Ποιοι προμηθευτές ρεύματος είναι συνεπείς στην καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

 30/01/2023    05 : 44 : 57
ραε
69 / 100

Στη δημοσίευση του νέου καταλόγου των προμηθευτών ρεύματος που έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα στους Διαχειριστές το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, ή τηρούν τους διακανονισμούς εξόφλησης των οφειλών, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει στοιχεία έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι, έως εκείνη την ημερομηνία, είχαν αποδώσει το σύνολο των σχετικών ποσών οι ΔΕΗ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΕΛΤΑ, ZeniΘ, Protergia, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, BI.ΕΝΕΡ, ΒΙΟΛΑΡ, Θ. Σούμπασης και Κωνστ. Β. Μάρκου ΑΒΕΕ.

Παράλληλα, οι NRG και ΗΡΩΝ δεν είχαν οφειλές στους διακανονισμούς στους οποίους έχουν προχωρήσει με τους Διαχειριστές, για την τμηματική εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσίευση έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας («θετική αναφορά», όπως την ονομάζει η Αρχή) η οποία αποσκοπεί στην παροχή θετικού κινήτρου προς τους προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αφετέρου στη διασφάλιση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Η λίστα, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Μαρτίου, ανανεώνεται κάθε μήνα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις
Όπως έχει γράψει το Insider.gr, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ.

Στην παρούσα συγκυρία με τη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών, η οποία έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ρευστότητα των Προμηθευτών, η ΡΑΕ θεωρεί ότι οι προμηθευτές που έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους και τηρούν με συνέπεια τους όρους διακανονισμού, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από το κείμενο πλαίσιο ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Έτσι, λόγω των έκτακτων συνθηκών, δεν αντιτάσσεται στους διακανονισμούς που συμφωνούνται σε διμερές επίπεδο (Διαχειριστές – Προμηθευτές) υπό την προϋπόθεση της παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}