Ρεύμα: Νέο δικαστικό “χαστούκι” στη ρήτρα αναπροσαρμογής

 02/12/2023    11 : 54 : 03
δικαιοσυνη2
68 / 100

Ρεύμα: Δικαστική δικαίωση βρήκε άλλο ένα ‘θύμα” της καταχρηστικής – όπως έχει καταγγελθεί – επιβολής από εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Η υπόθεση που εκδίκασε το Ειρηνοδικείο Αθηνών αφορούσε ιδιοκτήτρια μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης δυναμικότητας 80 κλινών. Όπως κατήγγειλε τον Απρίλιο του έτους 2011 κατάρτισε με την εταιρεία σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση με συγκεκριμένους όρους σταθερής χρέωσης.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο που την εκπροσώπησε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, παρά τα αντιθέτως συμφωνηθέντα περί σταθερής χρέωσης και του ειδικού όρου περί μη εφαρμογής του άρθρου 6.3 των γενικών συναλλαγών που προέβλεπε τη δυνατότητα της εταιρείας να επιβάλει επιπρόσθετες χρεώσεις στην αξία της κατανάλωσης ρεύματος βάσει ρήτρας αναπροσαρμογής, βρέθηκε προ εκπλήξεως.

Όπως επισημαίνεται «αιφνιδιαστικά στον λογαριασμό κατανάλωσης της περιόδου από 01-12-2021 έως 31-12-2021 την χρέωσε με το χρηματικό ποσό των 4.197,73 ευρώ με την ένδειξη «χρέωση αναπροσαρμογής». Ότι παρά τις διαμαρτυρίες της η καθ’ ης (σ.σ η εταιρεία) και στον επακολουθήσαντα λογαριασμό κατανάλωσης για την περίοδο από 01-01-2022 έως 31-01-2022 την χρέωσε για την ίδια αιτία το ποσό των 3.902,78 ευρώ. Ότι κατόπιν των ανωτέρω προέβη στη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με άλλο πάροχο, έχοντας προηγουμένως αναγκαστεί να διακανονίσει την φερόμενη οφειλή της προς την καθ’ης την οποία ωστόσο μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετεί αφενός λόγω μη αναγνώρισης της νομιμότητας της οφειλής και αφετέρου λόγω οικονομικής δυσχέρειας να καταβάλει το συνολικό ποσό των 8.640,25 ευρώ. Ότι η καθ’ης εξέδωσε λογαριασμό κατανάλωσης και για την περίοδο από 01-02-2022 έως 09-02-2022 εφαρμόζοντας εκ νέου ρήτρα αναπροσαρμογής για την οποία την χρέωσε με το ποσό των 539,74 ευρώ».

Άκυρος και καταχρηστικός ο όρος μεταβολής
Μεταξύ των ισχυρισμών υπήρξε πως «ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα όπως προβεί σε τροποποίηση των όρων της παρούσας για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά: μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας ή έκδοση αποφάσεων των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης προμήθειας, αλλαγή των όρων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις δε παραγράφους 2 και 3 (13.2 και 13.3) ορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για την ανωτέρω τροποποίηση».

Πλην όμως, κατά το Δικαστήριο «ο ανωτέρω όρος, πέραν του ότι ωσαύτως με τα αναλυτικώς προεκτιθέμενα δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής εφόσον καταλύει τον ειδικότερο συμφωνηθέντα όρο περί αποκλεισμού της αναπροσαρμογής σε περίπτωση μεταβολής του κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανολογείται άκυρος ως καταχρηστικός κατά παράβαση πρωτίστως της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή (άρθρο 2 παρ. 6 και 7 περ. ε κα ια του Ν. 2251/1994) διότι αναθέτει τον προσδιορισμό της παροχής του καταναλωτή και την τροποποίηση αυτής στην εξουσιαστική βούληση του προμηθευτή, δίχως να προβλέπει κάποιον ορισμένο και ειδικό σπουδαίο λόγο που θα δικαιολογούσε την ανωτέρω μεταβολή. Τα ενδεικτικά κριτήρια που αναφέρονται, ήτοι μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας ή έκδοση αποφάσεων των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης προμήθειας και αλλαγή των όρων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι έννοιες αόριστες για τον μέσο καταναλωτή και δεν αρκούν για τη θεμελίωση του σπουδαίου λόγου».

Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να απαγορευθεί στην καθ’ης προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 23.03.2022 … αγωγής της (τακτικής διαδικασίας) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ξενοδοχειακή επιχείρηση της αιτούσας με αρ. παροχής … λόγω μη πληρωμής των ανωτέρων ποσών, που καταλογίστηκαν σε βάρος της με τους προαναφερόμενους λογαριασμούς.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}