Μακριά τα παιδιά από το ChatGPT !

 18/05/2024    06 : 14 : 22
ai
62 / 100

Μακριά τα παιδιά από το ChatGPT

Σημαντικοί διανοητές αναφέρονται στους κινδύνους εθισμού από το ChatGPT και ανάπτυξης οικειότητας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής τεχνητής νοημοσύνης. Θα διαφωνήσω εντούτοις με την άποψη ότι είναι ο μείζον κίνδυνος. Καθότι μείζον κατ’εμέ κίνδυνος από την αποκαλούμενη (εσφαλμένα) “τεχνητή νοημοσύνη” είναι η ά μ β λ υ ν σ η του ερευνητικού κ ρ ι τ η ρ ί ο υ του εθισμένου / συστηματικού χρήστη.

Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι δεν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη αλλά για “ανάκληση της ανθρώπινης εμπειρίας όπως αυτή έχει καταγραφεί ως κοινώς παραδεδεγμένη άποψη από τον αλγόριθμο των μηχανών αναζήτησης” (π.χ. πάνδημα παραδεδεγμένη άποψη περί εξελικτικής θεωρίας Δαρβίνου, πάνδημη απάτη κορωναϊού, πάνδημη απάτη ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ασφάλειας εμβολίων κλπ). Αληθώς νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη ενός μικρού παιδιού που αντιλαμβάνεται γεωμετρικές έννοιες χωρίς να τις διδαχθεί, ή ενός νηπίου που θα του δείξεις μία φορά μια γάττα και στο εξής, ανεξάρτητα από την οπτική ή τις συνθήκες θέασης, θα μπορεί να εντοπίσει στο χώρο όλες τις γάττες, πράγμα που η τεχνητή νοημοσύνη αδυνατεί να κάνει καθότι για την αναγνώριση μιας γάττας απαιτείται η τροφοδοσία του συστήματος με δισεκατομμύρια εικόνες γάττας, από κάθε δυνατή οπτική γωνία και υπό όλες τις συνθήκες φωτισμού, με αποτέλεσμα η τεχνητή νοημοσύνη να αδυνατεί να αναγνωρίσει απλά μοτίβα ακόμη και σε επίπεδο αριθμού των δακτύλων ενός ανθρώπινου χεριού (σχηματίζει το ανθρώπινο χέρι με τέσσερα, έξι, μέχρι και εννέα δάκτυλα!). Δε συζητήσαμε να λύσει περίπλοκα νοητικά ζητήματα όπως τα απλά γκομενικά, η ψυχανάλυση, η φιλοσοφία, τα βαθιά Πλατωνικά νοήματα, να μεταφράσει Αρχαία Ελληνικά κλπ.

Συναφώς, το ChatGPT δε δημιουργεί ν έ α γνώση αλλά α ν α κ α λ ε ί και συνθέτει την υπάρχουσα (ορθότερα: την κρατούσα υπάρχουσα γνώση). Και το κυριότερο, δίχως να παραθέτει π η γ έ ς· το να αναζητήσεις λ.χ. έγκυρη γνώση για την πάνδημη απάτη κορωναϊού και την ασφάλεια των εμβολίων και το ChatGPT να ανακαλέσει την υπάρχουσα “γνώση” συνθέτοντας τις απόψεις Μόσιαλου – Παγώνη παρέχοντας την εν λόγω άποψη ως “αντικειμενική γνώση” την οποία ο χρήστης (εκ)λαμβάνει ως θέσφατο, ως αξίωμα που δεν υπόκειται στη βάσανο της απόδειξης, συνιστά πραγματική καταστροφή για το αντιληπτικό κριτήριο του χρήστη. Στην πραγματικότητα η εφαρμογή δημιουργεί στρατιές ηλιθίων τής ορθοπολιτικής κορεκτίλας.

Επί δε του ζητήματος της ταχύτατης απόκρισης του ChatGPT και της άμεσης παράθεσης λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τον χρήστη, που κάνει το ChatGPT να μοιάζει με παντογνώστη, αλλά και τις προβλέψεις περί κυριαρχίας τής τεχνητής νοημοσύνης στον άνθρωπο, με το σκεπτικό ότι το σύστημα έχει την ικανότητα διπλασιασμού της τεχνητής “γνώσης” που μοιάζει απειλητική για την ανθρώπινη νόηση η οποία αδυνατεί να επιτύχει αυτούς τους ρυθμούς αναβάθμισης, λεκτέα τα κάτωθι.

Οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε όταν τη δεκαετία τού 80 τα απλά κομπιουτεράκια που εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις με ασύλληπτη ταχύτητα έγιναν ευρέως προσβάσιμα, επιπλέον δε το κόστος απόκτησής τους κατέστη ευτελές, άπαντες προβληματίστηκαν για την φαινομενική υστέρηση της ταχύτητας επεξεργασίας τής ανθρώπινης νόησης σε σύγκριση με μια μικρή μηχανή τσέπης. Τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο εκείνο ζήτημα εγείρεται σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν πράγματι η ανθρώπινη νόηση υστερεί σε επεξεργαστική ισχύ σε σύγκριση με την τεχνητή νοημοσύνη. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι κατηγορηματικά ό χ ι· η ανθρώπινη νόηση είναι και θα εξακολουθεί να είναι η πιο ισχυρή και η ταχύτερη υπολογιστική μηχανή. Γιατί;

Διότι η ανθρώπινη νόηση επεξεργάζεται τ α υ τ ό χ ρ ο ν α άπειρο αριθμό δεδομένων καί από τους οκτώ «Πλατωνικούς σφονδύλους» που συνθέτουν την πραγματικότητά μας: αριθμοί, αισθήσεις, γεγονότα που συνθέτουν την εμπειρία μας, Γλώσσα, όνειρα κατά την κατάσταση ύπνου, σκέψεις, Αστρονομία, Γεωδαισία και, τέλος, η σύνθεση όλων των ανωτέρω επτά σφονδύλων στον όγδοο σφόνδυλο.

Γίνεται από τα ανωτέρω αντιληπτό ότι η ανθρώπινη νόηση επεξεργάζεται άπειρα δεδομένα ταυτόχρονα από οκτώ διαφορετικούς σφονδύλους, σε αντίθεση με την τεχνητή νοημοσύνη η οποία επεξεργάζεται δεδομένα από έναν σφόνδυλο: τη Γλώσσα μηχανής· και αυτό με πολλές ενστάσεις καθότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν π α ρ ά γ ε ι πρωτογενώς Γλώσσα αλλά α ν α π α ρ ά γ ε ι — ή ορθότερα π α π α γ α λ ί ζ ε ι — την ανθρώπινη Γλώσσα, με παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης του τί ερωτάται και τί απαντά, συνεπώς πρόκειται για πρωτόγονη κατασκευή που εντυπωσιάζει τους αφελείς όπως τα ζβαρόφσκι γυαλίζουν στις φωτισμένες βιτρίνες προσποιούμενα τα διαμάντια.

Άρα τίποτε δε μπορεί να συγκριθεί με την “ανθρώπινη τεχνητή υπερνοημοσύνη”· “τεχνητή υπερνοημοσύνη” είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη για εμάς που απορρίπτουμε τα Δαρβινικά σκουπίδια, όλους εμάς τους θιασώτες τής Δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό Δημιουργό: τους Τιτάνες Δημιουργούς Προμηθέα και Επιμηθέα κατά την Ιερά Ελληνική Μυθολογία.

Περαιτέρω, ύψιστη νοητική διεργασία βελτίωσης του αντιληπτικού κριτηρίου είναι η α υ τ ο δ ι δ α χ ή · για να φτάσει ένας αυτοδίδακτος στην (όποια) γνώση, διέρχεται μέσα από μία χαοτική ερευνητική διαδικασία που ωθεί το αντιληπτικό κριτήριο στα άκρα των δυνατοτήτων του, βελτιώνοντας απείρως εκείνον που θα επιλέξει την αυτοδιδαχή εν συγκρίσει με εκείνον που θα λάβει κονσερβοποιημένη γνώση που θεωρείται αντικειμενικά παραδεδεγμένη, την οποία εκλαμβάνει ως α ξ ί ω μ α , πράγμα καταστροφικό για την έρευνα και την ελευθερία τής σκέψης. Η αυτοδιδαχή οδηγεί τον νου σε μονοπάτια απάτητα, σε νέες ανακαλύψεις, σε εμπλουτισμό των γνώσεων και σε γιγάντωση του ορθού κριτηρίου διύλισης τής πληροφορίας, ιδίως της αντιφατικής· πόσες φορές δεν έχει τύχει σε όλους μας να ψάχνουμε κάτι και όλως αναπάντεχα να ανακαλύψουμε κάτι εκπληκτικό νέο; πόσες φορές δε λύσαμε ένα ζήτημα που μας απασχολεί ψάχνοντας κάτι εντελώς άσχετο;

Σε κατακλείδα, το ChatGPT χρησιμοποιώ ως έ σ χ α τ η μόνον λύση όταν η πολύωρη έρευνα στην Google έχει εξαντλήσει τα όριά της και πλέον δε δύναται να παράσχει στοχευμένη άποψη σε συγκεκριμένο ερώτημα. Ποτέ δε θα ζητήσω έτοιμη γνώση, πολλώ δε μάλλον όταν ξέρω ότι η γνώση αυτή είναι η παραδεδεγμένη άποψη της πλειοψηφίας από την οποία κάθε απόκλιση στιγματίζεται κοινωνικά ως παρέκκλιση (λέγεται και «φασισμός τής ορθοπολιτικής κορεκτίλας»). Τούτων δοθέντων, στην πραγματικότητα το ChatGPT δημιουργεί στρατιές ηλιθίων τής ορθοπολιτικής κορεκτίλας.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}