Νέα εθελουσία στην Τράπεζα Πειραιώς

 11/12/2023    02 : 05 : 32
πειραιως
63 / 100

Έως το ποσό των 220.000 ευρώ διαμορφώνεται η αποζημίωση που μπορούν να λάβουν όσοι συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο ξεκινά από 12 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου και αφορά κυρίως εργαζόμενους στο δίκτυο της τράπεζας.

Αφορά κατά κύριο λόγο εργαζομένους στο Δίκτυο καταστημάτων, σε ρόλους που επηρεάζονται από τον μετασχηματισμό του στο νέο μοντέλο. Περιλαμβάνει δε, ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με πρόσφατα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Τράπεζας, με σημαντικές προσαυξήσεις στο συνολικό ποσό αποζημίωσης και με στόχο να υποστηρίξει ιδιαίτερα εργαζόμενους σε ρόλους που μεταβάλλονται ενώ ενσωματώνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 12η Οκτωβρίου 2023.

Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 12η Οκτωβρίου 2023:

 • Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
 • Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
 • Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services
 • Απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση δανεισμού από την Τράπεζα
 • Απασχολούνται στις παρακάτω Μονάδες/Tμήματα Διοίκησης:
 • Corporate & Investment Banking
 • Piraeus Financial Markets
 • Wealth & Asset Management
 • Group Technology, Support & Operations
 • Group Technology: α. IT Service Operations, β. Operational Risk & Control Center, γ. IT Service Development , δ. Technology Platforms & Architecture και ε. ICT Risk – Control Center
 • Loan Administration: α. Corporate Banking και Commercial Banking & Agricultural Sector Loans Administration
 • Group IT Security & Control
 • Group Organization, Operation Quality & Technology Governance
 • Group Data Management & Analytics
 • Retail Banking & Distribution Networks
 • Retail Products – Customer Value Management & Retail Banking Fraud Management
 • Bancassurance Business – Bancassurance Coaching
 • Group Credit: Corporate Shipping & Financial Institutions Credit
 • Group Internal Audit: Credit Risk Management Audit
 • IT, Digital Services, Technical Projects & Physical Security
 • Operational, Market, Liquidity Risk & Capital Management: α. Transformation & Business Strategy και β. Group Risk Management
  εξαιρούνται όσοι ρόλοι εμπλέκονται άμεσα σε ασκήσεις προσομοίωσης κρίσης και σε διαγνωστικούς ελέγχους

Απασχολούνται στα παρακάτω Τμήματα Διοίκησης:

 • Υπηρεσίες Καθαριότητας
 • Υπηρεσίες Ασφάλειας

Έχουν τους παρακάτω ρόλους:

 • Hub Manager
 • Branch Manager
 • Personal Banking Officer
 • Small Business & Professional Officer
 • Universal Banking Employee
 • Universal Banking Officer

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/σχέσης έμμισθης εντολής.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις στην παρούσα αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και λειτουργικές της ανάγκες.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου / δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

ΠΗΓΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}