Οι τραπεζίτες θέλουν να μοιραστούν 150.000.000€ σε μπόνους!

 13/06/2024    11 : 11 : 50
τραπεζες
62 / 100

Την επιβράβευση (stock award) των στελεχών και του προσωπικού τους προωθούν μέσων των προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών (buy back) οι Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν το στελεχιακό δυναμικό, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να δώσουν μπόνους με τη μορφή μετρητών, όσο συνδέονται μετοχικά με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Μεταδίδει το euro2day.gr

Το ζήτημα της επιβράβευσης των ανώτατων στελεχών μετά από 13 χρόνια αποκλεισμού αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη απειλή για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η αγορά έχει ανοίξει και η φυγή εντός και εκτός συνόρων έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα προτεινόμενα προγράμματα τα οποία τελούν υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του ΤΧΣ ξεπερνούν σε αξία τα 150 εκατ. ευρώ και το μόνο που αποτελεί «ειδική περίπτωση» είναι της Eurobank, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνο την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της, τις οποίες κατέχει το Ταμείο.

Εθνική Τράπεζα
Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προτείνει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί στο 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου, με το εύρος τιμών να διαμορφώνεται από 1 έως 15 ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια και για τον σκοπό αυτό υπολογίζεται ότι θα διατεθούν περί τα 30 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουλίου 2023. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν, μπορούν να αξιοποιηθούν για το πρόγραμμα επιβράβευσης των στελεχών (ανώτατα στελέχη, εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου), με δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών.

Αlpha Bank
Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback) θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2023 η διοίκηση της Alpha Βank. Προβλέπεται να αποκτηθούν έως και 35 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμής από 0,29 ευρώ μέχρι 3 ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια και αναμένεται να διατεθεί συνολικά ποσό που θα φθάσει τα 10 εκατ. ευρώ τους δώδεκα πρώτους μήνες της ισχύος του.

Η διοίκηση της τράπεζας έχει αποφασίσει να διαθέσει τις μετοχές στα στελέχη και στο προσωπικό του ομίλου. Πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για πρόγραμμα επιβράβευσης. Το πρόγραμμα τελεί υπό τις εγκρίσεις του SSM και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τρ. Πειραιώς
Η διοίκηση της Tράπεζας Πειραιώς θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την 27η Ιουλίου 2023 την έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback), μέσω του οποίου προβλέπεται να αποκτηθούν έως 20 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμών μεταξύ 0,75 με 5 ευρώ.

Το κόστος επαναγοράς προβλέπεται να φθάσει τα 15 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να διαθέσει δωρεάν τις μετοχές που θα αποκτηθούν στα στελέχη και στο προσωπικό του ομίλου. Και στην περίπτωση της Πειραιώς, το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του SSM και του ΤΧΣ.

Eurobank

Η διοίκηση της Eurobank προτείνει την επαναγορά των μετοχών που αντιστοιχούν στο 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με το ανώτατο κόστος να ανέρχεται στα 98,9 εκατ. ευρώ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, η χρήση τους παραμένει ερώτημα, καθώς η διοίκηση της τράπεζας αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διάθεσης των μετοχών (ή μέρους τους) στα στελέχη και στο προσωπικό του ομίλου (αρχικά το επικρατέστερο σενάριο προέβλεπε την ακύρωσή τους).

Συγκεκριμένα στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 20 Ιουλίου, η διοίκηση προτείνει να έχει τη δυνατότητα διάθεσης των ίδιων μετοχών σε προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησής της ή/και σε μέλη διοίκησης συνδεδεμένων εταιρειών.

Ο αριθμός των μετοχών που προτείνεται να αποκτηθούν μέσω του προγράμματος αντιστοιχεί σε 52.080.673 (1,4% του μετοχικού κεφαλαίου), όσες μετοχές δηλαδή κατέχει το ΤΧΣ. Η μέγιστη τιμή αγοράς προτείνεται να διαμορφωθεί σε 1,90 ευρώ ανά μετοχή και η ελάχιστη σε 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για μέλη διοικητικού συμβουλίου.

Η βασική τροποποίηση αφορά σε δυνατότητα της Eurobank να εισφέρει στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα) μεγαλύτερες -κλιμακούμενες- κρατήσεις για τον πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}