Ποιοι κέρδισαν μηδενισμό τέλους επιτηδεύματος

 25/06/2024    10 : 30 : 55
ααδε
66 / 100

Έξτρα χρόνο για την υποβολή ενστάσεων περί διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία προχώρησαν πέρυσι σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης, μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Αυγούστου.

Ήδη 37.000 νομικά πρόσωπα και 29.000 φυσικά πρόσωπα έχουν πάρει «σφραγίδα» ΑΑΔΕ στην απαλλαγή τους από το τέλος επιτηδεύματος με την κοινοποίηση σχετικού email. Όσοι δεν έχουν λάβει ενημερωτικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής καλούνται από τις 4 Αυγούστου έως και τις 28 του μήνα να υποβάλλουν ένσταση στο πληροφοριακό περιβάλλον του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Όπως ανακοινώθηκε -αν και η αρχική προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως τις 28 Ιουνίου γεννά ερωτηματικά για το πως ακριβώς θα γίνονταν η διαδικασία- το έντυπο για υποβολή ενστάσεων για την εξαίρεση από το Τέλος Επιτηδεύματος, θα είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την Παρασκευή 4 Αυγούστου. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και επιχειρήσεις τα οποία, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ένσταση που υποβάλλεται αφορά την ορθότητα των στοιχείων πλήρους απασχόλησης που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και προϋποθέτει έλεγχο των στοιχείων αυτών και υποβολή ένστασης μόνο για τις περιπτώσεις που τα πραγματικά στοιχεία πλήρους απασχόλησης δεν συμφωνούν με τα τηρούμενα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Το έντυπο υποβάλλεται μαζί με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης. Η απόφαση κοινοποιείται στην επιχείρηση και γνωστοποιείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο αποστέλλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ στη συνέχεια αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις των οποίων η ένσταση γίνεται αποδεκτή.

Εάν κατά τον χρόνο λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, τότε πρέπει να υποβάλλουν και πάλι δήλωση (τροποποιητική), προκειμένου να τους υπολογιστεί η έκπτωση και να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το έτος αυτό.

Το μέτρο για την απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος ισχύει για προσλήψεις από 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μετά και αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο χαμηλότερο των 2 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Κριτήριο για την εξαίρεση των πιο πάνω προσώπων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για τον υπολογισμό της αύξησης (κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα ή 25%) του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων κατά το κρινόμενο (για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος) έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολούμενων του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Εφόσον οι επιχειρήσεις πληρούν και τις προϋποθέσεις αυτές, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το οικείο φορολογικό έτος.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}