Πλειστηριασμοί: Πρώτη απόφαση ακύρωσης κατάσχεσης και μεταγενέστερης τιτλοποίησης!

 18/05/2024    07 : 39 : 40
δικαιοσυνη2
63 / 100

Το Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε στην έκδοση της ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με την οποία αντιμετωπίσθηκε η – όλο ένα και πιο συχνά πλέον εμφανιζόμενη – περίπτωση της επιβολής κατάσχεσης ακινήτου δανειολήπτη από πιστωτικό ίδρυμα – Τράπεζα, και της εν συνεχεία, πριν τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, μεταβίβασης της απαίτησης σε αλλοδαπή εταιρεία λόγω τιτλοποίησης, με αποτέλεσμα να επίκειται πλειστηριασμός χωρίς να υπάρχει πλέον πρόσωπο που τον επισπεύδει.

Γράφει η δικηγόρος Κωνσταντίνα Λεκκάκου

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση που κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» επέβαλε κατάσχεση επί ακινήτου – Α’ κατοικίας δανειολήπτη εντολέα των Γραφείων μας, ο οποίος τυγχάνει ευάλωτος οικονομικά λαμβάνων επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο ίδιος εκπροσωπούμενος από τα Γραφεία μας προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την κατάσχουσα Τράπεζα προκειμένου να ζητήσει αφενός την αναστολή του πλειστηριασμού λόγω διαπιστωθείσας ευαλωτότητάς του και αφετέρου τη ρύθμιση της επίδικης οφειλής με τρόπο στον οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί.

Εντούτοις, επί σειρά μηνών η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» απείχε αδικαιολόγητα από οποιαδήποτε ανταπόκριση και επικοινωνία.

Μόλις δυο μήνες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του πλειστηριασμού η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» κατ’ αίτησή μας βεβαίωσε εγγράφως ότι η συγκεκριμένη απαίτηση για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση είχε ήδη μεταβιβαστεί σε – μη προσδιορισμένη – αλλοδαπή εταιρεία και η ίδια ουδεμία αρμοδιότητα είχε επί του πλειστηριασμού και εν γένει της επίδικης απαίτησης.

Η Τράπεζα η οποία επέβαλε την κατάσχεση, αφού μεταβίβασε -κατά δήλωσή της – την απαίτηση έχει αποξενωθεί εκ του νόμου από αυτήν και προδήλως δεν φέρει καν έννομο συμφέρον για τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού προς είσπραξη αυτής. Περαιτέρω, επισπεύδουσα τον πλειστηριασμό δεν δύναται να είναι ούτε η αλλοδαπή εταιρεία στην οποία μεταβιβάσθηκε η απαίτηση, καθότι η ίδια δεν έχει προβεί σε καμία προγενέστερη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και δεν έχει ανακοινωθεί νομικά ως νέος κάτοχος.

Η κατάσταση αυτή που άπτεται αποκλειστικά ευθυνών των πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων χειροτέρευσε άρδην και παράνομα τη θέση του δανειολήπτη ο οποίος αδυνατούσε να επικοινωνήσει με πρόσωπο αρμόδιο για την υπόθεσή του ώστε να επιτευχθεί αφενός η ρύθμιση της οφειλής και αφετέρου η αναστολή του πλειστηριασμού, η οποία εκ του Νόμου επιβάλλεται λόγω της ευαλωτότητάς του.

Ουσιαστικά, δηλαδή, επισπεύδεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός της Α’ κατοικίας Έλληνα πολίτη χωρίς την ύπαρξη επισπεύδοντος πιστωτή και χωρίς αρμόδιο να κρίνει εξωδικαστικά το αίτημα ρύθμισης και εξαίρεσης της Α΄κατοικίας του από τον πλειστηριασμό αυτής.

Μέχρι σήμερα ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού δεν έχει προβλεφθεί νομοθετικά. Το κενό νόμου το οποίο υφίσταται κλήθηκε να πληρωθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών κρίνον την ασκηθείσα ανακοπή του δανειολήπτη – εντολέα μας στην οποία και εκτέθηκαν αναλυτικά τα όσα άνω δεδομένα.

Το Δικαστήριο, κρίνοντας βάσει των εγγράφων που προσκομίσαμε ενώπιόν του ακύρωσε τις πράξεις εναντίον του εντολέα μας δεχόμενο ότι η απαίτηση προς είσπραξη της οποίας επισπεύσθηκε ο πλειστηριασμός έχει ήδη μεταβιβαστεί και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» η οποία παραστάθηκε κατά την εκδίκαση, ουδεμία νομιμοποίηση, έννομο συμφέρον και εξουσία έχει πλέον για την είσπραξη της απαίτησης μέσω πράξεων της.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}