Ο Άγιος που…μπλόκαρε πλειστηριασμό

Κυριακή 09/12/2023    04 : 49 : 33
pleistiriasmos akinita
70 / 100

Υπάρχει “Άγιος των πλειστηριασμών”; Μάλλον το ρόλο αυτό, τουλάχιστον για την ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, αναλαμβάνει επισήμως σύμφωνα με δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ακύρωσε διαδικασία κατάσχεσης ακινήτου, για οφειλή 385.000 ευρώ , διότι την ημέρα που έκανε την επίδοση ο δικαστικός επιμελητής, είναι αργία! Και συγκεκριμένα γιορτάζει ο Αγιος Βλάσιος, πολιούχος των Αχαρνών, και για την περιοχή και τις δημόσιες υπηρεσίες της είναι αργία.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Δημ. Αναστασόπουλος, ο οποίος εντόπισε την “παθογένεια” της επίδοσης στα ψιλά γράμματα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (929 παρ. 3 και 144 παρ. 1 του ΚπολΔ) , υπέβαλλε το σχετικό αίτημα και έγινε δεκτό απο το δικαστήριο που ακύρωσε την κατασχετήρια έκθεση.

Η απόφαση

Πρόκειται για την υπ΄ 1024/2022 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ακυρώθηκε η κατασχετήρια έκθεση ακινήτου επειδή ναι μεν ο δικαστικός επιμελητής διενήργησε όλες τις διαδικασίες εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος αλλά τη συγκεκριμένη ημέρα που κατασχέθηκε το ακίνητο ήταν μια τοπική αργία της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.

Ειδικότερα η εν λόγω απόφαση αναφέρει:

“Η ανακόπτουσα με τον τρίτο λόγο ανακοπής της προβάλλει ως λόγο ακυρώσεως της κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας τον ισχυρισμό ότι η προσβαλλόμενη κατάσχεση, η οποία επιβλήθηκε στις 11/2/22 είναι άκυρη, επειδή η ημέρα αυτή (11/2) είναι εξαιρετέα ημέρα ως τοπική εορτή του Αγίου Βλασίου πολιούχου του Δήμου Αχαρνών, κατά την οποία έχει ορισθεί ως ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Από την εκτίμηση των δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία οι διάδικοι νομίμως επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Δυνάμει της υπ. αριθ. …. κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις βάρος της ανακόπτουσας σε ακίνητο κείμενο στον Δήμο Αχαρνών Αττικής. Η εν λόγω κατασχετήρια έκθεση επιδόθηκε στην ανακόπτουσα στις 11/2/2022, όπως πιστοποιείται από την επισημείωση επί της κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας. Εντούτοις, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών καθιερώθηκε η 11/2 εκάστου έτους ως ημέρα εορτασμού του Αγίου Βλασίου ως τοπική θρησκευτική εορτή του ως άνω Δήμου και ως ημέρα αργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τα σχολεία της πόλης. Συνεπώς, η επιβολή κατασχέσεως κατά την ως άνω εξαιρετέα ημέρα εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του Δήμου Αχαρνών αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 929 παρ. 3 και 144 παρ. 1 του ΚΠολΔ, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

Επομένως, ενόψει των ανωτέρω αναφερθέντων, θα πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος ο τρίτος λόγος ανακοπής και να ακυρωθεί η κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας”.

Δημ. Αναστασόπουλος: Το σφάλμα στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

Ο δικηγόρος Δημ. Αναστασόπουλος, που χειρίστηκε την υπόθεση, αναφέρει πως “οι δανειολήπτες τους τελευταίους μήνες δέχονται μια άνευ προηγουμένου πίεση για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους από τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων οι οποίες έχουν αναλάβει για λογαριασμό τρίτων εταιρειών την είσπραξη ληξιπρόθεσμων τραπεζικών απαιτήσεων.

Όταν δεν επιτυγχάνεται εξωδικαστικός συμβιβασμός τότε οι δανειολήπτες έρχονται αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό του ακινήτου τους ο οποίος παύει να είναι μια θεωρητική απειλή αλλά αποτελεί πλέον κοινή πρακτική των εταιρειών αυτών.

Είναι γνωστό ότι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων είναι ένας δύσκολος γρίφος ο οποίος ακόμα δεν έχει λυθεί, ενώ τα εργαλεία που δίνει η Πολιτεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ή ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δυστυχώς δάνεια μπορούν να ρυθμίσουν μόνο όσοι δανειολήπτες έχουν κάποια σημαντικά χρηματικά ποσά να καταβάλλουν ως προκαταβολή και βεβαίως ικανοποιητικό εισόδημα για την υπόλοιπη διάρκεια της ρύθμισης.

Σε άλλες περιπτώσεις η ρύθμιση κάποιων δανείων δεν μπορεί να υλοποιηθεί καν, αν ο δανειολήπτης έχει κάποιο ακίνητο σημαντικής εμπορικής αξίας και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να καταβάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα ολόκληρο το ποσό της οφειλής του.

Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και οι απαιτήσεις των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων μεγάλες.

Παράλληλα, είναι σε εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας και βεβαίως όλα τα μέσα άμυνας που παρέχει ο νόμος στους οφειλέτες στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το μεγάλο δίλλημα λοιπόν για πολλούς δανειολήπτες είναι τελικά αν πρέπει και αν μπορούν να πετύχουν κάτι ασκώντας τις αντίστοιχες ανακοπές και αναστολές που ορίζει ο νόμος και κατά πόσο αυτές θα ευδοκιμήσουν.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Οι δανειολήπτες πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε διαχείριση του προβλήματος της υπερχρέωσης ακόμα και αν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια γιατί θεωρούν πως δεν θα μπορέσουν τα τακτοποιήσουν συνολικά τις υποχρεώσεις τους. Δεν πρέπει να αφήνουν να βγαίνουν τα ακίνητά τους σε χαμηλότερες αξίες από τις πραγματικές και στο τέλος της ημέρας αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν να επιλέγουν την πτώχευση η οποία θα τους απαλλάξει τουλάχιστον από τα χρέη τους.

Όταν όμως οι δανειολήπτες θέλουν να παλέψουν για μια ρύθμιση και για να σώσουν την περιουσία τους τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ανακοπές οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν εύκολα δεκτές αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ανακοπής και σίγουρα εμπεριστατωμένη νομική δουλειά.

Το να κερδίσεις όμως μια ανακοπή και αναστολή πλειστηριασμού εξαρτάται πολλές φορές από την συγκυρία δηλαδή από το σφάλμα που θα εντοπιστεί στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει ξεκινήσει και αυτό το σφάλμα μπορεί να είναι από το πιο σοβαρό έως το φαινομενικά πιο ασήμαντο στα μάτια του μέσου δανειολήπτη, για τον νόμο όμως αυτό το φαινομενικά μικρό σφάλμα δεν συγχωρείται και είναι ικανό να ακυρώσει εξ ολοκλήρου μια κατασχετήρια έκθεση”.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}