Προσοχή: «Προκάτ» τα έσοδα από Airbnb στη φορολογική δήλωση

 21/06/2024    06 : 07 : 25
forologikes dilwseis
67 / 100

Προσυμπληρωμένα θα είναι τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο έντυπο Ε2 που θα υποβάλλουν στην εφορία οι ιδιοκτήτες που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα το 2023. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν στους συγκεκριμένους κωδικούς οι οποίοι θα είναι ξεκλείδωτοι και να προβούν σε διορθώσεις, εφόσον τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Αirbnb, Βooking κ.λπ.) και έχουν αναγραφεί στο έντυπο είναι λάθος.

Τα εισοδήματα από το Ε2 θα μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν έως και 45% ενώ ένα ποσοστό 5% των εισπράξεων από τα ενοίκια αναγνωρίζεται από την Εφορία ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Στο έντυπο Ε2 δηλώνονται όμως και τα εισοδήματα από ενοίκια τα οποία δεν κατάφεραν να εισπράξουν οι φορολογούμενοι από τους ενοικιαστές. Κατά τη συμπλήρωση του Ε2 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουν τις «παγίδες» που αυξάνουν το λογαριασμό της επιβάρυνσης.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. Είδος μίσθωσης: Η στήλη 17 συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του, όπως εκμίσθωση κατοικίας, γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων κ.λπ. Επίσης στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

2. Βραχυχρόνια μίσθωση (ακίνητα τύπου Airbnb): Τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα είναι προσυμπληρωμένα βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, κλπ) με δυνατότητα μεταβολής από τον φορολογούμενο.

3. Aνείσπρακτα ενοίκια: Δηλώνονται στη στήλη 16 του Ε2 αφού έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στην Εφορία. Για να μη φορολογηθούν θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

4. Ανήλικο τέκνο: Ακίνητο και εισόδημα από αυτό που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

5. Συνιδιοκτησία: Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

6. Βοηθητικοί χώροι: Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον αριθμό παροχής συμπληρώνετε τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

7. Κενό ακίνητο: Για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για όλον τον χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενό.

8. Λάθη: Εφόσον υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 και θα πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα των ποσών που καταχωρήθηκαν στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

9. Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2023 ή είναι ημιτελή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνονται στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του εντύπου Ε2.

10. Υπεκμίσθωση: Στον κωδικό 62 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

Μάριος Χριστοδούλου

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}