Πρωτοδικείο Αθηνών: Μερική Αναστολή Εργασιών λόγω Εκλογών

 18/05/2024    10 : 06 : 10
δικαιοσυνη 1
70 / 100

Μετά από στενή συνεργασία που είχε το ΔΣ του ΔΣΑ δια του μέλους ΔΣ, Φώτη Γιαννούλα, το τελευταίο διάστημα με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκε χθες η υπ’ αριθ. 318/10.5.2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Χριστόφορου Λινού, με την οποία ορίζονται επιγραμματικά τα εξής σε σχέση με τις πολιτικές δίκες:

(α) Κατά την περίοδο 17-26 Μαΐου 2023 δεν θα εκφωνηθούν οι πολιτικές υποθέσεις όλων των κατηγοριών, οι δε υποθέσεις που θα ματαιωθούν θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν κατά το άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ από το Δικαστήριο.

Κατ’ εξαίρεση θα δικαστούν υποθέσεις ασφαλιστικών που αφορούν πλειστηριασμούς την Πέμπτη 18 και την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

(β) Επειδή με εξαίρεση τις ανωτέρω υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι λοιπές υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων θα ματαιωθούν, οι προσωρινές διαταγές που είχαν χορηγηθεί υπό τον όρο της συζήτησης της κύριας αίτησης παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την νέα συζήτηση της αίτησης (που θα επαναπροσδιορισθεί οίκοθεν κατά τα ανωτέρω).

(γ) Για το διάστημα της αναστολής οι δικαστές που θα δικάζουν προσωρινές διαταγές μειώνονται από δύο σε έναν (πλέον του Δικαστή Β), ενώ στις 19 και 22 Μαΐου δεν θα δικαστούν καθόλου προσωρινές διαταγές.

(δ) Αναστέλλονται οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και πάσης φύσεως προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις και μετατίθενται οι καταληκτικές ημερομηνίες όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πράξη.

(ε) Επειδή η εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν αναστέλλει τις ουσιαστικές προθεσμίες, η Γραμματεία θα μείνει ανοικτή για καταθέσεις δικογράφου σε περιπτώσεις εκπνοής προθεσμιών και κατόπιν αίτησης προτίμησης, που πρέπει να υποβληθεί.

Επίσης, η Γραμματεία θα είναι ανοικτή για κατάθεση συμπληρωματικής προσθήκης και αντίκρουσης κατά το άρθρο 237 παρ. 5 ΚΠολΔ και κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτημάτων χορήγησης προσωρινών διαταγών.

Καταβάλλουμε προσπάθεια ως ΔΣΑ ώστε με την πράξη αυτή να εναρμονιστούν εκδίδοντας αντίστοιχες πράξεις οι Διευθύνσεις όλων των περιφερειακών Ειρηνοδικείων της Αθήνας που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}