Ο κύκλος της καταστροφής και η παγίδα χρέους

 23/02/2024    06 : 46 : 47
banking collapse τραπεζες bank
68 / 100

Ο κύκλος της καταστροφής και η παγίδα χρέους: Τον Ιανουάριο του 2022, όταν η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου φθάνει το 1% και του αναλόγου γερμανικού -0,5%, δημοσιοποιούνται οι πρώτες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί η άνοδος του πληθωρισμού για την αγορά των ομολόγων και της ανάλογης των μετοχών.Οι εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνουν τις αποδόσεις των ομολόγων, προκαλώντας υποαξίες, οπότε επαγωγικά πλήττονται οι μετοχές, λόγω της αύξησης της εκπτωτικής παραμέτρου στα μερίσματα. Παράλληλα οι υποαξίες των τίτλων του δημοσίου (τιμές κάτω από το άρτιο) καταστρέφουν τον θεωρούμενο παράδεισο ασφαλείας τους, στραγγαλίζοντας την ρευστότητα των επενδυτών.

Μετά την κατάρρευση και της First Republic Bank, κυριαρχούν έντονες φοβίες για την βιωσιμότητα των Bank of the West, KeyCorp, Comerica, Western Alliance, Zios Bank, UMB Financial, INTRUST Financial, με τις να εξελίξεις στοιχειοθετούν πως οι περισσότεροι τραπεζίτες, θεσμικοί επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές, προτιμούν να αγνοήσουν ένα βασικό αξίωμα, τον αποκαλούμενο κίνδυνο διαρκείας.Με την άνοδο του πληθωρισμού κατά το 2022, οι αποδόσεις στην δευτερογενή αγορά ομολόγων αυξάνονται, με συνέπεια οι δεκαετείς τίτλοι του αμερικανικού δημοσίου να υφίστανται απώλειες της τάξης του 20%, όταν ο βασικός δείκτης του αμερικανικού χρηματιστηρίου σημειώνει απώλειες της τάξης του 15%. Η αρνητική εξέλιξη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε οποιονδήποτε διακρατά μακροπρόθεσμα στοιχεία σταθερού εισοδήματος αποτιμημένα στο αμερικανικό δολάριο ή στο ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα.

Ο κίνδυνος διαρκείας
Οι συνέπειες για τους συγκεκριμένους επενδυτές πλήττουν δριμύτατα τα χαρτοφυλάκιά τους και με την λήξη του 2022, οι αμερικανικές τράπεζες έχουν απώλειες λόγω ομολογιακών υποαξιών της τάξης των $620 δισεκατομμυρίων, που αναλογούν στο 28% του συνολικού του ενεργητικού τους (2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Το χειρότερο όμως αφορά το γεγονός ότι άνοδος των επιτοκίων, απομειώνει την αγοραία αξία και των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού τους, με παράδειγμα το εάν οι χορηγηθείσες πιστώσεις επιβαρύνονται με τόκο της τάξης του 1% και τα επιτόκια αυξηθούν στο 3,5%, τότε απομειώνεται η πραγματική αξία του δανείου. Λογιστικά οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες των αμερικανικών τραπεζών, λόγω των κρατικών τίτλων και των αναλόγων των χορηγήσεων, ανέρχονται στην λήξη του 2022 στο ύψος των $1,75 τρισεκατομμυρίων και αποτελούν το 80% των ιδίων κεφαλαίων τους.Τα συγκεκριμένα δεδομένα προέρχονται από την τελευταία ενδελεχή έρευνα του πρώτου τριμήνου του 2023 από την Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Stern της Νέας Υόρκης (NYU Stern) με αντικείμενο τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες των αμερικανικών τραπεζών, που θέτει ζήτημα βιωσιμότητας για 186 τράπεζες. Η “μη πραγματοποιηθείσα” φύση των συγκεκριμένων ζημιών αποτελεί απλώς ένα λογιστικής υφής κατασκεύασμα των ρυθμιστικών αρχών που επιτρέπει στις τράπεζες να καταχωρούν τους τίτλους στην τιμή έκδοσής τους και τα δάνεια στην αρχική αξία της σύμβασής τους. Η αξιολόγηση όμως της ποιότητας του κεφαλαίου των αμερικανικών τραπεζών, αποδεικνύει πως οι περισσότερες προσεγγίζουν το στάδιο της ασφυξίας ρευστότητας.

ΠΗΓΗ-Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}