Οι κλάδοι που δεν βρίσκουν προσωπικό και έχουν κενές θέσεις εργασίας

Τρίτη 04/06/2023    08 : 34 : 56
εργαζομενοι
63 / 100

Ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και «κενές» θέσεις εργασίας, θεωρούνται ως τα μείζονα προβλήματα στην Ελληνική αγορά εργασίας, η οποία αν και δείχνει τα τελευταία χρόνια σημάδια ανάκαμψης, με την πτώση του ποσοστού ανεργίας στα πεδία του 10%, εντούτοις η στρεβλή εικόνα είναι μια μόνιμη πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Στατιστική υπηρεσία περίπου κατά 50% ως 60% είχαν αυξηθεί το 2022 οι κενές θέσεις εργασίας.

Δηλαδή οι θέσεις που είτε δημιουργούνται είτε πρόκειται να κενωθούν σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης.

Ιδιαίτερα δε ανθεκτική αποδεικνύεται η μακροχρόνια ανεργία, καθώς και οι μονίμως την τελευταία εικοσαετία περί το 1.000.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στους καταλόγους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το 80% εξ΄αυτών δηλώνει ότι «δεν επιθυμεί εργασία».

Ελλείψεις θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με τις έρευνες το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων εργασίας είναι κυρίαρχο στους παραγωγικούς κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, των κατασκευών, των επιχειρηματικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας – επικοινωνίας, των δραστηριοτήτων υγείας και της κοινωνικής μέριμνας. Έρευνα του ΣΕΒ δείχνει ότι σε κλαδικό επίπεδο οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στη μεταποίηση, όπου καταγράφεται ένα χάσμα της τάξης του 5%-6%, ενώ ανάλογα κενά υπάρχουν και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες τεχνολογίας.

Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με την οποία οκτώ στους δέκα εργοδότες, δηλαδή το 78%, δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο προσωπικό, εξαιτίας της έλλειψης εργαζόμενων με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Στα ίδια σχεδόν συμπεράσματα κινείται έρευνα του ομίλου Manpower Group για το 2023, που συνολικά διεξήχθη σε σχεδόν 39.000 εργοδότες από 41 χώρες. Στην Ελλάδα το 77% των εργοδοτών –ποσοστό ίσο με τον παγκόσμιο μέσο όρο– αναφέρει δυσκολία στην εύρεση των εξειδικευμένων ταλέντων.
Ως προς τους κλάδους που αντιμετωπίζουν υψηλότερο πρόβλημα, η έρευνα καταγράφει ελλείψεις από την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έως τη βιομηχανία, την υγεία και τις υπηρεσίες επικοινωνίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ και του νορβηγικού ινστιτούτου Fafo, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις σύγχρονες οικονομίες, καθώς οδηγεί στην αναποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, μειώνοντας την παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό.

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το πρόβλημα για την ελληνική αγορά εργασίας τόσο στην κάθετη (υπέρ/ υποεκπαίδευση) όσο και στην οριζόντια (πεδίο σπουδών) διάσταση του. Δηλαδή δείχνουν ότι επηρεάζει πτυχιούχους όλων των βαθμίδων και προσανατολισμού (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κατσίκα, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Υπότροφος Ερευνητικής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος», ΕΛΙΑΜΕΠ, υπάρχουν πτυχές του φαινομένου αναντιστοιχίας προσόντων που μπορούν να αναλυθούν από τη σκοπιά της ζήτησης της αγοράς εργασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που απασχολούν ή επιδιώκουν να απασχολήσουν εργαζομένους. Εδώ συναντάμε κενά και ελλείψεις δεξιοτήτων.

Η αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας με τους τομείς σπουδών είναι επίσης προβληματική στην ελληνική αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ η οριζόντια αναντιστοιχία υπολογίζεται σε πάνω από 30%, με τις σπουδές «Γεωπονίας και Κτηνιατρικής» να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα (73% των αποφοίτων του τομέα αυτού εργάζονται σε επαγγέλματα μη σχετικά με τις σπουδές τους), ενώ τα πεδία «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γλώσσες και Τέχνες», «Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Πληροφορική», καθώς και «Μηχανική, Μεταποίηση και Κατασκευές», αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα (πάνω από 40%, και στην περίπτωση των ανθρωπιστικών επιστημών πάνω από 50% εργάζονται σε επαγγέλματα μη σχετικά με τις σπουδές τους).

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}