Οι δανειολήπτες, τα προσωπικά δεδομένα και οι αναρμόδιοι…τραπεζες-funds-servicers!!

 24/02/2024    07 : 17 : 37
πλειστηριασμοι
64 / 100

«Κοινωνική βόμβα» είχαν χαρακτηρίσει ήδη από το 2013, μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ενδεχόμενο να μεταβιβάζονται οικονομικά δεδομένα οφειλετών, πριν από την τυχόν εκχώρηση δανειακών συμβάσεων από τις τράπεζες σε ξένα funds.
Παρόλα αυτά, η πρακτική αυτή, κρυφίως και παρανόμως γίνεται κατά κόρον, επιφέροντας δυσανάλογες ζημίες στον δανειολήπτη, μέσω της προσβολής προσωπικών δεδομένων, παράνομης διαβίβασης ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων τους σε τρίτους, χωρίς να έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον, δεδομένου ότι προηγείται η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων της εκχώρησης σε funds και η ανάθεση διαχείρισης τους σε servicers.

Των Κωνσταντίνας Λεκκάκου & Συνεργατών

Με τον τρόπο αυτό, καταστρατηγείται συστηματικά η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και παραβιάζεται σειρά συνταγματικών διατάξεων, ημεδαπών και ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Επιπλέον, επιδιώκεται και επιτυγχάνεται ο απαγορευτικός, εκ του Νόμου, αιφνιδιασμός των δανειοληπτών, καθώς δεν ενημερώνονται εγκαίρως και πριν την εκχώρηση των ΜΕΔ (Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων), γεγονός που επιφέρει απώλεια δικαιωμάτων των οφειλετών.

Την άνω παράνομη διαδικασία αποκάλυψε ευάλωτος δανειολήπτης, στην προσπάθεια του να διασώσει την πρώτη κατοικία του.

Ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε λάβει από Τράπεζα κατασχετήριο έγγραφο επί της πρώτης και μοναδικής του κατοικίας. Όμως, αμέσως μετά την κατάσχεση, η τράπεζα αποξενώθηκε από την συγκεκριμένη οφειλή και δήλωνε, ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με την επίδικη απαίτηση, λόγω μεταβίβασης της οφειλής σε fund.

Αποτέλεσμα ήταν, αφενός η τράπεζα να μην έχει πλέον αρμοδιότητα να συνδιαλλαγεί με τον οφειλέτη για να ρυθμίσει την οφειλή του και να διασώσει το μοναδικό του ακίνητο, αφετέρου δεν ήταν αρμόδιοι ούτε οι servicers, γιατί είχαν μεν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα του οφειλέτη στην αλλοδαπή εταιρεία, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η εκχώρηση και η ανάθεση διαχείρισης, άρα δήλωναν αναρμόδιοι!!!
Έτσι, υπήρχε ένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός που εξελισσόταν αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά δεν υπήρχε… επισπεύδων!!! για να ρυθμίσει ο ευάλωτος δανειολήπτης, προκειμένου να διασώσει την πρώτη του κατοικία.

Ο συγκεκριμένος ευάλωτος οφειλέτης στάθηκε τυχερός, γιατί επέμενε να ρυθμίσει, αξιοποιώντας το δικαίωμα του αποδεδειγμένα ευάλωτου δανειολήπτη που επιδιώκει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του. Έτσι, αποκαλύφθηκε ότι ουδείς αρμόδιος (Τράπεζα – fund – servicer) υπήρχε απέναντι του για να συνδιαλλαγεί, λόγω της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτο, αλλά χωρίς να έχει προηγηθεί η εκχώρηση της ένδικης απαίτησης!!!

Με δικαστική απόφαση επέτυχε και ακύρωσε την κατάσχεση για τους άνω λόγους. Συγκεκριμένα η απόφαση δέχθηκε ότι :

unnamed 300x141 1

Ήδη, από το 2013 η Αρχή έκρινε, ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ) δεν εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και, εκτός από το πρόστιμο, επέβαλε και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας.

Στο άνω θέμα πρέπει να επιληφθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος και να απαντηθεί το ερώτημα: Εγκύρως, προτού μεταβιβαστεί η απαίτηση και προτού η μεταβίβαση αυτή αναγγελθεί στον οφειλέτη, μεταβιβάζονται τα στοιχεία του δανειολήπτη?

Σημειώνουμε ότι ήδη, σε σχετική συζήτηση για το άνω θέμα, είχαν απαντήσει μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι «Αν δίνονται δεδομένα οφειλετών, χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως έγκυρη μεταβίβαση, τότε πράγματι αυτό αποτελεί μια κοινωνική βόμβα».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}