Νέος Πτωχευτικός: Τα ξένα funds στην ουρά για το πλιάτσικο εις βάρος των πάμπτωχων δανειοληπτών

Κυριακή 09/12/2023    04 : 19 : 15
πλιατσικο
72 / 100

Νέος Πτωχευτικός: Το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της διαχείρισης του Φορέα των «κόκκινων» ακινήτων ευάλωτων δανειοληπτών καλούνται να επιβεβαιώσουν εκ νέου οι επενδυτές, αφού σήμερα, Δευτέρα, λήγει και επισήμως η νέα προθεσμία που είχαν για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.

Μεταδίδει το newmoney.gr

Το «παρών» στον διαγωνισμό, ο οποίος αρχικά έληγε στις αρχές του περασμένου Αυγούστου για να επαναπροκηρυχθεί λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των προβλεπόμενων εγγράφων, είχαν δώσει τουλάχιστον έξι funds (σ.σ. μεταξύ των οποίων οι Fortress, Davidson Kempner, Bain και Bracebridge), με τις συμμετοχές να είναι είτε μεμονωμένες, είτε σε συμπράξεις με άλλους επενδυτές ή εταιρείες ακινήτων, servicers κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται πως η Fortress δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της doValue, η οποία, όπως προκύπτει από τις παρουσιάσεις της ιταλικής μητρικής, ποντάρει στον Φορέα για αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων της και η Davidson Kempner συνδέεται με τη Cepal, ενώ η Intrum από την πλευρά της, δηλώνει πρόθυμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στο Δημόσιο σε επίπεδο υποδομών, χωρίς, ωστόσο, να προτίθεται να κατέβει στον διαγωνισμό.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να αποκρυσταλλώσει το τοπίο, αναφορικά με τον αριθμό, αλλά και το μείγμα των συμμετοχών, εκκινώντας, ουσιαστικά, τη διαδικασία έναρξης του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν επί τάπητος τυχόν ενστάσεις από πλευράς των επενδυτών.

Οι τελευταίοι, όπως είχε γράψει το newmoney, ζητούν λύση για μία σειρά από ζητήματα, όπως τα φορολογικά βάρη που συνοδεύουν τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ, κ.ά.) ή την τακτοποίηση αυτών.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Φορέα θα καταλήξει ένας σημαντικός όγκος ακινήτων δεν είναι δυνατόν να πρέπει να προηγηθεί η τακτοποίησή τους, παρά μόνον σε περίπτωση πώλησής τους σε κάποιον επενδυτή ή ιδιώτη», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στον διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του επενδυτή στην τελική φάση του διαγωνισμού, ήτοι την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Κατόπιν της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ο υποψήφιος επενδυτής θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με τα οποία θα αποδεικνύει ότι πληροί όλα τα κριτήρια επαγγελματικής, τεχνικής και οικονομικής καταλληλόλητας και εν συνεχεία, θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης. Σύμφωνα με την προκήρυξη, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως:

  • Το ύψος ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου
  • Τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης και
  • Την αξιοπιστία, ειδική τεχνογνωσία και την εμπειρία του υποψήφιου παραχωρησιούχου.

Η δημιουργία ενός Φορέα που θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων νοικοκυριών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να μένουν σε αυτά έναντι ενοικίου, προβλέπεται στον νόμο για τη δεύτερη ευκαιρία που ψηφίστηκε το 2020. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών είναι έως και δύο δισ. ευρώ, με το ακριβές ποσό να οριστικοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των ευάλωτων που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης.

Η ίδια συμμετοχή του αναδόχου στα επενδυμένα κεφάλαια του Φορέα, η οποία μπορεί να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, θα ανέρχεται στο ποσοστό τουλάχιστον 20% σε κάθε χρονική στιγμή επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε εννέα εκατ. ευρώ. Πέραν της ίδιας συμμετοχής, ο Φορέας θα δύναται να χρηματοδοτεί τις αγορές ακινήτων και την εν γένει δραστηριότητά του με δανειακά κεφάλαια από αποδεκτές πηγές χρηματοδότησης που θα καθοριστούν σε δεύτερη φάση.

Τι θα ισχύσει μέχρι τη λειτουργία του Φορέα
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει στις αρχές του καλοκαιριού του επόμενου έτους. Μέχρι τότε και προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να μην βρεθούν αντιμέτωπα με το ηλεκτρονικό «σφυρί», μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Βάσει αυτού δικαιούνται:

  • Κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου της κύριας κατοικίας, από 70 ευρώ έως 210 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 μηνών
  • Αναστολή μέτρων των πιστωτών για την κύρια κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις)

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή της κρατικής επιδότησης είναι να πληρούνται μία σειρά από κριτήρια –εισοδηματικά και άλλα– τα οποία θα ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση της «Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη», η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.

«Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ενδιάμεσο πρόγραμμα ορίζεται στις 60 ημέρες, ενώ ολοκληρώνεται με το πέρας των 15 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15.12.2023 ή μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όποιο γεγονός συμβεί πρώτο», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση και προστίθεται: «Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μία μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας».

———————————————————————–

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για όλους τους Δανειολήπτες !!!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_92.html

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_55.html

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

https://bit.ly/3AAXWHm

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/2015/11/blog-post_28.html

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_93.html

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_41.html

STOP SERVICERS & FUNDS

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/nea-stop-funds-funds.html

2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/2.html

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}