Πλειστηριασμοί: Συνεχίζονται οι δικαστικές-«φάπες» στα funds

 30/05/2023    07 : 12 : 53
patrisilias
65 / 100

Μία απόφαση με κομβική σημασία για χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακόμη και της κύριας κατοικίας τους εξέδωσε λίγες μέρες πριν το τέλος του 2022 το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας.

Μεταδίδει το patrisnews.com

Το Δικαστήριο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (τα γνωστά μας πλέον funds) που έχουν δημιουργηθεί με το ν. 3156/2003 και αναλαμβάνουν τη διαχείριση απαιτήσεων από εταιρείες που τις έχουν αποκτήσει με σκοπό την τιτλοποίηση, νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως είναι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, αλλά ακόμη και στην έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος των οφειλετών ή ο ρόλος τους είναι να προβαίνουν μόνο σε εξώδικες διαχειριστικές πράξεις με σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών, τη ρύθμιση των οφειλών και την είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων για λογαριασμό των δικαιούχων αλλά χωρίς την προσφυγή στο δικαστήριο και τη χρήση μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αφορμή για την έκδοση της απόφασης αυτής αποτέλεσε η ανακοπή ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου πολίτη, του οποίου η κύρια κατοικία είχε κατασχεθεί και είχε οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Όμως δύο ημέρες πριν τον πλειστηριασμό το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας με την υπ’ αριθμ. 331/2022 απόφασή του δέχθηκε την ανακοπή του δανειολήπτη και έκρινε πως κακώς το συγκεκριμένο fund είχε προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του καθώς δεν είχε τέτοιο δικαίωμα και δεν νομιμοποιούταν να το πράξει και έτσι ακύρωσε και την επιταγή προς πληρωμή που είχε επιδοθεί στον οφειλέτη αυτόν μαζί με τη διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί σε βάρος του και την έκθεση κατάσχεσης της περιουσίας του, που περιλάμβανε και τον ορισμό ημέρας διενέργειας του πλειστηριασμού.

«Δικαίωση ενός νομικού αγώνα η αποδοχή της ανακοπής» Όπως ανέφερε ο κ. Δημήτρης Δημητρουλόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος του πολίτη που προσέφυγε στα δικαστήρια, «η αποδοχή της ανακοπής μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας αποτελεί δικαίωση ενός νομικού αγώνα που καταβάλλεται και που σκοπό έχει να θέσει φραγμούς στην ανεξέλεγκτη λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες υπερβαίνοντας τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν έχουν επιδοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ένα ανηλεές κυνήγι δανειοληπτών με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων χωρίς καμία διάκριση και μη εξαιρώντας ούτε τη μοναδική κατοικία των οφειλετών. Το πράττουν μάλιστα αυτό χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σοβαρή προσπάθεια από μέρους τους να υπάρξει εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών με ρεαλιστικούς όρους και με έγκαιρη ενημέρωση του οφειλέτη για τις δανειακές του υποχρεώσεις, όπως είναι η υποχρέωση που έχουν βάσει του νόμου που προέβλεψε τη σύστασή τους.

Αντιθέτως οι συγκεκριμένες εταιρείες, είτε δεν ανταποκρίνονται καθόλου στα αιτήματα των οφειλετών για διακανονισμό των χρεών τους και τα αγνοούν πλήρως, είτε οι προτάσεις ρύθμισης που κάνουν είναι εξωπραγματικές και είναι αδύνατο στους δανειολήπτες να ανταποκριθούν σε αυτές. Πρέπει συνεπώς να τεθεί ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη δράση των συγκεκριμένων εταιρειών και αυτό επιχειρούν να κάνουν οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από αρκετά δικαστήρια της χώρας και αποδέχονται ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που συστάθηκαν βάσει του νόμου 3156/2003 δεν νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των δανειοληπτών γιατί άλλος είναι ο σκοπός για τον οποίο προβλέφθηκε η δημιουργία τους. Πλέον το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όπου συζητείται στις 26 Ιανουαρίου 2023 και στην οποία έχει υπάρξει παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών από τη δικηγορική κοινότητα.

Όμως αποφάσεις σαν και αυτή που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Ηλείας δημιουργούν ένα ισχυρό ρεύμα προς αυτήν τη θετική για τους οφειλέτες κατεύθυνση, που ελπίζουμε ότι δεν θα ανατραπεί με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου». Πράγματι στις 26-1-2023 εκδικάζεται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μετά από παραπομπή από Τμήμα του αίτηση αναίρεσης που έχουν ασκήσει τραπεζικό ίδρυμα και εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων κατά απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκαν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που έγιναν από τη συγκεκριμένη εταιρεία σε βάρος δανειοληπτών καθώς κρίθηκε και σε αυτήν την περίπτωση ότι η εταιρεία δεν διέθετε το δικαίωμα και τη νομιμοποίηση να προβεί σε τέτοιες ενέργειες.

Στη δίκη αυτή έχουν παρέμβει υπέρ των δανειοληπτών οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρημάτων τους και την ισχυροποίηση της προσπάθειας που καταβάλλεται για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης δράσης των εταιρειών αυτού του είδους. Η δίκη έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον του νομικού κόσμου της χώρας και η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται με αγωνία από δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που αγωνιούν για την εξέλιξη των οφειλών τους και την τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}