Μη συστημικές Τράπεζες: Τα κόκκινα δάνεια του 5ου πυλώνα

Κυριακή 09/12/2023    02 : 04 : 43
bank
66 / 100

Υψηλούς δείκτες «κόκκινων» δανείων, παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να εμφανίζει ο 5ος τραπεζικός πυλώνας, με τον νέο «Ηρακλή» να αποτελεί τη μοναδική σανίδα… σωτηρίας, επιτρέποντας και στις μη συστημικές τράπεζες να «καθαρίσουν» τους ισολογισμούς τους.

Γράφει η Αγγελική Βελεσιώτη

«Σε αντίθεση με τις συστημικές, οι οποίες έκαναν χρήση του σχεδίου ‘Ηρακλής’, βγάζοντας τα δάνεια από τα βιβλία τους, έστω κι αν αυτά παραμένουν στην οικονομία, οι μικρότερες τράπεζες δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα πρωτίστως για λόγους κόστους. Παράλληλα, ανέκαθεν η εστίασή τους ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, όμως, στο peak της οικονομικής κρίσης έφτασαν να έχουν δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 67%», σχολιάζουν στο newmoney αρμόδιες πηγές, αποδίδοντας στους δύο αυτούς λόγους τον μεγάλο όγκο «κόκκινων» δανείων που έχει σήμερα ο 5ος πυλώνας.

Πιο αναλυτικά, η Attica Bank στα τέλη του περασμένου Ιουνίου διέθετε «κόκκινα» δάνεια, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία θα μειωθούν κατά 291 εκατ. ευρώ (pro-forma) μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του project Astir I στην CarVal. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του Ομίλου παρουσίασαν το β’ τρίμηνο του 2023 μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και των πληθωριστικών πιέσεων, με τον δείκτη NPE να διαμορφώνεται στο 64,9% (90 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το α’ τρίμηνο) και τον δείκτη κάλυψης στο 65,2%. «Η εκκαθάριση του ενεργητικού της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου μας και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο αυτό άμεσα και αποτελεσματικά», τόνισε χαρακτηριστικά η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού.

«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, «μετρούσε» το α’ εξάμηνο του 2023 η Παγκρήτια Τράπεζα, με τον δείκτη των δανείων σε καθυστέρηση να «αγγίζει» το 59%. Στόχος της διοίκησης Βαρθολομαίου, έτσι όπως καταγράφηκε στο σχετικό business plan, είναι ο δείκτης NPE να μειωθεί στο 33% στο τέλος του 2024, μέσω και μίας τιτλοποίησης, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην Optima bank, η οποία αυτές τις ημέρες μονοπωλεί την επικαιρότητα, καθώς ξεκινά σήμερα η δημόσιο προσφορά, ενώ επίκειται και η είσοδός της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μόλις το 0,35% του χαρτοφυλακίου της εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, με την τράπεζα, ωστόσο, να έχει λάβει προβλέψεις, ύψους 24 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ενδέχεται να παρουσιαστούν στο μέλλον.

Οι συνεταιριστικές τράπεζες
Με μόλις τέσσερις τράπεζες να παραμένουν πλέον κάτω από τη συνεταιριστική «ομπρέλα» (συμπεριλαμβανομένης της Χανίων που, όμως, βρίσκεται ένα βήμα πριν τη μετατροπή της σε Α.Ε.), η εικόνα για το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2022, έχει ως εξής:

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώθηκαν σε 227 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη NPE να προσεγγίζει το 47%.

