Οικογένεια Αγγελόπουλων: Ο “εμφύλιος”, οι πλειστηριασμοί και οι μυστικές διαθήκες

 16/07/2024    02 : 24 : 35
αγγελοπουλοι
67 / 100

Νέα ανατροπή στην υπόθεση των πλειστηριασμών σε βάρος των κληρονόμων του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου από τον αδελφό του Θεόδωρο φέρνει απόφαση-«βόμβα» του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μεταδίδει το newmoney.gr

Συγκεκριμένα, αυτή η απόφαση του Τμήματος Υποθέσεων Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), η οποία εκδόθηκε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, κηρύσσει άκυρες τις επιταγές προς εκτέλεση (από 29/3/2022 και 5/4/2022) καθώς και την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης (από 18/4/2022) κατά το μέρος που αφορούν την κατάσχεση ακινήτων της συζύγου του εκλιπόντος Κων. Αγγελόπουλου, Ευανθίας Παπαγιαννοπούλου και της κόρης της Αικατερίνης Πετροπούλου.

Ως άμεση συνέπεια της απόφασης, οι πλειστηριασμοί οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, σε βάρος των δύο παραπάνω έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.

Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και για την περίπτωση των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίοι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εμφανίζονται ως «έτοιμοι προς διενέργεια»… Κάτι που από μόνο του δημιουργεί ένα ακόμη «ρήγμα» στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των παιδιών και της δεύτερης συζύγου του Κων. Αγγελόπουλου.

Η ανακοπή που έγινε δεκτή
Η Ευανθία Παπαγιαννοπούλου και η Αικατερίνη Πετροπούλου κατέθεσαν ανακοπή κατά του Θεόδωρου Αγγελόπουλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 1η Ιουνίου 2022 η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 13 Απριλίου 2024. Ωστόσο, «με την από 22/9/2022 κλήση τους» που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου, η συζήτηση της ανακοπής επισπεύσθηκε για τις 15/11/2022.

Από τα όσα αναφέρονται προκύπτει ότι με τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις 7 Ιουνίου 2021, ο (ήδη αποβιώσας) Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος υποχρεώθηκε να καταβάλει στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο εντόκως το ποσό των 8.573.088,70 ευρώ. Με βάση το εκτελεστό απόγραφο αυτής της απόφασης η συνολική απαίτηση του Θ. Αγγελόπουλου ανέρχεται σε 9.397.786,26 ευρώ, την ικανοποίηση της οποίας ζητά επισπεύδοντας τους συγκεκριμένους πλειστηριασμούς σε βάρος των κληρονόμων του.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 7.12.22. Α

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 7.12.22. Β

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 7.12.22. Γ

Με βάση τα ποσοστά της (επ ωφελεία απογραφής) κληρονομιάς που ελήφθησαν υπόψη για τις κατασχέσεις, στην Ευανθία Παπαγιαννοπούλου αναλογεί ποσοστό 18,56% της συνολικής απαίτησης (ποσό 1.787.154,04 ευρώ), ενώ στην Αικατερίνη Πετροπούλου ποσοστό 4,5% (ποσό 433.305,64 ευρώ). Αντίστοιχα, για τους Παναγιώτη και Γεώργιο Αγγελόπουλο τα ποσοστά που τους αναλογούν είναι 42,75% (ποσό 4.186.701,80 ευρώ) και 33,82% (ποσό 3.312.146,31 ευρώ).

Οι ανακόπτουσες ζήτησαν την ακύρωση των επιταγών προς εκτέλεση αρχικά γιατί όπως υποστήριξαν είναι «αόριστες λόγω ελλιπούς σ αυτές προσδιορισμού των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της κληρονομικής τους μερίδας» και ακόλουθα για τον υπολογισμό της αναλογίας τους στο χρέος. Και τούτο επειδή δεν προσδιορίστηκαν τα στοιχεία εκείνα του ενεργητικού της κληρονομιάς καθώς και η αξία τους, τα οποία τέθηκαν ως βάση για τον υπολογισμό της κληρονομικής μερίδας τους.

Στην ανακοπή ο υπολογισμός αυτός χαρακτηρίζεται αυθαίρετος και εσφαλμένος καθότι τέθηκαν ως βάση μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείφθηκαν με τις διαθήκες του αποβιώσαντος, όχι όμως και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της κληρονομιάς ως προς τα οποία επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή.

