Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε η Theros του Κώστα Πηλαδάκη

 30/01/2023    04 : 18 : 29
πηλαδακης
68 / 100

Αίτηση πτώχευσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών κατέθεσε στις 11 Νοεμβρίου η εταιρία Theros International που εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Πηλαδάκη ενώ για τις 23 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί όλος ο εξοπλισμός του Καζίνο του Ρίο o οποίος εμφανίζεται ματαιωθείς λόγω έλλειψης πλειοδοτών.

Ωστόσο δεν είναι σαφές αν η εταιρία που έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης έχει λάβει προστασία έναντι των πιστωτών γεγονός που μπορεί να μπλοκάρει τις διαδικασίες πλειστηριασμών.

Ο πλειστηριασμός είχε ως επισπεύδοντες 15 ιδιώτες με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εργαζόμενους.

Το ποσό για το οποίο κινήθηκαν διαδικασίες πλειστηριασμού ήταν 538 χιλιάδες ευρώ.

Η Theros με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες συνοπτικές καταστάσεις είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια 198 εκ ευρώ, δάνεια 150 εκ ευρώ, οφειλές προς το δημόσιο 14,6 εκ ευρώ και 27,1 εκ ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Και παρα όλα αυτά η εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια ανενόχλητη για να αποδειχτεί ότι ζούμε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας (εκούσια δικαιοδοσία) συνεκδίκασε την από 29.06.2020 αίτηση επικύρωσης τροποποίησης συμφωνίας εξυγίανσης της «Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε.», την από 29.06.2020 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης και την από 16.10.2020 αίτηση προληπτικών μέτρων της εταιρείας “Theros International Gaming Inc”, την από 29.06.2020 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης και την από 30.09.2020 συμπληρωματική αίτηση της ανώνυμης εταιρείας «Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε.».

Η απόφαση απέρριψε την αίτηση επικύρωσης της από 20.05.2020 τροποποίησης της από 25.11.2015 συμφωνίας εξυγίανσης της «Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας» με το αιτιολογικό της μη συνυπογραφής του ΕΦΚΑ σε αυτή.

Ως συνέπεια της απόρριψης της αίτησης το Δικαστήριο για τυπικούς λόγους, αφού έκρινε ότι ενεργοποιήθηκαν οι διαλυτικές αιρέσεις που περιέχουν οι συμφωνίες εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης κατά τα άρθρα 106β και 106δ ΠτΚ των εταιρειών «Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε.» και “Theros International Gaming Inc”, απέρριψε τις αιτήσεις αυτές ως «άνευ αντικειμένου άλλως λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος».

Μετά τις απορρίψεις από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας η εταιρεία μαζί με τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, υπέβαλαν στον βασικό πιστωτή (Intrum Hellas) αίτημα επανάληψης των συμφωνιών εξυγίανσης με ορισμένες διαφοροποιήσεις όπως η είσοδος επενδυτή WH Europe κλπ.

Νίκος Καρούτζος

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}