Πως ο Στουρνάρας σαμποτάρει την ΑΜΚ της Παγκρήτιας

Σαββάτο 08/12/2023    07 : 14 : 21
stouranaras sallas
73 / 100

Στουρνάρας-Σάλλας: Η αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας τράπεζας βρίσκεται σε καθεστώς ομηρείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας η αύξηση των 98,7 εκατ δεν θα επαρκεί…

Μεταδίδει το bankingnews.gr

Ενώ η Παγκρήτια προχωράει σε αύξηση 98,7 εκατ η οποία ξεκινάει στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου του 2022… μια απόλυτα ενορχηστρωμένη και με δόλο κίνηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικά του Γιάννη Στουρνάρα μπλοκάρει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου.

Γιατί;

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητάει από την Παγκρήτια να καταθέσει capital plan δηλαδή κεφαλαιακό πλάνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 δηλαδή 3 ημέρες μετά την λήξη της αύξησης στις 27 Σεπτεμβρίου και μια ημέρα από την λήξης της προθεσμίας των αδιάθετων μετοχών…η κίνηση αυτή σαμποτάρει την αύξηση κεφαλαίου και τινάσσει στον αέρα την ανακεφαλαιοποίηση της Παγκρήτιας τράπεζας.

Ποιος επενδυτής θα συμμετάσχει εάν δεν γνωρίζει επαρκώς πόσα κεφάλαια χρειάζεται η Παγκρήτια;

Ποιος παλαιός επενδυτής θα ρισκάρε να χάσει τα κεφάλαια που έχει επενδύσει και ποιος νέος επενδυτής θα ρισκάρει να επενδύσει σε μια τράπεζα που δεν είναι σαφείς οι κεφαλαιακές ανάγκες;

Ο Σάλλας έθεσε ένα ορθολογικό όρο…

Ο Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, που ελέγχει έμμεσα την Lyktos Participation επενδύσεων και συμμετοχών βασικός μέτοχος της Παγκρήτιας με ποσοστό 19,95% έστειλε επιστολή στην Παγκρήτια δηλώνοντας τα εξής
«…Σε ότι αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας, ύψους 98,7 εκατ ευρώ δηλώνω ότι ως επενδυτής θα συμμετάσχω σε αυτή υπό την προϋπόθεση ότι προ της έναρξης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα διαβεβαιώσει εγγράφως τη Διοίκηση της Παγκρήτιας ότι θεωρεί την σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου επαρκή για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς σκοπούς της Τράπεζας».

Τι μας λέει ότι ο Σάλλας;

Ότι εάν δεν λάβει εγγράφως την διαβεβαίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι επαρκούν τα 98,7 εκατ δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου και προφανώς θα υποστεί dilution,, αραίωση, απίσχναση και από 19,95% θα υποχωρήσει στο 9,97%.

Το ποσοστό του Θεόδωρο Αγγελόπουλου της Alfa Ocean κτηματικής εταιρίας από 7,92% θα μειωθεί στο 3,96% και της Εθνικής τράπεζας από 7,17% θα μειωθεί στο 3,58% και το 50% της Παγκρήτιας θα περιέλθει σε νέους μετόχους… εφόσον καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου…

Πάντως για να ζητάει εγγράφως ο Μιχάλης Σάλλας διαβεβαίωση ότι επαρκούν τα 98,7 εκατ της αύξησης ή 93,793 εκατ καθαρά μετά τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου με έκδοση 78,966 εκατ μετοχών με τιμή 1,25 ευρώ… σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι η ΤτΕ θα κρίνει επαρκή την αύξηση κεφαλαίου.

Την ίδια στιγμή εγείρεται και ένα άλλο ζήτημα, εάν δεν στηρίξει την αύξηση κεφαλαίου ο Μιχάλης Σάλλας ο έμπειρος τραπεζίτης, ποιος θα την στηρίξει;

Η Παγκρήτια δεν αναμένει την έγγραφη διαβεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος

Ωστόσο, η Παγκρήτια τράπεζα δεν αναμένει την έγγραφη διαβεβαίωση της ΤτΕ, καθώς η επάρκεια των ενεργειών ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας για την αποκατάστασή της βάσει των εν ισχύ ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, δύναται να αξιολογηθεί από την ΤτΕ, κατόπιν της υποβολής από την πλευρά της Τράπεζας, σχεδίου κεφαλαιακής αποκατάστασης η υποβολή του οποίου έχει ζητηθεί το αργότερο έως τις 30.09.2022 (βλ. ενότητα 2.7.3 «Κεφαλαιακή Επάρκεια» – Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Επιπλέον, το νεότερο σχέδιο κεφαλαιακής αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικότερες πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με αυτό που υποβλήθηκε στις 15.07.2022, να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί από την ΤτΕ, να συνάδει με την αναθεωρημένη στρατηγική για τη μείωση των ΝΡΕs της Τράπεζας και να αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός αναμένεται να γνωστοποιηθεί στην ΤτΕ, επίσης το αργότερο έως τις 30.09.2022, μέσω του επικαιροποιημένου και συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου για τον Όμιλο

