Συνεχίζονται οι δικαστικές-φάπες για τη ρήτρα αναπροσαρμογής

 13/04/2024    03 : 27 : 00
ρευμα
68 / 100

Δικαστική νίκη ξενοδοχειακής επιχείρησης του Αγρινίου κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής

Δεκτή έγινε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γνωστής ξενοδοχειακής επιχείρησης της πόλης του Αγρινίου, κατά παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με την ρήτρας αναπροσαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αγρινίου διέταξε την απαγόρευση στον πάροχο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης κρίνοντας πως η εφαρμογή της ρήτρας είναι παράνομη και καταχρηστική.

Μάλιστα, έκρινε πως σε περίπτωση που ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση, θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό των 3.000 ευρώ για κάθε παράβασή της.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι και η πρώτη του Δικαστηρίου του Αγρινίου που αφορά στην ρήτρα αναπροσαρμογής και αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεράστια δικαίωση για την επιχείρηση που προσέφυγε σε αυτό.

Ο ένας εκ των δικηγόρων της ξενοδοχειακής επιχείρησης, Γεώργιος Υφαντής δήλωσε σχετικά: «Το Μονομελές Πρωτοδικείο, με την υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασή του, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκρινε πως η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος πάσχει αδιαφάνειας και αοριστίας και εξ’ αυτού του λόγου, είναι άκυρη.

Επιπλέον, έκρινε πως ο σχετικός για τη ρήτρα αναπροσαρμογής όρος που υπάρχει στης συμβάσεις προμήθειας είναι άκυρος διότι καταλύει καταφανώς την αρχή της διαφάνειας που θα πρέπει να διέπονται οι συμβάσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση το ως άνω Δικαστήριο αφού έκρινε πως κακώς χρεώθηκε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ξενοδοχειακής επιχείρησης το συνολικό ποσό των 42.000 ευρώ περίπου και το οποίο αφορούσε την ρήτρα αναπροσαρμογής, απαγόρευσε την διακοπή της ηλεκτροδότησης της επιχείρησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής που έχει ασκήσει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η επιχείρηση θα καταβάλλει μόνο τις τρέχουσες χρεώσεις των λογαριασμών και όχι τις χρεώσεις που απορρέουν από την ρήτρα αναπροσαρμογής.»

Επιπλέον, ο έτερος δικηγόρος της ξενοδοχειακής επιχείρησης Ξενοφών Υφαντής σχολιάζοντας την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά: «Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αποτελεί μεγάλη δικαίωση για την εντολέα μας, η οποία αμφισβήτησε τη νομιμότητα της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής και αρνήθηκε την πληρωμή της. Το ως άνω Δικαστήριο, με σαφήνεια και πλήρως αιτιολογημένα, έκρινε πως ο όρος που σχετίζεται με την ρήτρα αναπροσαρμογής τυγχάνει αδιαφανής, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται πλήρης ασάφεια σχετικά με το μέγεθος των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο καταναλωτής και ως εκ τούτου να μην μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των χρεώσεων και να υποχρεούται να αποδέχεται τις χρεώσεις του παρόχου.
Ταυτόχρονα, η ως άνω απόφαση οδηγήθηκε στην ως άνω κρίση συνεκτιμώντας πως αν διακοπεί η ηλεκτροδότηση της επιχείρησής, αυτή θα υποστεί τεράστια βλάβη, δεδομένου ότι θα διακοπεί η λειτουργία της, επιφέροντας την επαγγελματική καταστροφή της αλλά και την οικονομική εξαθλίωση αυτής.
Αντίθετα, έκρινε πως ο πάροχος δεν υφίσταται καμία απολύτως ζημιά από την εξακολούθηση ηλεκτροδότησης της επιχείρησης της αιτούσας και τη μη πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής.»

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}