Ραβασάκια-παγίδα για το ρεύμα

 18/07/2024    01 : 47 : 10
ρευμα 1
70 / 100

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα ενημερώσουν για τα νέα δεδομένα χρέωσης, ζητώντας από τον καταναλωτή είτε να συναινέσει είτε να διαφωνήσει, δηλώνοντας υποχρεωτικά το νέο τιμολόγιο που επιλέγει, αλλιώς θα μεταπίπτει στο ακριβότερο τιμολόγιο της Καθολικής Υπηρεσίας

Με ραβασάκι που θα λάβουν έως την 1η Νοεμβρίου 2023, εκατομμύρια καταναλωτές επιστρέφουν στον… λάκκο με τις ρήτρες αναπροσαρμογής των λογαριασμών ρεύματος. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει για τα νέα δεδομένα χρέωσης και θα ζητά από τον καταναλωτή είτε να συναινέσει είτε να διαφωνήσει, δηλώνοντας υποχρεωτικά το νέο τιμολόγιο που επιλέγει – αλλιώς θα μεταπίπτει στο ακριβότερο τιμολόγιο της Καθολικής Υπηρεσίας. Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ – πρώην ΡΑΕ) που δημοσιεύτηκε χθες και αναμενόταν ήδη από το καλοκαίρι όταν έγινε η σχετική διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο του 2022, με αφορμή την κάθετη αύξηση στις τιμές της ενέργειας (αλλά και τις επικείμενες εκλογές) είχαν καταργηθεί τα τιμολόγια που ίσχυαν τότε με τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Ισχυσε ένα προσωρινό σύστημα βάσει του οποίου κάθε εταιρεία ανακοίνωνε προκαταβολικά το τιμολόγιο που άλλαζε κάθε μήνα. Επίσης, ο καταναλωτής είχε δικαίωμα να αλλάζει προμηθευτή χωρίς να χρεώνεται με ποινή αποχώρησης. Στο διάστημα αυτό, όπως αναφέρει και η ΡΑΑΕΥ, τα παράπονα των καταναλωτών μειώθηκαν, αλλά αυτό μάλλον οφείλεται στις κρατικές επιδοτήσεις πολλών δισεκατομμυρίων, οι οποίες, όμως, εξαχνώθηκαν μετά τις εκλογές.

Τα προσωρινά μέτρα, που θα έμεναν για έναν χρόνο, παρατάθηκαν τελικώς μέχρι τις 31/12/2023, αλλά δεν θα χρειαστεί να διατηρηθούν περαιτέρω καθώς, όπως αναφέρει η ΡΑΑΕΥ, σταθεροποιήθηκαν οι παράμετροι «που συνδέονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ισχύος και τον βαθμό διακύμανσης των τιμών παροχής της».

Μεγάλη προσοχή
Η ΡΑΑΕΥ θεωρεί δεδομένο ότι η λήξη των έκτακτων μέτρων «θα οδηγήσει –κατά λογική και αναγκαία συνέπεια– σε ευρύτατη αλλά και ουσιώδη τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας, είτε αυτές συνήφθησαν πριν την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, είτε κατά τη διάρκειά τους». Θυμίζει ακόμη ότι στο παρελθόν ορισμένοι προμηθευτές ακολούθησαν «καταχρηστικές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των προσφερόμενων τιμολογίων, ιδίως δε της παρουσίασης των κυμαινόμενων τιμολογίων ως σταθερών καθώς επίσης και πρακτικές εκκαθαρίσεων λογαριασμών και επαναληπτικής έκδοσης λογαριασμών που αφορούσαν στην ίδια περίοδο κατανάλωσης σε βάθος μηνών».

Τύποι τιμολογίων
● Σταθερά Με σταθερή χρέωση προμήθειας (ευρώ ανά κιλοβατώρα) για ορισμένο χρόνο διάρκειας. Τα τιμολόγια αυτά θα φέρουν μπλε σήμανση. Αναμένεται να είναι και τα ακριβότερα.

● Κυμαινόμενα τριών ειδών 1) Με τιμή χρέωσης που θα ανακοινώνεται την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής και θα προκύπτει είτε συνδεόμενη με τη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος είτε από συνδυασμό σταθερής χρέωσης και μηχανισμού διακύμανσης. 2) Με τιμή χρέωσης που θα προκύπτει, όπως και στο προηγούμενο είδος, αλλά θα ανακοινώνεται δύο μήνες μετά την εφαρμογή της. 3) Προϊόντα Μικτής Τιμολόγησης, που θα έχουν χαρακτηριστικά και σταθερής και κυμαινόμενης χρέωσης, ενώ η τιμή θα ανακοινώνεται είτε έναν είτε δύο μήνες αργότερα. Τα κυμαινόμενα θα φέρουν πράσινη σήμανση.

● Δυναμικά Εδώ οι τιμές χρέωσης θα αντικατοπτρίζουν τη διακύμανση των χονδρεμπορικών τιμών, ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά αυτά αφορούν προς το παρόν ελάχιστους καταναλωτές που διαθέτουν εγκατεστημένο «ευφυή μετρητή».

Η διαδικασία ενημέρωσης των πελατών έχει γκρίζες περιοχές που αναμένεται να δημιουργήσουν σύγχυση. Οι προμηθευτές ρεύματος θα πρέπει έως την 1η Νοεμβρίου να ενημερώσουν κάθε πελάτη για τις αλλαγές των όρων τιμολόγησης σε σχέση με τις συμβάσεις που ίσχυαν έως τον Ιούλιο του 2022, όταν επιβλήθηκαν τα έκτακτα μέτρα. Εάν, όμως, δεν αλλάζει κανένας όρος στις παλαιές συμβάσεις, οι προμηθευτές δεν υποχρεούνται να ενημερώσουν τους πελάτες τους.

Διαδικασία ενημέρωσης
Η ενημέρωση θα φτάσει με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή, ανάλογα με τον τρόπο που ο πελάτης λαμβάνει τον λογαριασμό κατανάλωσης. Εάν ο καταναλωτής δεν δηλώσει εγγράφως την εναντίωσή του στους νέους όρους, τεκμαίρεται ότι συναινεί.

Εάν όμως διαφωνεί με τους νέους όρους τιμολόγησης, διαλέγει κάποιο άλλο τιμολόγιο, αλλά πρέπει να επισυνάψει τη σύμβαση με τον προμηθευτή. Εάν δεν συναφθεί η νέα σύμβαση, ο καταναλωτής μεταπίπτει σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας με τιμολόγιο που είναι 5% ακριβότερο από τα ισχύοντα. Στην υπηρεσία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, όσοι έχουν σωρεύσει οφειλές με συνέπεια να έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις τους.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}