ΠΟΜΙΔΑ: «Σιδηροδέσμιοι» της… ΕΥΔΑΠ δηλώνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

 13/04/2024    10 : 42 : 51
ακινητα
70 / 100

«Σιδηροδέσμιοι» της… ΕΥΔΑΠ δηλώνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην πρωτεύουσα: Όπως λένε η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ακολουθεί μια τέτοια πολιτική είσπραξης των λογαριασμών της, που τους οδηγεί σε αδιέξοδο όταν οι ενοικιαστές τους αφήνουν απλήρωτο το νερό. Συγκεκριμένα, η ευθύνη πληρωμής τυχόν οφειλών που έχουν προκύψει από υδροληψίασε εκμισθωμένο ακίνητο επιρρίπτεται αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη και όχι στον ενοικιαστή που είναι και ο χρήστης.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των ιδιοκτητών, η ΕΥΔΑΠ ουκ ολίγες φορές έχει απαιτήσει τα ποσά απλήρωτων λογαριασμών που άφησαν πίσω τους ενοικιαστές, ακόμη και αν αυτά «γεννήθηκαν» 20 χρόνια πίσω!

Τι προβλέπει ο κανονισμός της ΕΥΔΑΠ για την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης
Η ΠΟΜΙΔΑ, άλλωστε από την πλευρά της, με επιστολή της προς την Εταιρεία ζήτησε να τροποποιηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο και ο Κανονισµός Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της πρωτεύουσας ώστε να μπορεί η ΕΥΔΑΠ στο εξής να συνάπτει συμβάσεις παροχής ύδατος απευθείας με τους υπάρχοντες και τους νέους μισθωτές των ακινήτων.

Μεταξύ άλλων, η επιστολή αναφέρει:

«Επί εκμισθωμένων ακινήτων, ενώ χρήστης των υπηρεσιών σας είναι οι ενοικιαστές τους, η ευθύνη πληρωμής των οφειλών τους επιρρίπτεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την χρέωση συχνά αστρονομικών ποσών σε βάρος των ανυποψίαστων εκμισθωτών τους, κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι συμβάσεις παροχής ύδατος συνάπτονται με τους ενοικιαστές των ακινήτων, βάσει της δήλωσης της μίσθωσης στην «Εφαρμογή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεως Ακινήτων» της ΑΑΔΕ, έτσι ώστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του καταναλισκομένου ύδατος και των συνεισπραττομένων τελών να είναι οι καταναλωτές του και όχι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπως ακριβώς ισχύει τόσο πανελλαδικά στις συμβάσεις παροχής ρεύματος της ΔΕΗ και όλων των άλλων παρόχων, όσο και στην ΕΥΑΘ της Θεσσαλονίκης.

Η παράλογη αυτή πρακτική προκύπτει ως γνωστόν από τον Κανονισμό Ύδρευσης της Εταιρείας σας, ο οποίος αγνοεί πλήρως το παραπάνω πρόβλημα, με το οποίο όμως έχει ασχοληθεί καt’ επανάληψη ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος έχει δεχθεί και αυτός πλήθος σχετικών αναφορών πολιτών, έχει αναδείξει τις επιπτώσεις από τη μη διασύνδεση της κατανάλωσης με τον πραγματικό χρήστη του νερού. Ο Συνήγορος, σε συνέχεια Ειδικής Έκθεσης που εκπόνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 επανήλθε στο ζήτημα με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σας, με την οποία ζήτησε την άρση της αποκλειστικότητας του ιδιοκτήτη ακινήτου, ως μοναδικού αντισυμβαλλόμενου με την εταιρεία σας, όπως αυτό άλλωστε εφαρμόζεται διαχρονικά από την αντίστοιχη εταιρία ύδρευσης της Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), χωρίς καμιά μέχρι σήμερα ανταπόκριση εκ μέρους σας.

