Στα κάγκελα οι ενεργειακές εταιρίες για την άτοκη κατάθεση 800.000.000€ στην ΤτΕ…

 15/07/2024    02 : 34 : 19
ΤτΕ
64 / 100

Έντονη είναι η ενόχληση συμμετεχόντων εταιριών ενέργειας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για την πρακτική των άτοκων καταθέσεων στις μερίδες των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης καθώς και οι πρόσθετες ασφάλειες που είναι τοποθετημένες στο λογαριασμό που διατηρεί η ENEXCLEAR στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Γράφει ο Νίκος Καρούτζος, bankingnews.gr

Σημειώνεται ότι στην ΤτΕ τηρούνται και οι προχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΑΔΜΗΕ.

Η ενόχληση προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2023 το καταθετικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ανέλθει στο 4% (European Central Bank Deposit Facility) η ΤτΕ δεν καταβάλλει τόκους, για ποσά υποχρεωτικώς κατατεθειμένα για τα οποία στην αγορά οι επιχειρήσεις της ενέργειας και του χρηματοοικονομικού τομέα εάν θέλουν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να καταβάλουν πολύ υψηλά επιτόκια.

Έτσι, παραμένουν άτοκα στους λογαριασμούς target, 800 εκατομμύρια ευρώ.

Στις ετήσιες καταστάσεις του 2022 της EnExClear αναφέρεται ότι στα διαθέσιμα τρίτων συμπεριλαμβάνονται οι μερίδες των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης καθώς και οι πρόσθετες ασφάλειες που είναι τοποθετημένες στο λογαριασμό που διατηρεί η EnExClear στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης στην ΤτΕ τηρούνται και οι προχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΑΔΜΗΕ.

Συνολικά τα ποσά αυτά των τρίτων ανέρχονται σε 557 εκ ευρώ για το Χρηματιστήριο Ενέργειας και 243 για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαχειριστής των χρημάτων αυτών είναι η ATHEXClear για το Χρηματιστήριο Αθηνών και η EnExClear για το Χρηματιστήριο Ενέργειας αντίστοιχα.

Οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα ποσά αυτά πιέζουν για να τοποθετηθούν σε τοκοφόρους λογαριασμούς αλλά η ΤτΕ και το Χρηματιστήριο κωφεύουν.

Προς όφελος της ΤτΕ προφανώς, αφού με το επιτόκιο της ECB στο 4%, τα 800 εκ. ευρώ των εκκαθαριστικών μελών αποδίδουν ετήσια 32 εκ ευρώ.
Άλλο εάν η δυνητική αυτή απόδοση δεν ανήκει, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στους πραγματικούς δικαιούχους των χρημάτων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) και συγκεκριμένα το άρθρο 11 προβλέπεται ότι τα εγγυητικά κεφάλαια τοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κάτι που δεν συμβαίνει με τα 800 εκ ευρώ του Χρηματιστηρίου ενέργειας.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος έχει την ευθύνη γι αυτό.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}