Τα τρία βασικά ερωτήματα

1)Η αύξηση των 98,7 εκατ επαρκή για την Παγκρήτια τράπεζα;
2)Ο στόχος του Στουρνάρα της ΤτΕ είναι να οδηγήσει σε αραίωση το ποσοστό του Μιχάλη Σάλλα;
3)Τι θα συμβεί εάν δεν καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου; Μπορεί η Παγκρήτια να οδηγηθεί σε resolution δηλαδή σε καθεστώς εξυγίανσης και διάσπασης σε καλή και κακή τράπεζα ή να πουληθεί σε άλλη τράπεζα ή να εμπλακεί στην ανακεφαλαιοποίηση της το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Απαντήσεις

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκρήτια έχει 85 εκατ κεφάλαια με ενεργητικό 2,7 δισεκ. ευρώ και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είχαν εκμηδενιστεί αφού ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από ελάχιστο 10% είχε υποχωρήσει στο 8,74% και το CET1 από ελάχιστο υποχρεωτικό 5,67% ήταν στο 5,73%.
Το γεγονός ότι σχεδιάζει την εξαγορά της HSBC με 1,78 δισεκ. ενεργητικό και 8,37 εκατ ζημιές αλλά δεν είναι σαφές ποια στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της HSBC θα ενσωματωθούν στην Παγκρήτια και την απορρόφηση της Συνεταιριστικής Χανίων με 668 εκατ ενεργητικό και 185 χιλιάδες κέρδη…και με σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκρήτια έχει 977 εκατ NPEs ή 57% NPEs ratio και επίσης coverage ratio μόλις 34,5% δηλαδή δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις είναι ξεκάθαρο ότι… η αύξηση των 98,79 εκατ δεν επαρκεί και η Τράπεζα της Ελλάδος θα προφασιστεί την ένταξη τιτλοποιήσεων στον Ηρακλή… για να υποχρεώσει την Παγκρήτια να προχωρήσει και σε νέα αύξηση κεφαλαίου λίαν συντόμως….

Ταυτόχρονα μετά την λήξη της αύξησης θα κατατεθεί capital plan δηλαδή κεφαλαιακό πλάνο.

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα βγάλει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Παγκρήτιας σε 300 εκατ οπότε τα 98,7 εκατ δεν επαρκούν.

Ωστόσο δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια διαβούλευση πριν την αύξηση μεταξύ του Σάλλα και της Τράπεζας της Ελλάδος για την κεφαλαιακή ενίσχυση;
Προφανώς και τέτοια διαβούλευση δεν υπάρχει… ή εάν υπάρχει η μια πλευρά δεν είναι ειλικρινής και αναφερόμαστε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Στουρνάρας της ΤτΕ έχει άλλα σχέδια.
Προφανώς και θέλει να οδηγήσει σε αραίωση το ποσοστό του Σάλλα ή να τον οδηγήσει να χάσει τον έλεγχο της Παγκρήτιας τράπεζας.

Με βάση τις παραδοχές της Παγκρήτιας μετά την αύξηση κεφαλαίου των 98,7 εκατ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 16,91%.
Ο Στουρνάρας όμως αντί να διαβουλευθεί με τον βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας θέλει να τον εκδικηθεί υποχρεώνοντας την Παγκρήτια να καταθέσει capital plan – κεφαλαιακό πλάνο μετά την λήξη της αύξησης κεφαλαίου.

Εάν αυτό δεν ονομάζεται δόλος και ενορχηστρωμένο σχέδιο εξόντωσης του Σάλλα… τι άλλο μπορεί να ειπωθεί;

Τι θα συμβεί εάν δεν καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου; Μπορεί η Παγκρήτια να οδηγηθεί σε resolution δηλαδή σε καθεστώς εξυγίανσης και διάσπασης σε καλή και κακή τράπεζα ή να πουληθεί σε άλλη τράπεζα;

Ναι η πιθανότητα και αυτών των σεναρίων δεν είναι αμελητέα δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην προσπάθεια αύξησης κεφαλαίου των 98,7 εκατ ευρώ.
Πάντως υπάρχει και το εναλλακτικό σενάριο να εμπλακεί στην ανακεφαλαιοποίηση και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. θα μιλάμε τότε για κρατικοποίηση της Παγκρήτιας τράπεζας.

Συμπέρασμα

Ποιος επενδυτής θα συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου όταν η τράπεζα της Ελλάδος υποχρεώνει την Παγκρήτια σε capital plan λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Ορθώς ο Σάλλας ζήτησε έγγραφη διαβεβαίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος εάν η αύξηση κεφαλαίου επαρκεί…

Πάντως αξιολογώντας μια πλειάδα παραμέτρων, αβεβαιοτήτων και αντικειμενικών δεδομένων… η αλήθεια είναι ότι η αύξηση κεφαλαίουτ των 98,7 εκατ δεν επαρκεί…
Ας ληφθεί υπόψη η περίπτωση της Attica bank που χρειάζεται 500 με 600 εκατ κεφάλαια… τα 98,7 εκατ δεν επαρκούν…

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}