Ποια ανάπτυξη;; Βουλιάζουμε! Ξεπέρασε τα 400 δις το δημόσιο χρέος!!

 15/07/2024    05 : 14 : 17
ελλαδα χρεος
71 / 100

Εκτροχιάστηκε το δημόσιο χρέος της χώρας καθώς ήδη από τον Απρίλιο το ύψος του έχει ξεπεράσει κατά 8 δισ. ευρώ τον ετήσιο στόχο που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών για ολόκληρο το 2023!

Συγχρόνως, δεν είναι τυχαίες οι ανησυχίες που διατύπωσαν στις πρόσφατες εκθέσεις τους, τόσο η Fitch όσο και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σχετικά με το ύψος του χρέους, που κρατάει την Ελλάδα, μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ύψος του ακαθάριστου δημόσιου χρέους, στο τέλος του περασμένο Απριλίου, σκαρφάλωσε στα 403,44 δισ. ευρώ, από 400,28 δισ. ευρώ, που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 και από 388,34 δισ. ευρώ, που ήταν στο τέλος του 2021.

Σημειώνεται ότι ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, προέβλεπε ότι το συνολικό ακαθάριστο χρέος της χώρας, θα φτάσει στο τέλος του 2023 στο ποσό των 395,03 δισ. ευρώ, αλλά ήδη από τον Απρίλιο βρίσκεται κατά 8 δισ. ευρώ, υψηλότερα και προφανώς θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στους επόμενους μήνες του έτους.

Επίσης για το 2022 ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν το συνολικό ακαθάριστο χρέος της χώρας, να φτάσει στο τέλος του 2022, στο ποσό των 392,3 δισ. ευρώ και επίσης κατέγραψε υπέρβαση ύψους 8 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του δημοσίου χρέους προήλθε από τον νέο δανεισμό, το ύψος του οποίου ήταν υψηλότερο από τις εξοφλήσεις τίτλων που έληξαν στην ίδια περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν στο ακαθάριστο δημόσιο χρέος ή Χρέος Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο διαφέρει από το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης. Για να προκύψει το χρέος Γενικής Κυβέρνησης, από το συνολικό δημόσιο χρέος αφαιρούνται:

  • Η ονομαστική αξία των κρατικών ομολόγων, που κατέχουν ασφαλιστικά ταμεία και οι ΟΤΑ και άλλοι δημόσιοι φορείς. Πρόκειται για το αποκαλούμενο ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, για το 2022 υπολογίζονται σε 21,2 δισ. ευρώ και για το 2023 σε 21,93 δισ. ευρώ.
  • Τα κέρματα και οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των νομικών προσώπων, το ύψος των οποίων για το 2022, υπολογίζεται από το ΥΠΟΙΚ σε 16,1 δισ. ευρώ τόσο για το 2022 όσο και για το 2023.

Ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν το Χρέος Γενικής κυβέρνησης να συγκρατηθεί το 2022 στο ποσό των 355 δισ. ευρώ ή στο 168,9% του ΑΕΠ.

Για το 2023 ο στόχος είναι το χρέος Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε 357 δισ. ευρώ ή στο 159,3% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, μετά την αύξηση του συνολικού χρέους, οι ανωτέρω στόχοι τίθενται υπό αμφισβήτηση και το χρέος γενικής κυβέρνησης, προφανώς, θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Ανησυχίες Fitch και ESM
Το ύψος του χρέους της Ελλάδας αποτελεί πηγή ανησυχίας για τη Fitch και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Η Fitch, στην έκθεση που εξέδωσε στις 9 Ιουνίου η οποία συνόδευε το πάγωμα της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το υψηλό χρέος αποτελεί ένα λόγο που διατηρείται η Ελλάδα εκτός της επενδυτικής βαθμίδας.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με βάση το κεντρικό σενάριο της Fitch για βελτίωση της δημοσιονομικής στάσης και σταθερή ονομαστική ανάπτυξη, ο λόγος δημόσιου χρέους/ΑΕΠ θα μειωθεί στο 162,2% το 2023 και στο 154,4% το 2024, μια πτώση της τάξεως των 50 ποσοστιαίων μονάδων από το υψηλό του 206% που επιτεύχθηκε το 2020 (αλλά ακόμα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από αυτά που δικαιολογούν την μέση αξιολόγηση BB).»

Επίσης, ανήσυχος είναι και ο ESM. Μέσα στους επαίνους για τη δημοσιονομική πορεία, που περιέχει η χθεσινή του έκθεση, αναφέρει και τα ακόλουθα: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την ικανότητα αποπληρωμής του, που πηγάζουν από το υψηλό ακόμη επίπεδο δημόσιου και εξωτερικού χρέους, τα μεγάλα και διευρυνόμενα εξωτερικά ελλείμματα, την αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητας και τις ευπάθειες του τραπεζικού τομέα».

Οι πίνακες
Ο πίνακας με τις προβλέψεις του υπ. Οικονομικών για την εξέλιξη του χρέους, από τη σελ. 185 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού 2023

ΧΡΕΟΣ ΑΠΡ 2023

ΠΗΓΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}