Πότε θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση Ταμειακών-POS

 18/06/2024    11 : 31 : 23
ταμειακη
64 / 100

Διασύνδεση Ταμειακών-POS: Η… πολύπαθη διασύνδεση των συνολικά 540.000 φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με «μηχανάκια» POS φαίνεται πως έχει να κάνει τρία ακόμη βήματα για να λάβει «σάρκα και οστά», εάν πάλι βέβαια δεν «στραβώσει» κάτι την τελευταία στιγμή. Αν όλα πάνε όπως προβλέπει ο πλέον πρόσφατος σχεδιασμός το νέο σύστημα θα λειτουργήσει μέσα στο α’ τρίμηνο της νέας χρονιάς ή στις αρχές του β’ τριμήνου, με στόχο να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» φοροδιαφυγής τα οποία σήμερα διατηρούνται… ορθάνοικτα. «Ενεργοποιούνται» ενισχύσεις για απόκτηση POS.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Πάντως, το κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, συμπληρώνεται με την ένταξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS).

Ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα για την διασύνδεση ταμειακών- POS

Καθορίζεται ακόμη το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους βημάτων αναβάθμισης των POS και ταμειακών συστημάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, καθορίζεται η υποχρέωση των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης να εφαρμόζουν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η διασύνδεσή τους με τα ταμειακά συστήματα που εξυπηρετούν με τα POS που δέχονται πληρωμές για παραστατικά που εκδίδονται από αυτά.

Επίσης, με σειρά αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

  • διευκολύνεται η διασύνδεση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση ή σύνθετα ταμειακά συστήματα.
  • καθορίζεται η υποχρέωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) να υποβάλουν Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις λειτουργικές προδιαγραφές της ΑΑΔΕ, προκειμένου τα POS που διαθέτουν στην ελληνική αγορά να συνεχίσουν να λειτουργούν νόμιμα.
  • ορίζονται σαφώς οι χρόνοι και οι διαδικασίες για την αναβάθμιση των POS και τη διασύνδεσή τους με τα ταμειακά συστήματα των επιχειρήσεων.

Τα επόμενα βήματα ως την διασύνδεση

Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις, η διαδικασία διασύνδεσης POS και ταμειακών συστημάτων περιλαμβάνει τρία βήματα:

Βήμα 1 ο : Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και των Παρόχων Μέσων Πληρωμών(NSPs) που εμπλέκονται με τη λειτουργία των POS, με την οποία δηλώνεται ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα POS τους εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ και δύνανται να αναβαθμιστούν.

Για τα μοντέλα POS που λειτουργούν σήμερα στην ελληνική αγορά, oι Δηλώσεις Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν:

  • για ημεδαπούς Παρόχους, έως τις 24/10/2023 ή τις 24η Νοεμβρίου 2023, ανάλογα με τον τύπο διασύνδεσης του ταμειακού συστήματος και του POS
  • για αλλοδαπούς Παρόχους, έως τις 24/10/2023.

Στις Δηλώσεις αυτές, τίθενται προθεσμίες συμμόρφωσης των POS με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • έως τις 17/11/2023, για τη διασύνδεση απλών ταμειακών μηχανών με ενσύρματα ή ασύρματα POS σε τοπικό δίκτυο από ημεδαπούς Παρόχους
  • έως τις 8/12/2023, για την διασύνδεση απλών ταμειακών μηχανών με mobilePOS (4G) και softPOS από ημεδαπούς Παρόχους
  • έως τις 8/1/2024, για την διασύνδεση των POS με όλα τα σύνθετα ταμειακά συστήματα από ημεδαπούς Παρόχους, καθώς και κάθε διασύνδεση από αλλοδαπούς Παρόχους.

Η αναβάθμιση των POS από τους παρόχους

Βήμα 2 ο : Αναβάθμιση των POS από τους Παρόχους και ενημέρωση της ΑΑΔΕ από τους Παρόχους για τις αναβαθμίσεις σε ημερήσια βάση.

Οι Πάροχοι έχουν υποχρέωση να αναβαθμίσουν άμεσα τα POS που διαχειρίζονται και να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ κάθε ημέρα για τις αναβαθμίσεις που πραγματοποίησαν την προηγούμενη ημέρα.

Βήμα 3 ο : Αναβάθμιση των ταμειακών συστημάτων, εφόσον απαιτείται και διασύνδεσή τους με τα POS, με ευθύνη των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν κατόπιν ειδοποίησής τους από την ΑΑΔΕ.

Οι επιχειρήσεις ειδοποιούνται από την ΑΑΔΕ με email για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης από τους Παρόχους του συνόλου των POS
που διαθέτουν, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Μητρώο POS.

Από την ειδοποίηση αυτή υποχρεούνται, εντός 30 ημερών, να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή τους, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.

Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS τους, oι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 15/1/2024, ότι προτίθενται να τα αντικαταστήσουν με νέα, ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.

Και ενεργοποίηση εκπτωτικών «κουπονιών» για την απόκτηση POS

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή να έχουν αποκτήσει νέα συστήματα που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024.

Μέσα στο επόμενο διάστημα και σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, θα επανεκκινήσουν τα προγράμματα ενισχύσεων με την μορφή εκπτωτικών «κουπονιών» για απόκτηση ή αντικατάσταση POS, παλαιών φορολογικών μηχανισμών κλπ, και θα εμπλουτιστούν και με τις νέες τεχνολογικές λύσεις που καλύπτονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}