Μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η νέα τεχνολογία στην Ενημέρωση και την εξυπηρέτηση στην Εστίαση

 01/03/2024    08 : 38 : 23
εστιαση
67 / 100

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναδεικνύει τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της Εργασίας, εστιάζοντας στη μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία, μέσω ειδικών επιστημονικών παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, ανέλυσε 25 επαγγέλματα που ανήκουν σε κρίσιμους κλάδους της αγοράς, παρουσιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση, τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις που χρειάζονται οι εργαζόμενοι προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.

Οι ερευνητικές αναλύσεις που διεξήχθησαν βασίστηκαν σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, εφαρμόζοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά αναλυτικά εργαλεία, επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων για κάθε επάγγελμα. Παράλληλα, οργανώθηκαν στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης ομάδες εστίασης (focus groups) και συνεντεύξεις εις βάθος, σε συνεργασία με τις εταιρείες Metron Analysis, Alco και Prorata.

Στις ομάδες εστίασης συμμετείχαν εργαζόμενοι. Στις συνεντεύξεις, κυρίως εργοδότες και προϊστάμενοι τμημάτων διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

Λαμβάνοντας χαρακτηριστικά ως παράδειγμα τον κλάδο του δημοσιογραφίας, είναι αναμφίβολο ότι απαιτείται αναλυτική σκέψη, ικανότητα ακρόασης και προσεκτικός έλεγχος των πηγών. Με την επανάσταση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, οι πληροφορίες έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές. Οι πηγές είναι πάρα πολλές και η αξιοπιστία των πληροφοριών συχνά αμφισβητείται, καθώς οι ειδήσεις διαδίδονται με τεράστια ταχύτητα.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι έχουν αλλάξει, και από τα φυσικά σημειωματάρια και τα αναλογικά κασετόφωνα τη δεκαετία του ’90, ο κλάδος αναβαθμίστηκε στα ψηφιακά κασετόφωνα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, και πλέον στα ψηφιακά μέσα και τις ειδησεογραφικές πλατφόρμες. Ζούμε σε μια εποχή όπου το «συμβαίνει τώρα» έχει μεγαλύτερη επιρροή ακόμα και από μια αποκλειστική είδηση.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι υπάλληλος εστίασης , οποίος περνά από το μπλοκάκι στο PDA και στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε σε γρηγορότερους ρυθμούς εξυπηρέτησης πελάτη.

Το έργο αποτελεί συνέχεια μιας ερευνητικής δουλειάς που πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε πρόσφατα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε ακόμη έντεκα επαγγέλματα και υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 “Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων – Β Κύκλος” της Πράξης “Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος” με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}