Μεγάλη μπίζνα τα κόκκινα δάνεια: Καθαρά κέρδη 26.000.000€ για την Cepal το 2022

 20/07/2024    07 : 02 : 25
cepal logo grey
71 / 100

Κόκκινα δάνεια: Την ίδια ώρα που η Cepal για τις συνεχείς οχλήσεις σε δανειολήπτες πλήρωσε το αστείο πρόστιμο των 55.000€…

Θυμήσου εδώ:

Πρόστιμο 55.000€ στην Cepal

Ενώ βρέχει κέρδη σε όλες αυτές τις κερδοσκοπικές εταιρείες που ζουν τον μύθο των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, εκβιάζοντας και κυνηγώντας χωρίς έλεος δανειολήπτες:

Η “κότα με τα χρυσά αυγά” για τους Σουηδούς η Intrum Hellas…

Κόκκινα δάνεια: Η χρυσοφόρα μπίζνα των funds…

Και ενώ βλέπεις όλα αυτά Έλληνα δανειολήπτη εσύ συνεχίζει και ψηφίζεις τους ίδιους που επιτρέπουν όλο αυτό το πάρτι εις βάρος σου…

Πάμε τώρα στα κέρδη της Cepal:

Cepal: Καθαρά κέρδη 26,5 εκατ. ευρώ το 2022

Με καθαρά κέρδη 26,5 εκατ. ευρώ και ισχυρό ισολογισμό έκλεισε τη χρήση 2022 o όμιλος Cepal (Cepal Συμμετοχών), ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το joint venture με τη Resolute Asset Management στον τομέα διαχείρισης ακινήτων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, το 2022, ανήλθε σε 140,58 εκατ. ευρώ, έναντι 162,08 εκατ. ευρώ το 2021. Η πτώση οφείλεται στη μείωση του τιμοκαταλόγου στο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης της Alpha Βank. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 44,6 εκατ. ευρώ, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα σε 27,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 35,28 εκατ. ευρώ, έναντι 56,27 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 26,54 εκατ. ευρώ (43,38 εκατ. ευρώ το 2021).

Οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 41,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος αποπλήρωσε ομολογιακό 43,55 εκατ. ευρώ και προχώρησε κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε επενδύσεις 12,14 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου που «τρέχει» ο Θ. Αθανασόπουλος διαμορφώθηκαν στις 31/12/2022 σε 39,97 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν, κατά την ίδια ημερομηνία, σε 230,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 176,9 εκατ. ευρώ. Η Cepal έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 26,4 δισ. ευρώ.

Στις 5 Αυγούστου 2022, η Cepal Συμμετοχών προχώρησε σε σύναψη σχετικών συμφωνιών σχετικά με τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με τη Resolute Asset Management Holdings (Malta) Limited, η οποία είναι ο τελικός μέτοχος της «Resolute Asset Management SMPC (Greece).

Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν μικτή εταιρεία (Resolute Kaican Greece – RKG), που θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση και τη δημιουργία εσόδων από εγγυήσεις ακινήτων μη εξυπηρετούμενων δανείων («NPL Collateral») και ακινήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023. «Όχημα» της κοινοπραξίας θα αποτελέσει η Kaican Hellas, θυγατρική της Cepal Συμμετοχών, η οποία κατατάχθηκε ως προοριζόμενο προς πώληση περιουσιακό στοιχείο.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}