Πτώχευση δανειοληπτών: Προφήτες ήμασταν στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ…

Δευτέρα 03/03/2024    02 : 17 : 17
πλειστηριασμοι
65 / 100

Δικαστική απόφαση μπλοκάρει την κήρυξη σε πτώχευση δανειολήπτη από εταιρεία διαχείρισης(funds)

Μία πολύ σημαντική απόφαση, που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη δικαστική διαμάχη μεταξύ Εταιρειών Διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και δανειοληπτών, ελήφθη από το Ειρηνοδικείο Ακράτας, το οποίο απέρριψε την αίτηση που είχε κατατεθεί από Εταιρεία, μέσω της οποίας ζητούσε πτώχευση δανειολήπτη.

Είχε προηγηθεί απόφαση του Αρείου Πάγου, τον προηγούμενο μήνα, που απέρριψε την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση από Εταιρεία Διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ως απαράδεκτη, ελλείψει νομιμοποιήσεως. Όπως εξηγεί ωστόσο στο protionline.gr, ο δικηγόρος Παναγιώτης Κουρής, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, εκπροσωπώντας στη σχετική δίκη τον δανειολήπτη, ΄΄η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ακράτας είναι ίσως η πρώτη τέτοιου δικαστηρίου με το παραπάνω αίτημα και θα αποτελέσει νομικό οδηγό, αφού παρόμοιες αιτήσεις εκκρεμούν και σε άλλα Ειρηνοδικεία της χώρας΄΄.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ΄΄το Ειρηνοδικείο Ακράτας εξέδωσε μια πραγματικά νομικά και πρακτικά ενδιαφέρουσα απόφαση, με την οποία απέρριψε αίτηση που είχε κατατεθεί από Εταιρεία Διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, με την οποία ζητούσε την κήρυξη σε πτώχευση δανειολήπτη. Το δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρισμό που προτάθηκε από την πλευρά του δανειολήπτη, ότι η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στην κατάθεση σχετικής αίτησης προς κήρυξη πτώχευσης, αφού στις εξουσίες του διαχειριστή δεν περιλαμβάνεται η δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων και συνακόλουθα η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του δικαστηρίου, όπως είναι η κατάθεση αίτησης πτώχευσης΄΄.

Συνεπώς, η καθ’ ης διαχειρίστρια εταιρεία φέρει την ιδιότητα της αντιπροσώπου της δικαιούχου και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου, αφού ο νόμος δεν απονέμει σε αυτήν τέτοια ιδιότητα, δοθέντος ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των διαχειριστικών εταιρειών αντλείται απ’ ευθείας από τον νόμο. Η δε εξουσιοδότηση προς είσπραξη, που έχει χορηγηθεί στην καθ’ ης από τη δικαιούχο της απαίτησης, δεν δύναται να θεμελιώσει νομιμοποίησή της προς διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης, καθόσον η χορήγηση εξουσιοδότησης στον τρίτο να επισπεύσει επ’ ονόματί του αναγκαστική εκτέλεση, ως εκούσιος αντιπρόσωπος του φορέα της απαίτησης δε συμβιβάζεται με την αυστηρή τυποποίηση και την ασφάλεια της εκτελεστικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}