Προβληματισμοί σχετικά με την εξαγγελόμενη νέα πλατφόρμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

 20/07/2024    07 : 01 : 41
κοκκινα δανεια 1
71 / 100

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξαγγελίες για την αναμενόμενη θεσμοθέτηση εργαλείου διαπραγμάτευσης, μέσω πλατφόρμας, είναι σημαντικό όπως ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της νομιμότητας των αλλοδαπών εταιρειών απόκτησης απαιτήσεων και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Γράφει η δικηγόρος Κωνσταντίνα Λεκκάκου, lekkakou.gr

Λόγω των προβλημάτων αυτών, μετά από πολυετείς δικαστικούς αγώνες επήλθε μεταστροφή της νομολογίας, δεχόμενα πλέον τα Δικαστήρια, με εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, την ακύρωση των διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων, δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμών, λόγω της μη τήρησης των κανόνων αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα,, των κανόνων διαφάνειας και δημοσιότητας, βάσει των κειμένων διατάξεων, οι οποίες μάλιστα προσδιορίσθηκαν και οριοθετήθηκαν ως προς τους servicers με την περιβόητη απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2023 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σοβαρά ζητήματα εγείρονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, το ποσό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι από τους servicers, ως προς τον έλεγχο της τήρησης των ανώτατων νομοθετικά προβλεπόμενων ορίων τοκισμού (μη καταλογισμός τόκων που υπερβαίνουν το τριπλάσιο της οφειλής), όπως και άλλες πολλές ακυρότητες και παρατυπίες και υποκρυπτόμενες συμφωνίες, που αφορούν τον κάθε δανειολήπτη, ως προς το ΠΟΣΟ και το ΠΡΟΣΩΠΟ, με το οποίο διαπραγματεύεται τη ρύθμιση οφειλής, είτε διμερώς, είτε μέσω της νεάς πλατφόρμας. Όπως πολλάκις έχει επισημανθεί, δεν είναι λίγες οι φορές, όπου εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις δρουν κατά παράβαση, ακόμα και των γενικών κανόνων και αρχών του τραπεζικού δικαίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου προβλήματος συνιστά η περίπτωση δανειοληπτών – εντολέων μας, επί της οφειλής των οποίων, ως διαπιστώθηκε με εκπονηθείσα οικονομική πραγματογνωμοσύνη, αντί του εφαρμοστέου, βάσει των όρων της υπογραφθείσας σύμβασης, επιτοκίου ύψους 5%, εφαρμόστηκε από την εταιρεία διαχείρισης επιτοκίο ύψους 32,31% ετησίως!!!! Υπήρξε δηλαδή μια όλως παράνομη και αντισυμβατική υπερχρέωση, καθιστώντας την απαίτηση όλως ανεκκαθάριστη, η οποία και διαγνώστηκε και κρίθηκε δικαστικά.

Αναμένουμε, λοιπόν, να διαπιστώσουμε, αν μέσω της διαδικασίας της νέας πλατφόρμας θα επιλυθεί σειρά προβλημάτων και ακυροτήτων, που έχουν ήδη αναδειχθεί μέσα στις δικαστικές αίθουσες και με δικαστικές αποφάσεις ή αντίθετα θα υπάρξει σιωπηρή αποδοχή αυτών εκ μέρους των δανειοληπτών, μέσω της προσφυγής τους στην τυπική και αυτόματη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μέσω πλατφόρμας.

λεκκακου
η δικηγόρος Κωνσταντίνα Λεκκάκου
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}