Η Intrum, τα χρυσά κέρδη και το δάνειο στη μητρική…

Δευτέρα 03/06/2023    09 : 56 : 24
intrum γεωργακοπουλος
67 / 100

INTRUM: Επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 154,62 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Intrum Hellas, η οποία συγκλήθηκε στις 8 Μαΐου. Η απόδοση στον μέτοχο «γενναιόδωρης» ανταμοιβής ήταν περίπου αναμενόμενη, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα και την ενδυνάμωση της ταμειακής θέσης της εταιρείας το 2022.

Από το euro2day.gr

Η εταιρεία διαχείρισης εμφάνισε EBITDA 159 εκατ. ευρώ, παρήγαγε ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 124,78 εκατ. ευρώ, καθαρές ταμειακές ροές 57 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ. Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας (διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις) δεν απαιτεί χρήση υψηλών κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων (ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 241 εκατ. ευρώ στις 31/12/22).

Υπάρχει ένας επιπρόσθετος λόγος. Η Intrum Hellas δάνεισε πέρυσι 130 εκατ. ευρώ στη μητρική της. Με την επιστροφή κεφαλαίου των 154,6 εκατ. ευρώ συν το συνολικό μέρισμα χρήσης 2022 (συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ), οι Σουηδοί θα αποπληρώσουν, φέτος, το δάνειο και θα τους μείνουν περί τα 100 εκατ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}