Παράταση στην υποβολή δηλώσεων “πόθεν έσχες” μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

 01/10/2023    02 : 33 : 13
υποικ
66 / 100

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πόθεν έσχες για τους δικηγόρους και άλλους υπόχρεους για το 2022 είναι πλέον η 31 Νοεμβρίου 2023, μετά την παράταση που δόθηκε για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Αυγούστου 2023.

H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023, παρατάθηκε έως 31-08-2023 με το άρθρο 68 του ν. 5045/2023.

Η παράταση αυτή «συμπαρασύρει» και την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες, οι οποίες πλέον θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2023.

Η προηγούμενη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις είχε δοθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και αντίστοιχα η δήλωση πόθεν έσχες, παρατεινόταν έως την 31η Οκτωβρίου 2023. Με τη νέα παράταση που δόθηκε, καταληκτική ημερομηνία της δήλωσης πόθεν έσχες ορίζεται η 31-11-2023.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές ρυθμίσεις για τις φορολογικές δηλώσεις «η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β`.

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας.

Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α` του άρθρου 6 και της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 8, η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας, με την τελική δήλωση να αφορά στο τρίτο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}