Νόμος Κατσέλη: Δικαστική απόφαση μπλοκάρει τον πλειστηριασμό 2ου ακινήτου δανειολήπτη!

 23/02/2024    09 : 49 : 11
Πλειστηριασμοι2
66 / 100

Μία νέα δικαστική απόφαση- σταθμός βάζει «φρένο» και σε εκποίηση δευτερεύοντος ακινήτου δανειολήπτη. Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών κήρυξε την παύση των εργασιών εκποίησης, η οποία είχε διαταχθεί με προηγούμενη δικαστική απόφαση του 2018.

Από το dikastiko.gr

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή της η πολίτης κατέθεσε την αίτησή της για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη. Βάσει αυτής εκδόθηκε οριστική απόφαση με την οποία «ρυθμίσθηκαν οι οφειλές της, εξαιρέθηκε από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της και διατάχθηκε η ελεύθερη εκποίηση ενός δευτερεύοντος ακινήτου.

«Με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% επί ενός οικοπέδου, κείμενου στο Νομό …, στο Δήμο «…» στη θέση «…», εκτάσεως 899,53 τ.μ., μετά της επ’ αυτού κείμενης μονοκατοικίας, επιφάνειας 78,16 τ.μ.» αναφερόταν.

«Φρένο» σε εκποίηση δευτερεύοντος ακινήτου δανειολήπτη

Δικαστική απόφαση βάζει «φρένο» σε εκποίηση δευτερεύοντος ακινήτου δανειολήπτη: «Δεν είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμο»
Στο πλαίσιο της απόφασης για την εκποίηση της δευτερεύουσας κατοικίας διορίστηκε εκκαθαρίστρια για τη διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών. Σύμφωνα με όσα ορίζονταν η εκκαθαρίστρια- δικηγόρος Αθηνών θα έπρεπε να ολοκληρώσει τις σχετικές ενέργειες εντός εύλογης προθεσμίας 3 ετών.

Ωστόσο, τονίζεται πως «από τη δημοσίευση της ως άνω αποφάσεως, που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του έτους 2018, μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας δίχως, μέχρι σήμερα, να έχει επιτευχθεί η εκποίηση του ως άνω ακινήτου…, ούτε προέκυψε, ενόψει και της ερημοδικίας τους, η επίδειξη εκ μέρους των καθ’ ων, πιστωτριών της αιτούσας, ενδιαφέροντος για την εκποίηση αυτού και την έκβαση της διαδικασίας εκκαθάρισης».

Συνεπώς, κρίνει το Δικαστήριο ότι «το περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας για το οποίο διατάχθηκε η εκκαθάριση δεν είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμο και για το λόγο τούτο πρέπει να κηρυχθεί η παύση των εργασιών της διαταχθείσας με την προαναφερόμενη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου εκποιήσεως».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}