Κλάμα στους Servicers: Έως 6 εταιρείες εξετάζουν οικειοθελή παραχώρηση άδειας!

 13/04/2024    10 : 03 : 03
κλαμα
65 / 100

Σε οικειοθελή παραχώρηση της άδειας λειτουργίας τους θα οδηγηθούν το προσεχές διάστημα ορισμένες εκ των 23 συνολικά εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), μη δυνάμενες να ανταποκριθούν στο νέο πλαίσιο που πρέπει να υιοθετήσουν έως τον Ιούνιο, σε συνέχεια ενσωμάτωσης σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας που θέτει πιο αυστηρούς κανόνες.

Ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr αναφέρουν ότι ένας αριθμός εταιρειών που σήμερα δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά «κόκκινων» δανείων -ενδεχομένως 5 με 6 εξ αυτών- σκέφτονται πολύ σοβαρά να επανεξετάσουν τον αρχικό σκοπό της σύστασής τους και να προχωρήσουν με δική τους πρωτοβουλία σε παραχώρηση της σημερινής άδειας λειτουργίας. Πρόκειται για εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (ΕΔΑΔΠ) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με το νέο καθεστώς και που δεν θα καταφέρουν να ανατρέψουν τα δεδομένα αυτά μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Θεσμικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι τους επόμενους μήνες θα αλλάξει άρδην η ελληνική αγορά servicers και ως προς τον τελικό αριθμό εταιρειών και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς θα εναρμονισθούν οι πρακτικές και η δεοντολογία που προσδιορίζονται με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 813), όσον αφορά «τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΔΑΔΠ) από δάνεια και πιστώσεις του ν.5072/2023».

Κύριος άξονας του νέου πλαισίου λειτουργίας είναι το καθεστώς διαφάνειας και ενημέρωσης και φυσικά «η συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους και εφόσον συντρέχει περίπτωση η ανάγκη των δανειοληπτών να αποταθούν σε συμβουλευτική υποστήριξη σε εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους φορείς…». Εκτενής αναφορά γίνεται και στις «μεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικά της αναγκαστικής εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν τεκμηριώνουν την ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια ή και τα ειδικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας», καθώς και για «πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταγραφή και τον χειρισμό παραπόνων δανειοληπτών».

Από πλευράς οικονομικών δεδομένων, για την επικαιροποίηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται αρχικό κεφάλαιο από 100.000 ευρώ έως 4,5 εκατ. ευρώ, αναλόγως του τύπου της άδειας, αν αφορά μόνο διαχείριση ή περιλαμβάνει και αναχρηματοδότηση οφειλών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της Πράξεως στο ΦΕΚ με τίτλο «Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου σε μετρητά» αναφέρονται τα εξής: «Το αρχικό κεφάλαιο της ΕΔΑΔΠ περιλαμβάνει τουλάχιστον: πρώτον, το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο και, δεύτερον, τα τυχόν πρόσθετα κεφάλαια που μπορεί να απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΕΔΑΔΠ καλύπτει σε συνεχή βάση το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο. Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται: i) Για τις ΕΔΑΔΠ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, σε ποσό ίσο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ii) για τις ΕΔΑΔΠ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, σε πόσο ίσο τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ. Για τον υπολογισμό των τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποβαλλόμενου υπό στοιχείο ε) επιχειρηματικού πλάνου των λειτουργιών και των στόχων της αιτούσας και, ιδίως, οι ζημίες που αναμένονται και οι κίνδυνοι που πρόκειται να αναληφθούν από την ΕΔΑΔΠ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας».

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση «κόκκινων» δανείων έχουν ήδη ενημερωθεί για τις εξελίξεις αυτές, πριν από τη δημοσίευση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος στο ΦΕΚ, με επιστολή ενημέρωσης από την Εποπτεία της ΤτΕ από τις αρχές του έτους και ειδικά οι μεγάλες δυνάμεις του χώρου έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται τα δεδομένα. Μάλιστα, όσες εταιρείες -κυρίως οι ηγέτιδες της αγοράς- έχουν ήδη υιοθετήσει από πολύ πιο πριν το καινούργιο μοντέλο λειτουργίας που επιβάλλει η ΕΕ, όσον αφορά τη διαφάνεια και την ενημέρωση των δανειοληπτών, η διαδικασία της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας (ανεξαρτήτως γραφειοκρατικής διαδικασίας) θα είναι πολύ πιο απλή. Έως το τέλος Ιουνίου η σημερινή εικόνα των 23 θα είναι πάντως πολύ πιο συρρικνωμένη, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να είναι ότι παραμένουν τελικά στην αγορά ίσως… οι μισοί. Εκουσίως ή όχι.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}