζίρου της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα εκκαθάρισης της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 64.156,60 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν κρίνεται ικανοποιητική, ενώ υπάρχουν σημαντικές ζημιές της κλεισμένης και των προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους ζημιών -8.764.014,22 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια κατά τις 3/7/2022 ήταν αρνητικά και ανέρχονταν σε -3.881.187,37 ευρώ, από -3.817.650,77 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας έφτανε στο τέλος της ανωτέρω χρήσης σε 9,26 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΦΙΚΟ ήταν επί πολλά χρόνια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ κάποια στιγμή φέρεται πως είχε μπει στο επενδυτικό “μικροσκόπιο” του ομίλου Λαυρεντιάδη, κάτι που, ωστόσο, διαψεύστηκε. Αργότερα η μετοχή της εταιρείας τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, ενώ το 2012 το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε τη διαγραφή της, “λόγω ετήσιων συνολικών εσόδων μικρότερων των 2 εκατ. ευρώ”. Το 2013 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΦΙΚΟ αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Κατά της ΕΛΦΙΚΟ έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί τον Νοέμβριο, με αντικείμενο το ίδιο ακίνητο, και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Τανάγρα. Ο πρώτος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Νοεμβρίου, έχει ιδιώτη επισπεύδοντα και τιμή εκκίνησης τα 2.390.000 ευρώ. Ο δεύτερος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου, έχει επισπεύδουσα τη Eurobank και τιμή εκκίνησης τα 2.369.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός αφορά συγκεκριμένα το εργοστάσιο επεξεργασίας υφασμάτων της εταιρείας στη θέση “Παληάμπελα”, παρά το 62ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, επί της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Πρόκειται για ένα σύνολο 17 όμορων αγροτεμαχίων επί των οποίων είναι εγκατεστημένο ένα εργοστάσιο επεξεργασίας υφασμάτων (βαφείο-φινιριστήριο). Η συνολική επιφάνεια κάλυψης των κτιρίων είναι περίπου 9.578 τ.μ., και 2.830 τ.μ. είναι οι επιφάνειες των ορόφων. Περίπου 400 τ.μ. είναι οι χώροι γραφείων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του εκτιμητή, η ποιότητα-συντήρηση των κτιρίων είναι μέτριου βαθμού. Το εργοστάσιο δεν λειτουργεί και διαθέτει έντονα στοιχεία εγκατάλειψης. Ο περιβάλλων χώρος εκτός της περιτοίχισης περιλαμβάνει χώρο με ικανό αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων, εντούτοις φέρει έντονα τα ίχνη εγκατάλειψης.

Αισιοδοξία
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι “κόντρα” σε όλα αυτά τα… disaster stories εξακολουθούν να υπάρχουν εταιρείες στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας που αντέχουν μέχρι σήμερα, έχοντας αντεπεξέλθει στις διαδοχικές κρίσεις που χτύπησαν τη χώρα μας. Επιπλέον, η στροφή των Ευρωπαίων προς τη βιώσιμη κλωστοϋφαντουργία, αλλά και η δημιουργία της “Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος, (ECA)”, με στόχο τη δημιουργία, κατοχύρωση και προώθηση ενός Εμπορικού Σήματος Ευρωπαϊκού Βάμβακος (EU cotton) που να προσδίδει ταυτότητα στο προϊόν που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για τον κλάδο.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}