Νοσοκομεία: Αυξήσεις έως 1.600€ το μήνα στα στελέχη όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού!

 24/02/2024    06 : 56 : 46
νοσοκομειο
66 / 100

Προκλητικές αυξήσεις στις διοικήσεις των νοσοκομείων

Από 3.584,7 έως 5.121 ευρώ μεικτά θα λαμβάνουν πλέον τα διευθυντικά στελέχη, ενώ μέχρι σήμερα έπαιρναν από 2.647, 84 έως 3.524,69 ευρώ

Μετά τις αλλεπάλληλες «καρατομήσεις» διευθυντών σε νοσοκομεία της χώρας, η κυβέρνηση έρχεται να δώσει προκλητικές αυξήσεις στους μισθούς διευθυντικών στελεχών, που φτάνουν έως και τα 1.600 ευρώ τον μήνα. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας, έρχονται αυξήσεις των αποδοχών και αποζημιώσεων των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων της χώρας, που θα αναδειχθούν βάσει του νέου νόμου 5062/2023 του υπουργείου Εσωτερικών για την «Επιλογή Διοικήσεων των Φορέων του Δημοσίου και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητάς τους».

Μέχρι σήμερα οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων ανέρχονται από 2.647,84 έως 3.524,69 ευρώ. Το ακριβές ποσό της αμοιβής συναρτάται από τον αριθμό των οργανικών κλινών της εκάστοτε ιατρικής μονάδας. Αντίστοιχα, οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών ανέρχονται σε 4.254,5 ευρώ και των υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών σε 3.524,69 ευρώ.

Με την ΚΥΑ οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις των νέων διοικητών – υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών καθώς και των νέων διοικητών – αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων που θα οριστούν με βάση όσα προβλέπει το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

Διοικητές νοσοκομείων:

• 5.121 ευρώ μεικτά για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών.

• 4.608,9 ευρώ μεικτά για νοσοκομεία με δυναμική 400 ή λιγότερων οργανικών κλινών.

Αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων:

• 4.096,8 ευρώ μεικτά για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών.

• 3.584,7 ευρώ μεικτά για νοσοκομεία με δυναμική 400 ή λιγότερων οργανικών κλινών.

Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών:

• 5.121 ευρώ μεικτά.

Υποδιοικητές Υγειονομικών Περιφερειών:

• 4.608,9 ευρώ μεικτά.

Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος για την επιλογή και αξιολόγηση των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου προβλέπει και τη θέσπιση κινήτρων υπό τη μορφή οικονομικής ανταμοιβής για την επίτευξη των στόχων του κάθε φορέα, το λεγόμενο «μπόνους παραγωγικότητας», δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη των διοικήσεων να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αποδοχές, πέραν των οριζόντιων αυξήσεων που περιγράφονται παραπάνω. Επισημαίνεται ότι το μπόνους παραγωγικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 20% του ετήσιου βασικού μισθού. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να εκδοθούν δύο ενιαίες προκηρύξεις που θα αφορούν την κάλυψη θέσεων διοίκησης των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}