“Πνίγονται” στη ρευστότητα και οι κυπριακές τράπεζες

 16/04/2024    01 : 38 : 26
banks
67 / 100

Με τη μεγαλύτερη ρευστότητα που διέθεταν ποτέ βρίσκονται οι κυπριακές τράπεζες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα μεγάλο μέρος από αυτήν να τη διαθέσουν στην πραγματική οικονομία, είτε γιατί η ζήτηση δανείων λόγω συνεχόμενων αυξήσεων των επιτοκίων έχει περιοριστεί, είτε γιατί οι επιχειρήσεις δεν υλοποιούν τα επενδυτικά τους πλάνα, είτε γιατί οι ίδιες οι τράπεζες κρίνουν ότι δεν υπάρχουν πολλοί φερέγγυοι πελάτες για να τους δανείσουν.

Όπως γράφει η συνάδελφος Θεανώ Θειοπούλου στον Φιλελεύθερο:

Οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα τέλος Σεπτεμβρίου βρίσκονταν στα €51,77 δισ., ενώ τα δάνεια σε €28,25 δισ., στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να είναι €23,51 δισ.

Η αυξημένη ρευστότητα οφείλεται εν μέρει στη μεταφορά και πώληση δανείων εκτός τραπεζών και στη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων, παρά το γεγονός ότι τα καταθετικά επιτόκια όχι μόνο δεν είναι ελκυστικά αλλά καταλήγουν να γίνονται και αρνητικά, λόγω του υψηλού πληθωρισμού.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2022, η Τράπεζα Κύπρου έχει καταθέσεις ύψους €18,5 δισ., αυξημένες κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6,7 δισ. Στις 30 Ιουνίου 2022, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας του συγκροτήματος ανήλθε σε 299% (σε σύγκριση με 296% στις 31 Μαρτίου 2022 και με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου στην οικονομία το β’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €537 εκατ., (σε σύγκριση με €622 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2022) και ανήλθε σε €1,15 δισ. για το α’ εξάμηνο 2022 (σε σύγκριση με €894 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2021), αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση και διατηρώντας αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Στην Ελληνική Τράπεζα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) είναι στο 473% και οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €14,9 δισ.) και αυξήθηκαν κατά 3% από το τέλος του έτους. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη τριμηνία του 2022 ανήλθε σε €287 εκατ., σε σύγκριση με €269 εκατ. την πρώτη τριμηνία του 2022 και σύνολο €556 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 43% σε σύγκριση με τις νέες χορηγήσεις για την πρώτη εξαμηνία του 2021 ύψους €388 εκατ.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (liquidity coverage ratio- LCR) είναι ο δείκτης των ψηλής ποιότητας ρευστών προς τις συνολικές καθαρές εκροές ρευστού των τελευταίων 30 ημερών.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}