Σαρώνει η φτώχεια: 1 στους 3 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα παίρνει μισθό 330€ καθαρά

 26/01/2023    11 : 37 : 22
μητροπουλος
75 / 100

1 στους 3 εργαζομένους (677.618 ή 28,73%) σε όλο τον ιδιωτικό τομέα με μισθό 330 € καθαρά (414,12 € μεικτά)!!

870 € καθαρά (982,60 € μεικτά) ο μέσος μισθός σε όλο τον ιδιωτικό τομέα!!

Γράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος

Ραγδαία φτωχοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Γενικεύεται ο τύπος του «εργαζόμενου πένητα» («working poor»)

Ιδού τα αποκαλυπτικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Δεκέμβριο 2021 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα!

Με έγγραφό του ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε πρόσφατα τα στοιχεία απασχόλησης για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, τα οποία είναι άκρως ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων, στη χώρα μας. Διότι, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας, που κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από μεγάλη ανεργία και φθηνή απασχόληση, επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Ι. Το 28,87% (688.462 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-έργα) με μερική απασχόληση!

Ειδικότερα, ως προς το είδος απασχόλησης, από τον Πίνακα ΙV.4 (στη σελίδα 79) τής Έκθεσης του ΕΦΚΑ που παραθέτουμε παρακάτω και περιλαμβάνει το σύνολο επιχειρήσεων και έργων, προκύπτουν τα εξής στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2021:

-2.385.105 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων (εργαζομένων) στον ιδιωτικό τομέα,

-1.696.585 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση (71,13%), -688.462 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση (28,87%).

iv 4

γυν αντρες

ΙΙ. 330 € ο καθαρός μισθός μερικής απασχόλησης! 870 € ο μέσος καθαρός μισθός τής συνολικής απασχόλησης!!

α.Από τον Πίνακα Ε2 με τίτλο «Κοινές Επιχειρήσεις: Κατανομή της απασχόλησης, του ημερομισθίου και του μέσου μισθού των ασφαλισμένων ανά τύπο απασχόλησης» που παραθέτουμε, καταδεικνύεται ότι 1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, 677.618 (το 28,73%) λαμβάνει μηνιαίο μέσο μισθό ΜΟΝΟ 330 ευρώ καθαρά (414,12 ευρώ μεικτά).

Ειδικότερα, για τον Δεκέμβριο του 2021 προκύπτουν και τα εξής στοιχεία:

-2.358.554 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα (κοινές επιχειρήσεις),

-1.683.900 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση (71,39%),

-677.618 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση (28,73%),

-1.050 ευρώ καθαρά (1.209,61 ευρώ μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης,

-330 ευρώ καθαρά (414,12 ευρώ μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης και

-870 ευρώ καθαρά (982,60 ευρώ μεικτά) ήταν ο μέσος μισθός για το σύνολο των ασφαλισμένων.

ε2 1

β.Εξάλλου, από τον Πίνακα Ι.2 (σελίδα 28, παρατίθεται), όπου αναγράφονται τα στοιχεία για τις κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους, προκύπτει ότι:

-πλήρη απασχόληση έχουν 1.324.901 εργαζόμενοι με μέσες μηνιαίες αποδοχές 1.311,14 ευρώ και

-μερική απασχόληση έχουν 404.999 εργαζόμενοι με μέσες μηνιαίες αποδοχές 450,83 ευρώ.

Ι 2 1
Από τον Πίνακα ΙΙ.2 (σελίδα 40, παρατίθεται), όπου αναγράφονται τα στοιχεία για τις κοινές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζομένους, προκύπτει ότι:

-πλήρη απασχόληση έχουν 358.999 εργαζόμενοι με μέσες μηνιαίες αποδοχές 834,91 ευρώ και

-μερική απασχόληση έχουν 272.619 εργαζόμενοι με μέσες μηνιαίες αποδοχές 359,59 ευρώ.

ΙΙ 2 1

Κατόπιν των ανωτέρω, συνδυαστικά συμπεραίνεται ότι:

-1.683.900 ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, καθαρό μηνιαίο μισθό ύψους 1.050 ευρώ (1.209,61 ευρώ μεικτά) και

-677.618 ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, καθαρό μηνιαίο μισθό ύψους 330 ευρώ (414,12 ευρώ μεικτά).

Επομένως 1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα (ποσοστό 28,73%) λαμβάνει μέσο μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 330 ευρώ καθαρά!!

IΙΙ. Χαμηλότεροι οι μισθοί των γυναικών σε μερική-πλήρη απασχόληση!!

Επιπροσθέτως, από τα στοιχεία του Πίνακα Ε.2 προκύπτει ότι :

-στο σύνολο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση (1.683.900), το 56% είναι άνδρες (943.255) και το 44% είναι γυναίκες (740.645), ενώ

-στο σύνολο των εργαζομένων με μερική απασχόληση (677.618), οι γυναίκες υπερτερούν με ποσοστό 54,9% (372.415) έναντι των ανδρών με ποσοστό 45,1% (305.203).

Παρά ταύτα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο μέσος μεικτός μισθός των γυναικών που εργάζονται με πλήρη απασχόληση είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο των ανδρών!!

Ειδικότερα, στις κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους (Πίνακας Ι.2), οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των ανδρών ανέρχονται σε 1.395,86 ευρώ ενώ των γυναικών σε 1.202,86 ευρώ. Στις κοινές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζομένους (Πίνακας ΙΙ.2), οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των ανδρών ανέρχονται σε 866,68 ευρώ ενώ των γυναικών σε 794,97 ευρώ, σε πλήρη απασχόληση.

ΙV. Πάγωμα τριετιών και επιδομάτων: Μηχανισμός φτωχοποίησης των εργατοϋπαλλήλων

Από τα ανωτέρω στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτει η βίαιη φτωχοποίηση των εργατοϋπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.

Εξάλλου, η στέρηση των τριετιών-επιδομάτων από το 2012 εωσότου η ανεργία πέσει κάτω από το 10% (βλ. την από 13-5-2022 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ) αποτελεί σχέδιο βίαιης αναδιανομής τού πλούτου σε βάρος τής Εργατικής Τάξης που δρομολόγησαν οι δανειστές με τις μνημονιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα.

Η αποκάλυψη αυτή, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από αορίστου χρόνου σε εκ περιτροπής (με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου), όπως αυτές καταγράφονται από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», δημιουργεί ανησυχία και ισχυρούς προβληματισμούς για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας.

Μετά την πρωτοφανή κατάρρευση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και να αφήνει μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς σε άνδρες και γυναίκες, αφού είναι αυτονόητο ότι όσοι μεν από τους εργαζόμενους με καθαρό μέσο μηνιαίο μισθό 870 ευρώ έχουν δημιουργήσει οικογένεια, αυτές ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, πολύ περισσότερο που η ανεργία ακόμη «καλά κρατεί» και ο πληθωρισμός καλπάζει σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης!

Όσοι από τους εργαζόμενους αυτούς δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη οικογένεια, δυστυχώς απογοητεύονται και δεν θα το τολμήσουν, με άμεσο αντίκτυπο στο δημογραφικό ζήτημα τής χώρας μας, όπως έχουμε πολλάκις επισημάνει.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων. Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης. Οι «εργαζόμενοι-πένητες» («working poor») αλλά και οι άνεργοι είναι εδώ, είναι δίπλα μας! Και οι προσοντούχοι νέοι μας μεταναστεύουν ακόμη στο εξωτερικό!!

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}