Σε κλοιό πλειστηριασμών και η “Κοντοβερός”

 24/02/2024    07 : 11 : 04
κοντοβερος
63 / 100

Σε κλοιό σφυριών και οικονομικών προβλημάτων βρίσκεται η ιστορική εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων «Κοντοβερός» (Freskot), καθώς εκτός από τις παλαιές εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο και ακίνητο ενός εκ των δύο αδελφών Κοντοβερού, στο στόχαστρο των πλειστηριασμών έχει μπει πλέον και η κεντρική μονάδα της στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2023, με επισπεύδουσα την Intrum και με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 4.217.545,47 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση του 2021, στις 15 Ιουλίου 2022 με την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας και μηχανολογικού εξοπλισμού ως οικονομικό σύνολο «επιβλήθηκε κατάσχεση σε βάρος της βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας, με ημερομηνία πλειστηριασμού στις 24-2-2023.

Κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης έχει ασκηθεί η από 20-09-2022 ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος στις 11-11-2025». Με αυτά τα δεδομένα, μένει να φανεί στη συνέχεια εάν και πότε θα γίνει ο εν λόγω πλειστηριασμός.

Σε κάθε περίπτωση όμως, και παρά τις πολυεπίπεδες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση αναφέρεται σε «ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα».

Ωστόσο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος και έχοντας εκπονήσει επικαιροποιημένη οικονομική ανασκόπηση με βάση την ανάλυση των ταμειακών ροών της εταιρείας, προχωρά σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές με σκοπό την οριστική λύση στο χρηματοοικονομικό της πρόβλημα.

Όπως τονίζεται και σε αυτή την έκθεση του Δ.Σ., όπως και στην προηγούμενη, «η εταιρεία έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε ώριμο στάδιο διαπραγματεύσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές, με σκοπό την οικονομική της εξυγίανση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».

ΠΗΓΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}