Προσφυγές κατά της Εφορίας: Δικαιώθηκαν μόλις δύο στους δέκα φορολογούμενους!

 23/06/2024    01 : 10 : 55
ded
69 / 100

Νικητές στη μάχη που έδωσαν με την Εφορία βγήκαν πάνω από δύο στους δέκα φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) μειώνοντας η και ακυρώνοντας πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που τους είχαν καταλογισθεί για παραβάσεις.

Γράφει ο Μάριος Χριστοδούλου

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ το πρώτο δίμηνο του έτους 1.481 φορολογούμενοι προσέφυγαν στη ΔΕΔ αμφισβητώντας τις αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης και από τις υποθέσεις αυτές «έκλεισαν» οι 1.058. Με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής δικαιώθηκαν 258 φορολογούμενους δηλαδή περίπου το 25%, 784 αιτήσεις απορρίφθηκαν, για 4 υποθέσεις δηλώθηκε παραίτηση και οι υπόλοιπες 12 απορρίφθηκαν σιωπηρά χωρίς να εξεταστούν. Πάντως πολλοί από τους φορολογούμενους που η αίτηση τους απορρίφθηκε προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2013 που ξεκίνησε η λειτουργία της Επιτροπής έχουν εκδικαστεί 85.477 υποθέσεις από τις οποίες σε 20.811 περιπτώσεις οι φορολογούμενοι βρήκαν το δίκιο τους, 45.951 αιτήσεις απορρίφθηκαν, 649 φορολογούμενοι δήλωσαν παραίτηση ενώ για 14.960 προσφυγές εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία και σιωπηρώς απορρίφθηκαν.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν αποδέχονται το ραβασάκι με το πρόσθετο φόρο έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη ΔΕΔ εντός 30 ημερών και εφόσον δεν δικαιωθούν μπορούν στη συνέχεια να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.
Η απόφαση για την ενδικοφανή προσφυγή εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής.

Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί από τη ΔΕΔ και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας.

Με βάση το ισχύον καθεστώς κάθε φορολογούμενος που αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Η προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και για την άσκηση της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αλλά η υποχρέωση υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ενώ αν υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου, την προσβαλλόμενη πράξη, τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του, τη διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}