Κόκκινα δάνεια: Στη δημοσιότητα οι νέοι κανόνες της EBA για τη δευτερογενή αγορά

 01/10/2023    02 : 42 : 51
κοκκινα δανεια 1
63 / 100

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δημιουργία και τη διατήρηση των εθνικών καταλόγων ή μητρώων πιστωτικών υπηρεσιών, βάσει των όσων προβλέπει η οδηγία 2021/2167 για τους διαχειριστές (servicers) και αγοραστές πιστώσεων.

Από το imerisia.gr

Πρόκειται για την οδηγία που τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023 και με την οποία προωθείται η ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και παράλληλα διασφαλίζει τα δικαιώματα των δανειοληπτών.

Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε η ΕΒΑ, προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν τα εθνικά μητρώα – κατάλογοι, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας για τους αγοραστές πιστώσεων και τους δανειολήπτες και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Πώς διευκολύνονται οι δανειολήπτες
Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν και εναρμονίζουν το περιεχόμενο, τον τρόπο πρόσβασης στους καταλόγους – μητρώα και τις προθεσμίες ενημέρωσης τους. Επιπλέον, διευκολύνονται οι δανειολήπτες ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού παραπόνων που προσφέρονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΕΒΑ είναι της άποψης ότι οι εθνικοί κατάλογοι ή μητρώα των πιστωτικών εταιρειών έχουν δυνητικά δύο βασικές ομάδες χρηστών:

 1. αγοραστές πίστωσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους εξυπηρετητές στη δικαιοδοσία όπου σχεδιάζουν να αγοράσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα πρέπει να ορίσουν έναν πιστωτικό φορέα, και
 2. δανειολήπτες, καθώς ενδιαφέρονται να κατανοήσουν και να επικυρώσουν ότι οι πληροφορίες που ενδέχεται να λαμβάνουν σχετικά με την αλλαγή ιδιοκτησίας του δανείου τους και οι λεπτομέρειες για τους σκοπούς της αποπληρωμής του δανείου προέρχονται όντως από εξουσιοδοτημένο πιστωτικό φορέα.

Η ΕΒΑ μέσω των κατευθυντήριων γραμμών καταθέτει προτάσεις για την ανταλλαγή πληροφορίων μεταξύ των αρμοδίων αρχών της χώρας προέλευσης και των αρχών υποδοχής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών.

Η πρόταση της ΕΒΑ
Συνοπτικά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕBA) προτείνει το ακόλουθο περιεχόμενο πληροφοριών για τη συμπερίληψη στα μητρώα:

 • Αναγνωριστικό νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier)
 • Εθνικός μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που εκχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής,
 • Όνομα του υπευθύνου εξυπηρέτησης πιστώσεων
 • Φυσική διεύθυνση του φορέα εξυπηρέτησης πιστώσεων
 • Ταχυδρομική διεύθυνση (εάν διαφέρει από τη φυσική διεύθυνση),
 • Στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή παραπόνων καταναλωτή (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, web έντυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου),
 • Κράτος μέλος καταγωγής όπου έχει εξουσιοδοτηθεί ο πιστωτικός φορέας,
 • Κατάσταση εξουσιοδότησης για την παροχή δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης πιστώσεων (έγκυρη ή αποσυρθείσα), συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και της ημερομηνίας ανάκλησης της εξουσιοδότησης (αν υπάρχει ),
 • Καθεστώς εξουσιοδότησης (εγκεκριμένη ή απαγορευμένη) για λήψη και διατήρηση κεφαλαίων από δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και της ημερομηνίας ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής της υπηρεσίας,
 • Κατάλογος των κρατών μελών για τα οποία ο πιστωτικός φορέας έχει ειδοποιήσει την αρμόδια αρχή ότι παρέχει ή προτίθεται να παρέχει δραστηριότητες εξυπηρέτησης πιστώσεων (μόνο για συμπλήρωση στη λίστα ή στο μητρώο της ΑΠ στο κράτος μέλος προέλευσης) και
 • Ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας εξυπηρέτησης πιστώσεων είναι σε θέση να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}