Νέα χαράτσια στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω χρεώσεων ΔΕΔΔΗΕ και ΥΚΩ

 23/02/2024    06 : 20 : 20
ρευμα
72 / 100

Νέα «χαράτσια» έρχονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών. Με αποφάσεις της ΡΑΕ, που δεν γνωστοποιήθηκαν στους καταναλωτές, αυξάνονται οι χρεώσεις τόσο για τη χρήση του δικτύου διανομής όσο και για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που ανήκουν στη διαχείριση του ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόκειται για δύο από τις τέσσερις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται «βρέξει-χιονίσει» στα τιμολόγια ρεύματος (οι άλλες δύο είναι η χρήση του δικτύου μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ και το ΕΤΜΕΑΡ για την πληρωμή ΑΠΕ).

Για μεν τη χρήση του δικτύου διανομής, οι αυξήσεις εκτοξεύονται κλιμακωτά, ανάλογα με το είδος (μονοφασική/τριφασική), την ισχύ της παροχής (kVA) και το ύψος της κατανάλωσης. Ένα παράδειγμα: για μονοφασική 8 kVA (η μικρότερη ισχύς σύνδεσης), με κατανάλωση 590 κιλοβατώρες, η αύξηση απογειώνεται στο 45%! Από 13,99 ευρώ αυξάνεται στα 20,32 ευρώ!

Για τις ΥΚΩ, η αύξηση στο ρυθμιζόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2023, την ανάκτηση του οποίου ενέκρινε ο Ρυθμιστής, ανέρχεται κοντά στο 10%. Από 789.249 ευρώ το 2022, πηγαίνει στα 865.017 ευρώ (+9,60%), όσο δηλαδή και η άνοδος, πέρυσι, του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πάνω στην οποία «πάτησε» ο ΔΕΔΔΗΕ για να ζητήσει την αναθεώρηση του εσόδου για τις ΥΚΩ.

Οι αυξήσεις στις χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου διανομής θα αρχίσουν να φαίνονται από την 1η Μαΐου και θα ισχύσουν για 12 μήνες, όπως ορίζει η απόφαση της ΡΑΕ, που ενέκρινε η Ολομέλειά της στις 30 Μαρτίου. Αντίθετα, εκκρεμούν οι αυξήσεις των ΥΚΩ, καθώς προϋποθέτουν την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που θα εξειδικεύει τις μοναδιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτή.

Παρότι η απόφαση του Ρυθμιστή ελήφθη από τον Φεβρουάριο, προφανώς, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «παίζει καθυστέρηση» στην έκδοση της δικής του απόφασης λόγω προεκλογικής περιόδου, για να μην απογειωθεί συνδυαστικά η επιβάρυνση στα τιμολόγια των καταναλωτών.

Πάντως, από τη στιγμή που η ΡΑΕ έδωσε το πράσινο φως για την αναθεώρηση προς τα πάνω του ρυθμιστικού εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ για την είσπραξη ΥΚΩ το 2023, είναι σαφές ότι δεν θα αποφύγουν τις συγκεκριμένες αυξήσεις οι καταναλωτές και παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί έργα διασυνδέσεων με τα νησιά (Κυκλάδες και Κρήτη με το «μικρό» καλώδιο), που θα αιτιολογούσαν τη μείωσή τους και όχι την αύξησή τους.

Το απαιτούμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για τη χρήση του δικτύου διανομής καθορίστηκε για το 2023 σε 981.774.885 ευρώ, όταν στην προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο ήταν 744 εκατ. ευρώ. Ο Διαχειριστής εισηγήθηκε στον Ρυθμιστή την αύξησή του, λόγω της υποανάκτησης (λιγότερα έσοδα) του απαιτούμενου εσόδου στο πρώτο 4μηνο του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος.

Λιγότερες κιλοβατώρες ρεύματος σε έναν λογαριασμό σημαίνουν μικρότερη χρέωση για το δίκτυο διανομής, αφού η τιμολόγηση γίνεται επί της κατανάλωσης. Έτσι, η ΡΑΕ ενέκρινε την αύξηση για να καλυφθεί το έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2023 από τις λιγότερες κιλοβατώρες. Γι’ αυτό και ορίζει ότι θα ισχύσει από την 1η Μαΐου και για 12 μήνες.

Το περιεχόμενο, πάντως, της σχετικής απόφασης απευθύνεται σε μυημένους περί τα ενεργειακά, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές μοναδιαίες χρεώσεις ανά κατηγορίες καταναλωτών χαμηλής και μέσης τάσης (αγροτικά, νοικοκυριά, μικρές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις), ανάλογα με το αν διαθέτουν Ωριαία Μέτρηση ή όχι, ώστε να συνυπολογιστούν οι καταναλώσεις στις Ώρες Αιχμής του Φορτίου του Δικτύου, που διαφοροποιούν τις χρεώσεις.

«Έξυπνους» μετρητές, που επιτρέπουν στον ΔΕΔΔΗΕ την Ωριαία Μέτρηση εξ αποστάσεως, διαθέτει μόλις το 23% των καταναλωτών, δηλαδή, επιχειρήσεις και ελάχιστα νοικοκυριά. Ο μεγάλος όγκος των νοικοκυριών της χαμηλής τάσης, χωρίς «έξυπνους» μετρητές, θα κληθούν να καλύψουν σε ποσοστό 51% το προσαυξημένο έσοδο, ήτοι, 500.775.789 ευρώ.

Η μοναδιαία πάγια χρέωση γι’ αυτή την κατηγορία καταναλωτών ανήλθε σε 4,434 ευρώ ανά kVA και η μοναδιαία χρέωση ενέργειας σε 0,01415 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Πριν ήταν η μεν πρώτη 0,52 ευρώ ανά kVA (+752,7%) και η δεύτερη 0,02130 ευρώ ανά κιλοβατώρα (-33,5%). Όπως προκύπτει αβίαστα, η ουρανομήκης αύξηση της πάγιας χρέωσης υπερκαλύπτει στο πολλαπλάσιο τη μείωση της χρέωσης ενέργειας!

Για να μπορέσει το νοικοκυριό, που δεν διαθέτει Ωριαία Μέτρηση, να υπολογίσει το νέο «χαράτσι» στη χρήση του δικτύου διανομής από τον Μάιο, πρώτα να ελέγξει από το τιμολόγιο του ρεύματος αν έχει μονοφασική ή τριφασική παροχή, μετά να δει πόσα kVA είναι και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον μαθηματικό τύπο που αναγράφεται στη στήλη Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, κάτω από τη φράση «ΔΕΔΔΗΕ: Δίκτυο Διανομής Η/Ε». Θα του χρειαστούν αυτές οι πληροφορίες για να συμπληρώσει τα στοιχεία του μαθηματικού τύπου.

Για να προσδιορίσει την αύξηση που του αναλογεί, θα πρέπει να κάνει δύο συγκριτικές πράξεις, μία με τις παλιές τιμές που προαναφέρονται και μία με τις νέες.

Από την αύξηση των χρεώσεων στη χρήση του δικτύου διανομής θα επιβαρυνθούν επίσης μικρές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, αγρότες, ως και οι φορείς στους οποίους ανήκει ο φωτισμός οδών και πλατειών.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}