Η δικαιολογία της εταιρίας σας για αυτό, ήταν ότι δεν είναι ταυτοποιηµένοι όλοι οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ και το σχετικό μητρώο της εταιρίας είναι ελλιπές. Ωστόσο η εν λόγω δικαιολογία δεν ευσταθεί γιατί το ζητούμενο εν προκειμένω δεν είναι η ταυτοποίηση των ιδιοκτητών, αλλά η ταυτοποίηση των χρηστών-καταναλωτών του νερού, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να συνάπτουν απευθείας σύμβαση παροχής ύδατος με την εταιρία σας και να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις οφειλές τους, και όχι να είναι θύματά τους οι ιδιοκτήτες τους.

Εξάλλου, το πρόβλημα αυτό έχει επιταθεί τα τελευταία χρόνια από μερίδα ενοικιαστών που είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της εξόφλησης των λογαριασμών υδροληψίας, ενώ, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΥΔΑΠ καθυστερεί να αφαιρέσει τους μετρητές παρά τη μακρόχρονη καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών από τους ενοικιαστές των ακινήτων και δεν ειδοποιεί εγκαίρως τους ιδιοκτήτες για τη συσσώρευση σοβαρών οφειλών σε βάρος τους.

Παράλληλα, λόγω ακριβώς της μη έγκαιρης ενημέρωσης των ιδιοκτητών, καθώς και της αδράνειας ή των καθυστερήσεων της ΕΥΔΑΠ για διακοπή της υδροδότησης σε περίπτωση σταθερής ασυνέπειας εκ μέρους των μισθωτών, παρατηρείται αύξηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέλεσμα τόσο την επιβάρυνση των ιδιοκτητών με υπερβολικά και άδικα ποσά που αδυνατούν να αποπληρώσουν, όσο και τελικά την απώλεια εσόδων για την ΕΥΔΑΠ.

Η λύση συνεπώς στο πρόβλημα αυτό είναι στο εξής η εταιρεία σας να συνάπτει συμβάσεις παροχής ύδατος απευθείας με τους μισθωτές των ακινήτων, που είναι και οι πραγματικοί καταναλωτές του ύδατος και ουσιαστικοί οφειλέτες της εταιρίας σας».

Η ΕΥΔΑΠ ζητά εξόφληση λογαριασμών που ανάγονται σε βάθος 20ετίας
Στην ίδια επιστολή που εστάλη προς την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητά ακόμη να καθοριστεί ρητά η πενταετία ως χρόνος παραγραφής των αξιώσεων της ΕΥΔΑΠ κατά των ιδιοκτητών ακινήτων, και ιδιαίτερα των καθολικών διαδόχων τους, αγοραστές των ακινήτων.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι οφειλές από μη πληρωμή λογαριασμών υδροληψίας εμφανίζονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων συχνά με καθυστέρηση πολλών ετών, και με υπέρογκα οφειλόμενα ποσά, αναγόμενα ακόμη και σε βάθος εικοσαετίας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα επώδυνο και άδικο σε βάρος ιδιαιτέρως των αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με οφειλές δεκαετιών, τις οποίες η εταιρία σας μπορεί να εμφανίσει οποτεδήποτε θελήσει, όπως προκύπτει από το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 222Α’), το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.8 Ν.3481/2006, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006 και ορίζει ότι «οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ακινήτων, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».

Ωστόσο, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμό 55/2023 πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, οι αξιώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως ανώνυμης εταιρείας, που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διεπόμενη από τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 2190/1920, 2414/1996) και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του ν. 1068/1980, υπόκεινται, ως αξίωση προσώπου που έχει την ιδιότητα του εμπόρου (αρ. 1 Ν.2190/1920 και ήδη αρ. 1 Ν. 4548/2018) στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 1 Α.Κ, δεδομένου επίσης ότι τα τέλη και οι, εν γένει, χρεώσεις προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών της επιβάλλονται στο πλαίσιο συμβατικής σχέσεως, για παρεχόμενες υπηρεσίες υδρεύσεως και αποχετεύσεως και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και δαπανών.

Ως εκ τούτου, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και σε όλον πλέον τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα και με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, αλλά και με τις αρχές της χρηστής διοίκησης της Πολιτείας, η παραγραφή γενικά των υποχρεώσεων των πολιτών δεν μπορεί πλέον να υπερβαίνει την πενταετία».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}