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Το σύνολο των απαιτήσεων από δάνεια και εγγυητικές ανήλθε σε 338,90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 139,58 εκατ. ευρώ ανήκουν στην κατηγορία των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ έχουν καταπέσει εγγυητικές, ύψους 0,89 εκατ. ευρώ. Για τις πιστωτικές κάρτες έχει αποπληρωθεί το ενήµερο µέρος, λόγω της προσωρινής παύσης έκδοσης και έχουν µείνει µόνο οι κάρτες σε καθυστέρηση, το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 27,66 χιλ. ευρώ. Το συνολικό υπόλοιπο των χρηματοδοτικών µμισθώσεων ανήλθε σε 2,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,86 εκατ. ευρώ σε καθυστέρηση. Ο δείκτης κάλυψης συνόλου προβλέψεων προς το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων φτάνει στο 55,96% και ο δείκτης των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο των ανοιγμάτων, αφαιρώντας τις προβλέψεις, διαμορφώνεται στο 23,57%.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Τα «κόκκινα» ανοίγματα διαμορφώθηκαν σε 37,96% επί του συνόλου του μεικτού υπολοίπου των χορηγήσεων, μειωμένα κατά περίπου 13,22% σε σχέση με το τέλος του 2021. Δεδομένου δε, ότι πριν από μία τετραετία η τράπεζα διέθετε δείκτη πέριξ του 70% είναι προφανές πως η στρατηγική που υλοποιεί έχει απτά αποτελέσματα. Παράλληλα, το 2022 σχηματίσθηκαν πρόσθετες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ (2021: 4,3 εκατ. ευρώ) και πραγματοποιήθηκαν λογιστικές διαγραφές έναντι σχηματισμένων προβλέψεων, ύψους 7,7 εκατ. ευρώ (2021: 12,2 εκατ. ευρώ). Έτσι, το συνολικό απόθεμα προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 53,5 εκατ. ευρώ την 31/12/21, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις να βελτιωθεί περαιτέρω και να διαμορφωθεί στο 44,2% έναντι 41,5% τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών + οριστικές καθυστερήσεις) βρέθηκε στα τέλη του 2022 στο 14,03% σε σχέση με το 17,12% του 2021, με τη διοίκηση της τράπεζας να επισημαίνει πως αυτό είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, αλλά και της σημαντικής αύξησης του συνόλου των χορηγήσεων. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων και για εκτός ισολογισμού στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 17.130.306 ευρώ έναντι 17.625.391 το 2021, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις αντιπροσώπευαν το 12,46% των συνολικών απαιτήσεων από πελάτες.

«Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο υψηλός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στις συνεταιριστικές τράπεζες, συγκριτικά με τον ελληνικό και, ιδίως, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει η κύρια πρόκληση, με την οποία είναι αντιμέτωπες. Η αύξηση των «κόκκινων» δανείων που ήταν συνέπεια της βαθιάς και μακροχρόνιας κρίσης της ελληνικής οικονομίας, έπληξε δυσανάλογα τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στην παροχή χρηματοδοτήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κυρία Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, για να προσθέσει: «Είναι αναγκαίο, συνεπώς, να ενταθεί η προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής αποτελεί προϋπόθεση, ώστε ο κλάδος των συνεταιριστικών τραπεζών να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς».

Ο νέος «Ηρακλής»
Τα αποτελέσματα των συζητήσεων με την Ευρωπαική Επιτροπή, αναφορικά με τον νέο «Ηρακλή», αναμένει το σύνολο του 5ου πυλώνα, σημειώνοντας πως ακόμη και εάν αυτός είναι πιο… αυστηρός για λόγους που σχετίζονται, τόσο με τη Eurostat, όσο και με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελεί τη μοναδική σανίδα… σωτηρίας.

«Το δίκαιο θα ήταν ο νέος μηχανισμός να καλύπτει όλες τις τράπεζες, προκειμένου να μπορεί να θωρακιστεί το σύνολο του τραπεζικού συστήματος», σχολιάζουν στo newmoney υψηλόβαθμα στελέχη των συνεταιριστικών τραπεζών, προσθέτοντας πως σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος, έτσι ώστε να παραχθούν αποτελέσματα. «Οι servicers έχουν ένα συμβόλαιο, βάσει του οποίου η εκκαθάριση των ‘κόκκινων’ δανείων μπορεί να γίνει μέσα σε κάποια χρόνια. Τον ίδιο χρόνο θα έπρεπε να έχουν και οι μικρότερες τράπεζες, πολλές από τις οποίες ήδη ενεργούν σαν funds, διαχειριζόμενες εκ των έσω το προβληματικό χαρτοφυλάκιο», προσθέτουν.

Προς ώρας, πάντως, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δώσει σαφή εικόνα για τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου «Ηρακλή», παραπέμποντας στο σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}