ΚΕΑΟ: Μόνο 50.000 οι ενεργές ρυθμίσεις οφειλών από τη δεύτερη ευκαιρία

 19/07/2024    06 : 56 : 58
χρεη ταμεια
67 / 100

«Aναιμικά» αποτελέσματα είχε η δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη των οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που χάθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών μέχρι τις 31 Ιουλίου που έληξε η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση, μόλις 52.000 εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για χρέη 700 εκατ. ευρώ από 260.000 δυνητικούς δικαιούχους.

Μάλιστα, ήδη από αυτούς απώλεσαν και τη νέα ρύθμιση γύρω στους 10.500.

Πλέον, οι οφειλέτες για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αποπληρώνοντας σε έως 24 δόσεις.

Από την πλευρά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στους όρους αναβίωσης των ρυθμίσεων καθώς πρέπει να καταβάλουν δύο δόσεις για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση καθώς και την τρέχουσα.

Πόσες ρυθμίσεις χάθηκαν

Πλέον ενεργές από τις παραπάνω ρυθμίσεις για την περίοδο του κορονοιού είναι μόνο 1.355 για οφειλές 15,47 εκατ. ευρώ και για τις 120 δόσεις 15.195 για οφειλές 210,01 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την ρύθμιση των 72 δόσεων, που ενεργοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, πλέον ενεργές είναι 34.683 για οφειλές 477,33 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη λήψης αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ με έμφαση στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα αλλά και σε οφειλέτες με υψηλά χρέη, τα οποία οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά. Μετά την δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφειλετών αλλά και τη λήξη των παρατάσεων για την επανένταξη σε παλαιές, απολεσθείσες ρυθμίσεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τους επικεφαλής του ΚΕΑΟ ρίχνουν το βάρος στην αποτροπή δημιουργίας άλλων οφειλών, καθώς ήδη, τα χρέη έχουν εκτιναχθεί στα 46 δισ. ευρώ.

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕΑΟ, για το 2023, ο στόχος για έγκαιρη και συγκεκριμένα εντός τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κέντρο, λήψη αναγκαστικών μέτρων παραμένει σταθερός, με την διοίκηση να εκτιμά ότι μπορεί να εισπραχθούν συνολικά, περίπου 1,6 δισ. ευρώ, έως το τέλος του έτους.

Οι βασικές δράσεις που θα θέσει σε εφαρμογή το ΚΕΑΟ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος είναι οι εξής:

-Δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στοιχεία που ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη υπέρ του είναι μεταξύ άλλων η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.

-Ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα των οφειλών. Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

-Διαχωρισμό οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών βάσει του άρθρου 108 Ν. 4387/2016 και της υπ. αριθμ. 4656/309/6.2.2020 (ΦΕΚ Β’ 502) υπουργικής απόφασης.

Ο διαχωρισμός των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας στοχεύει στον σχηματισμό μιας αξιόπιστης εικόνας του χαρτοφυλακίου των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}