Τα ποσοστά και οι μυστικές διαθήκες
Ο Κων. Αγγελόπουλος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση, κατέλειπε ως μόνους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τα τέκνα του Παναγιώτη και Γεώργιο Αγγελόπουλο σε ποσοστό 3/8 έκαστο καθώς και τη σύζυγό του Ευανθία Παπαγιαννοπούλου σε ποσοστό 2/8.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκαν από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς οι (από 4/7/2017, 20/2/2018, 19/11/2018 και 11/2/2020) μυστικές διαθήκες του με κληρονόμους τους Παναγιώτη και Γεώργιο Αγγελόπουλο, την εγγονή του Άννα-Μαρία Αγγελοπούλου (του Γεωργίου), την Ευανθία Παπαγιαννοπούλου και την κόρη της Αικατερίνη Πετροπούλου, καθώς και το ίδρυμα “Corvatsch Foundation” που εδρεύει στο Λιχτενστάιν.

Όλοι οι κληρονόμοι την αποδέχθηκαν με το ευεργέτημα της απογραφής.

Από όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, στην επιταγή εκτέλεσης θα έπρεπε να προσδιορίζονται τα στοιχεία (κινητά και ακίνητα) που συναποτελούν την κληρονομιά καθώς και η αξία εκάστου εξ αυτών. Έτσι, ώστε, στη συνέχεια (με βάση τη συνολική αξία της κληρονομιάς) να προκύψει το μερίδιο ευθύνης καθενός κληρονόμου.

Στις προτάσεις του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, τονίζεται ότι για τον προσδιορισμό της κληρονομικής μερίδας των δύο ανακοπτουσών ελήφθη υπόψη η αξία όλων των κληρονομιαίων ακινήτων όπως αυτή καταγράφηκε σε εκθέσεις του μηχανολόγου μηχανικού Ι. Α. Ωστόσο τόσο η σύνταξη των εκθέσεων, όσο και η εντολή για τη σύνταξή τους «έλαβαν χώρα αφού ήδη είχαν επιδοθεί οι προσβαλλόμενες επιταγές προς εκτέλεση». Άρα χρονικά είναι αδύνατο να έχουν πράγματι ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσοστού της κληρονομικής μερίδας.

Επίσης αναφέρεται ότι βάσει των παραπάνω εκτιμήσεων η αξία των ακινήτων που καταλείφθηκε με τις διαθήκες ανέρχεται συνολικά σε 17.014.400 ευρώ, εκ των οποίων στην Ευανθία Παπαγιαννοπούλου «αναλογούν» 3.383.000 ευρώ και στην κόρη της 890.000 ευρώ. Ποσά όμως που παραπέμπουν σε μερίδιο ευθύνης 19,88% (αντί 18,56%) και 5,23% (αντί 4,5%).

Οι πίνακες του Μόραλη και του Φασιανού
Οι ανακόπτουσες αμφισβήτησαν την εγκυρότητα των υπολογισμών και για άλλους λόγους.

Μεταξύ αυτών ότι οι εκθέσεις αφορούν μόνο τα ακίνητα της κληρονομιάς και όχι «άλλα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κινητά πράγματα όπως είναι ο ζωγραφικός πίνακας του Μόραλη (πλάτους 1,24 μέτρα και ύψους 1,47 μέτρα) που καταλείφθηκε στον Γιώργο Αγγελόπουλο και ο ζωγραφικός πίνακας του Φασιανού που καταλείφθηκε στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο».

Ακόμη από τη μία μυστική διαθήκη προκύπτει ότι στην κληρονομιαία περιουσία περιλαμβάνεται και πλήθος μετοχών που άλλες πήγαν στο “Corvatsch Foundation” και άλλες στην Ευανθία Παπαγιαννοπούλου.

Επίσης, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο ενεργητικό της κληρονομιάς και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, περιεχόμενο θυρίδων κ.α.

Η ακυρότητα και η αναστολή των σφυριών
Όλα αυτά οδήγησαν το δικαστήριο να κάνει δεκτές τις ανακοπές στο σύνολό τους ως νόμω και οσία βάσιμες και να κηρύξει την ακυρότητα των επιταγών εκτέλεσης και της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης «καθ ο μέρος αφορούν στην κατάσχεση ακινήτων της Αικατερίνης Πετροπούλου και της Ευανθίας Παπαγιαννοπούλου».

Τώρα πλέον αναμένονται οι επόμενες κινήσεις από την πλευρά των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.

Υπενθυμίζεται, ότι, όπως αποκάλυψε το newmoney την περασμένη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, κατόπιν προσφυγής των αδελφών Αγγελόπουλων υπήρξε μια ακόμη ανατροπή όσον αφορά την αξία και την τιμή εκκίνησης των ακινήτων στην Ηρώδου Αττικού, το Π. Ψυχικό και το Χαλάνδρι, που έχει προγραμματιστεί να βγουν αύριο σε πλειστηριασμό. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εμπορική αξία των εκτιθέμενων σε πλειστηριασμό δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εκτιμήθηκε στην έκθεση κατάσχεσης. Έτσι διατάχθηκε η αντίστοιχη αύξηση των τιμών πρώτης προσφοράς.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}